in other client

vendredi 13 décembre 2013

Global Witness: Crédit Suisse coi nhẹ nhân quyền trong vụ Hoàng Anh Gia Lai

Rừng sau khi bị chặt phá để trồng cao su.
Bài đăng : Thứ sáu 13 Tháng Mười Hai 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 13 Tháng Mười Hai 2013 
Trong thông cáo được công bố hôm nay 13/12/2013, tổ chức phi chính phủ Global Witness có trụ sở tại Anh và Mỹ chỉ trích ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ đã làm ngơ vấn đề nhân quyền, khi trở thành cổ đông định chế lớn nhất của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chỉ hai tuần sau khi tổ chức này công bố báo cáo « Những ông trùm cao su ».

Báo cáo chi tiết được công bố ngày 13/05/2013 tố cáo tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thường xuyên san bằng đất đai, phá rừng ở Cam Bốt và Lào để trồng cao su. Báo cáo « Những ông trùm cao su » của Global Witness cũng tiết lộ một loạt các nhà đầu tư quan trọng đang nắm giữ các cổ phần ở Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), trong đó có CBR Investments, Deutsch Bank và International Finance Corporation (nhánh đầu tư tư nhân của Ngân hàng Thế giới).


CBR Investments có trụ sở ở Thụy Sĩ sau đó đã thoái vốn. Ông Christian Rosenow, giám đốc điều hành của công ty này nói với Global Witness: « Chúng tôi điều hành một quỹ trong đó HAGL là một trong những đầu tư lớn nhất. Sau khi đọc báo cáo, biết được các hoạt động của tập đoàn này tại Cam Bốt không tuân thủ các nguyên tắc về môi trường, xã hội, chúng tôi đã bán toàn bộ cổ phần tại HAGL, chỉ vài ngày sau khi báo cáo được công bố ».

Global Witness phàn nàn, cho dù vụ này đã gây ra nhiều tai tiếng, hôm 28/5 Credit Suisse đã trao đổi các cổ phiếu đang nắm giữ ở HAGL để nắm lấy 10% cổ phần của tập đoàn, trở thành cổ đông lớn thứ nhì sau nhà sáng lập và ông chủ của HAGL là ông Đoàn Nguyên Đức.

Bà Megan MacInnes của tổ chức phi chính phủ Global Witness tuyên bố : « Điều này hết sức đáng ngại. Credit Suisse đã trở thành một cổ đông chính của HAGL ngay đó, trong khi các nhà đầu tư có trách nhiệm lẽ ra phải tẩy chay ».

Thông cáo cho biết, Global Witness đã liên hệ với Credit Suisse vào tháng 6/2013, và được trả lời rằng ngân hàng này buộc phải giữ các cổ phiếu của HAGL trong vòng tối thiểu 12 tháng. Credit Suisse cũng khẳng định đã thực hiện việc thẩm định trước khi mua cổ phiếu, và « lúc đó không thấy có quan ngại nào đặc biệt ». Còn việc hoán đổi trái phiếu thì không có thẩm định trước đó.

Theo Global Witness, hành động trên trái ngược hẳn với quan điểm của Credit Suisse, theo như tuyên bố trước đây của ngân hàng này năm 2011 : « Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các công ty trong lãnh vực công nghiệp mà các hoạt động có thể vi phạm đến quyền của các cộng đồng địa phương hay cư dân bản địa ».

Bà Megan MacInnes nói thêm : « Credit Suisse nói điều hay lẽ phải, nhưng đã tích cực hỗ trợ cho việc chiếm đất ở Cam Bổt và Lào khi tài trợ cho tập đoàn này ». Bà đặt câu hỏi, ngân hàng đã tham gia ký kết Hiệp ước toàn cầu của Liên Hiệp Quốc (về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp), và Các nguyên tắc Ecuador (về các nguy cơ môi trường và xã hội của các định chế tài chính), vì sao lại lợi dụng sự cơ cực của những người bị mất đất và rừng vào tay HAGL ?

Thông cáo nói rằng từ tháng 8/2012 Global Witness đã nhiều lần yêu cầu HAGL điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với luật pháp địa phương, và giải quyết các tranh chấp với các cộng đồng liên quan. Tuy nhiên điều tra của tổ chức này với các dân làng bị ảnh hưởng cho thấy chỉ có rất ít tiến triển trên thực địa. Ngày 13/11/2013, HAGL đã bác bỏ các nhận xét trên, cho rằng các thông tin của Global Witness là « không đáng tin cậy ».

Tổ chức Global Witness kêu gọi Credit Suisse xem lại tiến trình thẩm định, nhằm đảm bảo việc đầu tư theo mô hình phát triển bền vững, hơn là hỗ trợ cho việc chiếm đất và phá rừng.

tags: Cam Bốt - Global Witness - Hoàng Anh Gia Lai - Kinh tế - Nhân quyền - Quốc tế - Tài chính - Thụy Sĩ - Việt Nam - Xã hội 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20131213-global-witness-chi-trich-ngan-hang-credit-suisse-lam-ngo-truoc-nhan-quyen-khi-tro-t

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSikqW6PkoC6Bu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Td8XiWuBnXiU8s6oSsCFFuisXuBSBUaVXaFVsdkFn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSsCYnCFuSBqsXiSMNt9tNt3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXB6CFsu86FUS1XqXSZ-knuU66FXkftpMg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSnFkXiSXsjaBSMNtNNtt5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSsdqqPSMNt9N9tM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSIFSBukFsdSE6FYkJk7kqJ7kYkokJYuBjXki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSsdqqPSMNt5NyMp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki7BuQ8s6oSyV9VaFpFyFdtdqXSokXi8dnoYHnkUBwjaBoGFuadukaGjCBn7Gj66n7GIYuQXjYuGa6UU7GTCBB7GkBBGIunXBdGj6iakUuGjaBoGdkFas6Fu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSaXBkESMNt5NMt5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kiXouij8s6oSsknuU6F7SknnksqV6iVnXnkiVsdkFksnuFSTkUuS0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki6ia8dknuYkj68PTf993Squ716FaShO-yh58-h5O-hO-yh5yhLy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiuQTkiBu8s6oSduST6FiBnkFSZ-knnhMNV-7YkiS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BCjda8nWSkSytNytg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118iXqquX8s6oSB6sXun7SYXIuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=Yu1aQQQ8s6oSduSBukFsdSnkUShV-ghpNhV-ghpO-hV-ghpNhMNhV-ghpNhV-ghLNhV-ghpphMNhV-ghL5hV-ghpyhV-ghL0hV-ghp9hMNhV-ghpR-hV-ghp0hV-ghpphV-ghpphV-ghp8-S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=QQQda8TF6SduSy93y353Sl-XiaXOXBOkOBCYnF7OjFCiunnuOa6oXiknFXQO1d6Oqi61B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kiXouij8s6oShu3h5NhpNhuph5NhjMhu0hpMh53hu3h5thkuhuyhjghk5hu9hjkhjkhu3h5Nhpthu3h53h5ahu3h5MhjIhu3h53hpNhu3h53hkstN3hu5hkphjthu5h5Nh53huyhkIhpIhuIhjsh5thu3h5MhkMhu3h53h5jhu3h5thkuhu0hjNhj9hu0hpphj0hu9hjahp3VM05NN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2F8UikWX8s68PTSsXn7SkXsdXS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bo6nFXo8FCSjFkiaSy90N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2111876CnCju8s6oS1knsdHWwILc-7Q7CDA-c-m-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNMNtN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IF8o81XqXTuaXk86FUS1XqXShR-3h5poXYXuOl-CiuFk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118oXYYX6iVo6WXuB8s6oSsknuU6F7SnXnXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki6ia8dknuYkj68PTf993SMNMNttN5N5NpN9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IF8o81XqXTuaXk86FUS1XqXShR-3h5poXYXuOl-CiuFk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSsdqqPSMNtyN0N0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118TXinuFuBn8s6o8kCS8-FuXqiCBTuFiSTkYu6VFuEuTnuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2YW81XqXTuaXk86FUS1XqXSZ-ihR-9h5tnuFWkYqB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNtgNpNp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kk8BuFBd8s6oSaBSXU6nCjuViknXWu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-th53hp5hO-th53hLthO-th53hp9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSaXkYusnSnq7dUSMNt9N3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2au8FuanCju8s6oS33yyNMNt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118TXinuFuBn8auS8-FuXqiCBTuFiSTkYu6VFuEuTnuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSBssdqSMNtgNgNp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXS2-WXhR-9hDR-X
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8j6iUkskoB8s6oSTF6IXYuSI6FiXskoTYk7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSsdqqPSMNt5NMMy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSBssdqSMNt0NMtM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSBssdqSMNN5NpNg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSnnoPnSMNtNttM9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki6ia8dknuYkj68PTf993Squ716FaShO-3h5Mh50hO-3h5Mh5DhO-3h5Mh50hO-3h5Mh5L
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=jXUs6sqdCj8s6oSduSiXsduVdrSf-3S-nf-V-snf-PL1ShV-ghpO-hV-ghpR-hV-ghpyhV-ghLNhV-ghpphV-ghpV-S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2111876CnCju8s6oSsdkiiuYSS-R-6s5gEkf-pOWguCOVum-G-9OBU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSaXBkESMNt5N9M0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2snsY6Wu8FCSTF6PusnBSBuFXkYSqkaunBnW6S3OBuE6iS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki6ia8dknuYkj68PTf993Squ716FaShO-phD3hLyhO-yh58-hp0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNtMNMtg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=XBuuq76CiU8s6oSnFSsknuU6F7SDCqqkquST6TCYkFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSBssdqSMNNpNttM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=26kCnd8Wq8s6oSkCnd6FXEuHsYXuinOXawVtbFuaXFusnOCFXwdnnTBh3LhM8-hM8-o8Wq8s6ohM8-okXi8TdTh38-BCjaXFh3V-BdkFu8TdThM0CFYh3V-dnnThMy3LhMyM8-hMyM8-oq8Fuksn6F8sshMyM8-T6BnhMyM8-93ypy0NhMy38-B6sXkYhMy3V-tbaXBTYk7w1XaUun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSCqStt333g9Se-YaOokiOdkWXiUOBuQO1XndOt5O7ukFO6YaOnuui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSunStt333g9Se-YaOokiOdkWXiUOBuQO1XndOt5O7ukFO6YaOnuui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=Yu1aQQQ8s6oSYnSITS03SnunkS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FBB8F9Nt8iunS7kFC6SkFsdXWuBSyMNpp5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2n1XnnuF8s6oSBdkFuHCFYwdnnTBh3LhM8-hM8-kiXouij8s6ohM8-hMyu3hMy53hMypIhMyu3hMy5MhMykjhMyu3hMy5MhMyjyhMyu3hMy5thMykuhMyughMyjyhMypNhMyuyhMykphMypkhMyughMypjhMyj5hMyu0hMy5phMy5jhMyu3hMy5thMykIhMyu3hMy5MhMyk5hMyu3hMy53hMykshMyu3hMy53hMyj3hMyu3hMy5thMykjhMyu3hMy5thMykkhMyu3hMy5MhMy5jhMyu3hMy5thMy5jhMyu0hMyk9hMypshMyu5hMyk5hMyjshMyuIhMyjshMy5tVtyMMbnuQnwhO-3h53hp8-hO-3h5MhLDhO-3h5MhDyhO-3h5thLO-hO-ghDyhpNhO-yhLphpLhO-ghpDhD5hO-0h5ph5DhO-3h5thL8-hO-3h5MhL5hO-3h53hLR-hO-3h53hD3hO-3h5thLDhO-3h5thLLhO-3h5Mh5DhO-3h5th5DhO-0hL9hpR-hO-5hL5hDR-hO-8-hDR-h5tV
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNttNgM9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki6ia8dknuYkj68PTf993Squ716FaShO-0hpR-hpV-hO-0hpghLyhO-5h5ghLLhO-yh5DhpyhO-5hDDh5L
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqnX6ikF786FUS1XqXSkjkia6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=26BdXunu8U668iu8PTSrkS0Nyt33y8dnoYHIF6owFIrkOi6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IF8XiWuBnXiU8s6oSurCXnXuBSka6juVXisVkaWkisuaVsdkFn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6HswyNM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSaXsnX6ikF7Sd7kEXSMNt9tNt3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=76CFIXYud6BnuBn8jY6U3p8IsM8s6oSHnkUwhO-phDR-hDDhO-5h55hpNhO-3h5Mh5t
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=16FYaVICBXUX8iunSkFsdXWuBSsknOMMpt5N8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2F8UikWX8s68PTSkFukSkFuko9MN5S7kqXiXqCSq6aBNNN00SFBS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki6ia8dknuYkj68PTf993SMNMNtNt0N59yN3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSsdqqPSMNttN0N5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXu1OWXau68TdTHWXu1qu7wTdyaIkp53N3Iygj
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=iX1kqkMT618jY6U8IsM8s6oSjY6UVuinF7V308dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118kokE6i8s68PTShO-phD3hLyhO-yh5O-hp8-hO-ghD8-hpMhO-ghp8-hLV-hO-ghDghL5hO-0hDR-hLDhO-ghp9hDDhO-3h5thDO-hO-3h5thL5hO-3h5Mh5tVhO-phD3hLyhO-yh5O-hp8-hO-ghD8-hpMVuj66qSaTSDN59J-2-8-R-3g
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118ookkQQ8s6oSIYkSskFXjS3NN0N3NSXiauQ8dnoYHkIIXawty3yN0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXS2-XFTnkFi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118BuQdCjda8s6oSndSWXau6BSuookJjCnnSoFSki7Ski7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNt3StMSUY6jkYV1XniuBBVsFuaXnVBCXBBuVs6XVidu8dnoYvo6Fu