in other client

lundi 21 octobre 2019

Trương Nhân Tuấn - Không có cha ông nào để lại lãnh thổ Biển Đông cho Trung Quốc !


Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe)

Trang Facebook của VOA đưa tin sớm về "Diễn đàn Hương Sơn", nói về quốc phòng ở Bắc Kinh hôm nay 21 tháng 10. Trang này dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa : Biển Đông là phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc và chúng ta sẽ không để một tấc đất mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta bị lấy đi.

Chưa biết đích xác cha nội họ Ngụy này nói ra sao, có điều khi nói Biển Đông "là phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc" là trật lất.

Vì sao trật ?

Thứ nhứt, nói theo "luật" thì các "quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông (các quyền về kinh tế và quyền tài phán) phát sinh từ "lãnh thổ đất liền". Tức là phát sinh từ lục địa và các đảo (thuộc chủ quyền) của Trung Quốc. Các quyền của Trung Quốc được qui định rõ rệt theo bộ Luật Quốc tế về Biển 1982 (UNCLOS). Trung Quốc, cũng như tất cả các quốc gia thành viên của UNCLOS, không thể yêu sách "nhiều hơn" những "quyền" mà UNCLOS đã qui định cho mình.

Thứ hai, "biển" không phải là "lãnh thổ" để ông Ngụy nói "không để một tấc đất mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta bị lấy đi".

Thứ ba, không có cha ông nào của Trung Quốc để lại lãnh thổ nào ở Biển Đông lại cho Trung Quốc hết cả.

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đã thuộc về Việt Nam. Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền đồng thời quản lý và khai thác hai quần đảo này một cách hòa bình và liên tục, từ khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, phong kiến, quốc dân đảng hay cộng sản, chưa hề biết đến sự hiện hữu của chúng ở Biển Đông.

Ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch cũng được Facebook của VOA ghi lại: "Vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích hợp pháp của mỗi nước với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm cộng đồng". "Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực cùng các nước thúc đẩy hợp tác nhằm xây dựng Biển Đông thành một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển, vì lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực”.

Đây là "điệp khúc" cũ, lãnh đạo Việt Nam hát tới hát lui nhiều lần. Đĩa rè, lặp đi lặp lại.

Tuy nhiên, ta thấy ý kiến của Trung Quốc kỳ này có vẻ quyết liệt, rõ ràng là một "đe dọa". Có thể trong thời gian tới họ sẽ đánh chiếm bằng vũ lực các đảo Trường Sa hiện do Việt Nam (hay Phi, Mã Lai....) chiếm đóng.

TRƯƠNG NHÂN TUẤN 21.10.2019 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESty0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uES9yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118BuQdCjda8s6oSYWSWXau6BSkFoTXnB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=QQQBdkou8s6oSnFSHsw6YUCi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESgyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESpyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2a6VUk8uF6nuFuBn8iunS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uES3yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5tgMHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5tgtHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESt03S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSauSyty5MtSuQdXjXnX6iXBnVBd61XiUVaXsqVUXFYV1knsduBVkiaViuU6nXknX6iBVM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESt00S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSF6SkCndSBXUiVCT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uES90S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESy0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uES00S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSiuo6qhR-9hpgnk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStgtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStgMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStg3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStg9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStgyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESt5tS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESt5MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXS2-TXuUYXkX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStp9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStpyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=iu1o6IC8a66FjY6U8PTSkFsdXWuBS3p9g53338dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uES9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uES3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStNMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2B7iaXsknX6i8uQ6BFW8s6oSkaBVXIFkouVaXBTYk78TdTHXaE6iuw3yyy95yb6CnTCnwi6BsFXTnbn7Tuw3NNQMyN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IsMVFuinkYBuFWuF8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118i616FF7nCju8s6oSISP6X
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStNyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMNtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSFCSTSP6aXJ1uBn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMNMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMN3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMN9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMNyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSZ-CFohR-9hpgikB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStttS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118o71XIu8PTS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSBWSsdknVdnoYySLaFXkiH-uYkErCuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uES5tS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESttS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBStgptNHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2oCBXs87kiauQ8FCSkFnXBnSyMpM09gHYkiUwCE
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5t0pHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5tgNHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStMtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5tgMHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStM9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2oCBXs87kiauQ8FCSkFnXBnSyMpM09gHYkiUwCq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMMtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMMMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMM3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMM9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESMMyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESpMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uEStMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FkaX6ok7kq8FCSWXau6BSWXau6SXaSt0Npp9yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESt3tS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESt3MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESt33S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESt39S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESM39S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESM3yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC876CnCju9a61iY6ka8BTksuSq1ShV-NhD8-hV-NhDO-hV-th5NhV-NhDV-hV-NhDO-hMNhV-NhD8-hV-th5NhV-NhD5hV-NhDMhV-NhDNhV-th5M
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSi6SsdknVdnoYySf-kis7v-FXUdn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uES03S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBStgpNgHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESg3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5tgNHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5tgMHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSaXBkESMNNpNyNg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uESM3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSitNN3uES33S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSt9yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSt90S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNt9tNt3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM9MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM93S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM9yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2UFTNM8Xa8FkqCnui8s68PTSFoBSiXaSWsHOOuWuinwY6UXibBuFWXsuOXawgNbFunCFiOCFYwh38-ouiCh3V-kYohM0ksnh3V-s6iIhM0BuFWXsuOXah3V-thM0qu7h3V-sMWUVXNEt1Vt7dFOMhM0BCjqu7h3V-t3gM0ppt5ghM0BWh3V-NNhM0FunCFiOCFYh3V-dnnTBhMy3LhMyM8-hMyM8-FuWXu18FkqCnui8s68PThMyM8-XnuohMyM8-thMyM8-MytMt5OtNNNyg3thMyM8-t8thMyM8-B6Fn0hMyM8-hM0YMVXah3V-FuWXu1Ob-R-OXYOj6a7ON5hM0IF6oXah3V-sIII3yg5gMMks9jMks9juusg3N0t9tsj
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM90S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS39MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS399S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kXFBuQnCju8s6oSunSXiSkMgkMp0Ng5gu0t0yg3SWkiiXnCjkS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS390S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSt9MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSt99S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSYWSnkUSjY61P6jSTkUuSgS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSt9yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSt90S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS9k0o9SWXau6Sduka
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSy9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS09S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSg9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSFCSnkUSjY61P6jSTkUuSgS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSnkUSjY61P6jSTkUuSgS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSp9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSduSnkUSjY61P6jSTkUuSgS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS9k0o9SWXau6Sduka
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSy9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSFCSsdknVdnoYySV-kdYXkA-Xi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSg9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oStEguuSWXau6SaujauuTndF6knB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuS59S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSp9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSt9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSM9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMM9MIBSt9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYStyMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=5QQQnCjuF8s6oSYWSokFquFSaFXiqBSd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSty0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=5QQQnCjuF8s6oSduSokFquFSaFXiqBSd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSMy3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSMy9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSMyyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=5QQQnCjuF8s6oSjuSokFquFSaFXiqBSd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSMy0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS3yMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS3y3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS3y9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuStyMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QQQaki8s6oSIFSsdkiiuYSIksuVkBBXB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSty9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuStyyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSty0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSyyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=tNNtQQQ8s6oSduSYkjuYSUCiSFknXiUSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS0yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSgyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSpyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSMyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QQQaki8s6oSauSsdkiiuYSIksuVBXnnXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSyyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=5QQQnCjuF8s6oSunSokFquFSaFXiqBSd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSgyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuS5yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118PTVBuQ8s6oSkoknCFuSkoknCFuOqkq6OdnoYSMNMNNMSBNMt0t8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSMyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMM9MIBStyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQdaI6F8ouSIXSnCjuSokBBkUu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMM9MIBSMyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSl-unF6V4-6Ya17iVl-k7uF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMM9MIBS3yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSt0tS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSt03S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSt0yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSt00S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM0tS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM0MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM09S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM0yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSDuaCXXiXa
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM00S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS30MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS309S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS30yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQdaI6F8ouSi6SnCjuSokBBkUu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSt0MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118BuQdCjda8s6oSunSWXau6BSTkFn7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSt00S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSy0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uF6QQQo6WXuB8s6oSdXSBusSb-kin7d6BuSjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiQQQTYksu8s6oST6Fi6VWXau6SkMgkMp0NgIgN0t0Igytktsta9sMjSc-b-h-VtygS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=o6oo7VBuQVnCju8s6oSnYSokFquFST6TCYkFSLjCBu8t
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYStg9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uF6QQQo6WXuB8s6oSCqSBusSb-kin7d6BuSjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XU6nCju8s6oSFCSBukFsdHrwhV-th5NhV-NhDyhV-NhDthV-NhDyhV-NhDV-hV-NhDO-hV-NhDLJhV-NhD8-hV-th5NhV-NhDO-hV-NhDV-hV-th5R-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuiSWXau6BSiCauJYknXi68dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118PTVBuQ8s6oSTFOXIFkouSo6WXuSkaWuFnXBuouin8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuStgtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uF6QQQo6WXuB8s6oSauSBusSR-Csq6YaSjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uF6QQQo6WXuB8s6oSIFSBusSR-Csq6YaSjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSt5MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXSMNM0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM5MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSnFSMgp5M0SduFVjIVnFuknouinVn6VduFVnXUdnVkBBd6Yu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118nikIYXQ8s6oSTF6IXYuSYuQXVjuYYuHBusnX6iwWXau6B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSMptS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuStp9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuStS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kXFBuQnCju8s6oSYnSXiSkMgkMp0Ng5gu0t0sg3tpSChR-yhDO-TkqkYXBS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSnFSWXau6BS9JTYk7SWS1unVTYksuSki7Ski7STkUuS98dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSMN3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kk8BuFBd8s6oSaBSXU6nCjuViknXWu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS3NtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuStN9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XU6nCju8s6oSFCSBukFsdHrwhV-th5ghV-NhDyhV-th5NhV-NhDV-hV-NhDNhV-th58-hMNhV-NhD9hV-NhDyhV-NhDMhV-th53hV-th55hV-NhDLhV-NhDNhMNhV-th5ghV-NhDyhV-th5NhV-th5MhV-NhDO-hV-NhDMhV-th5thV-NhDLhV-NhD5hMNhV-NhDthV-NhDyhV-NhDDhV-NhDNhV-th58-hMNhV-NhD8-hV-NhDyhV-th5MhV-th53hV-th5ybnCjuwnCjuaCTu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QQQaki8s6oSIFSz-WTiLSUC7VPXEEuaVnknn66uaVIknVBduokYuVkBB8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSMtMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8j6iUkskoB8s6oSTF6IXYuSjkuYYuFF7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuStt9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS0tS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiUXWu8ouSduSSnCjuSTFuUikin
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSgtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMM9MIBSMtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYStMtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSndStp5y993Sl-kUiXIXsuinOR-dY6uOV-X6FO1kinOn6OjuOICsquaOWuF78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nuuiQQQtp8s6oSCqSnkUSG-uuib-CBB7SjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSMMtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSMMMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5tgtHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5tgNHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuStMMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2CiY6sqQdM8s6oSTd6n6BSn6TSWXu1uaSo6indY7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS5MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5Np3Nt9M9t9SskkViun16Fq86FUSIuua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSpMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSauSWXau6BSdXPkj
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSMMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-Nh58-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYS3MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSduStNytN090S2-kaXuOx-6YouBOx-kBOkOR-dkBnXn7O8-CsqOG-67O8-O-l-V-e-l-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSpMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nuuiQQQtp8s6oSnFSnkUSG-uuib-CBB7SjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuS3MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118o6dkookao6BBkauUd8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21i8s6oS2-6iknkOc-iO4-Ol-Xi6FOe-T8OtOf-68O9Oc-YOG-FXYY6OV-uYOV-XkW6Y6Oc-8OA-kFUdunn6OLIIunnC6B6Of-XUuYOZ-uiiua7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSt33S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSqkSoXBnCFkVjFkBXYuXF6S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM3yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5pM0HTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSO-UXaXPCBOH-XYXokB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=Yu1aQQQ8s6oSuiSnCjuSO-oTIYXQS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSt39S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMp9tIuSt3yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSG-uiui7B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSYWSTSdaJIIo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSt3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8kaniU8s6oSUunStNNttt00HnXouwtyp095gy9pNyt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy9NIYSM3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kEVQQQ8s6oSuiSokFquFSIY66FSd6nnuBnSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMM9MIBSM3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSIXSTST6WYXIu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSt9MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSM99S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSM9yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=duiPXiqCnBC8s6oSnuQnSTsSTFXouTd6n6S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaS39yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaS390S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XU6nCju8s6oSFCST6FiBnkFSokFXkVF7kVtHnCjuwdaE6U
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSLokFkindu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSp9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=naB8BuFBd8s6oST6FiUXWu8ouSI66nuFM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSty3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaStyyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaS3yMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSTkikB6iXsSa6VUXkVaCiUSTdCVqXuiS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118kjX8s6o8siS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMyypITS0yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSndSTSP6aXJ1uBn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMyypITSpyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSyyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaS5yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaStyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSMyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaS3yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSt0MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqnX6ikF786FUS1XqXSjkaUu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSt09S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uiP67VPkTkiVq6Fuk8s6oSkFsdXWuBS0py9gNy8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSM0tS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSM00S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaS30yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSIXSsdknVdnoYySA-XYXkR-FkiXk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=WXokP6sYCj8jY6U8IsM8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2j6kFaB89sdki86FUSnSndFukaSpgNgtNvTpgNgtN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSq6St3N53ySPkTkiuBuVUXFYVBd6TTXiUVsuinuFVnkquBVkVd6nVsFukoTXu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC8ki7BuQ8s6oS5p39MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMgy3IaSy0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=k8633368s6oSkTXSBT6nBS5My3tHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=k8633368s6oSkTXSBT6nBS5MyMpHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=k8633368s6oSkTXSBT6nBS5My3MHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNtpStNSnFC6iUVidkiVnCkiVqd6iUVs6VsdkV6iUVik6Vu8dnoY