in other client
Affichage des articles dont le libellé est Khi quân. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Khi quân. Afficher tous les articles

mardi 15 décembre 2015

Thái Lan : Bị tù vì sỉ nhục chó của vua

Áp phích bộ phim "Khun Tongdaeng: The Inspiration" về con chó quý của vua Thái Lan tại một rạp xi-nê Bangkok, ngày 09/12/2015.

AFP hôm nay 15/12/2015 cho biết một cư dân mạng đã bị bắt giam từ tuần trước tại Thái Lan, nay bị khởi tố vì tội khi quân, do thiếu tôn trọng con chó của nhà vua.
 
Bị cáo là Thanakorn Siripaiboon, một công nhân ngành kỹ nghệ xe hơi, 27 tuổi bị cáo buộc đã « có lời bình chế giễu con chó của nhà vua » trên trang Facebook của mình. Luật sư của đương sự, bà Pawinee Chumsri thuộc Thai Lawyers for Human Rights, một tổ chức phi chính phủ chuyên can thiệp vào các vụ nhạy cảm, cho hãng tin Pháp biết như trên. Tòa án quân sự Bangkok từ chối đưa ra lời bình luận.

vendredi 27 novembre 2015

Một tướng lãnh Thái Lan bị cáo buộc tội khi quân

Giám đốc cảnh sát Thái Lan Jakthip Chaijinda đến dự họp báo ngày 26/11/2015.

Tại Thái Lan, vụ tai tiếng tham nhũng liên quan đến các cuộc đua xe đạp nhằm vinh danh Hoàng gia không ngừng lan rộng. Ngày 26/11/2015 chính quyền Bangkok ban hành lệnh bắt giữ một đại tá và một tướng lãnh quân đội vì tội khi quân. Đây là sự kiện chưa từng có. Tập đoàn quân sự lên nắm quyền từ năm 2014 sau cuộc đảo chánh.
Từ Bangkok, thông tín viên RFI Arnaud Dubus tường trình :
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BusCFu8B7iaunXsB8s6oSXiauQ8kBTQHn7TuwQ1tMbkoTlsYXuinw1XiiXTbkoTlCTswbkoTl6sYswbkoTlXBjiwpg5tp595t33NySl-R-84-c-8-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118kokE6i8s68PTShO-3h5MhD8-hO-3h53h59hO-3h53h5O-hO-3h5MhD3hO-3h53hpO-hO-3h53hD3hO-3h5MhLR-hO-3h5thDO-hO-3h5thL5hO-3h5Mh5tVhO-3h5MhD8-hO-3h53h59hO-3h53h5O-hO-3h5MhD3Vuj66qSaTSDN59K-K-8-g2-g
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSYnSWXau6BSMyp9NtffIuokYu6FUkBoSWSki7Ski7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSYnSWXau6BSYCjuaSnikIYXQSki7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2sYkT8jY6UsoB8PTSYXWua66FSTkFndui6iOqS3NyygN95SjCnn6iOTs
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBStgpNgHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118kokE6i8s68PTSUTSTF6aCsnVFuWXu1BSDN5K-ph-f-0w-DHBn6FuG-7Tuwuj66qBbkoTlTkUuG-7Tuw2-G-e-J-O-8-J-e-f-G-bkoTlTIOFaOTwkg00g3gNVys3sV9u5sVkIjyVky03INIkMsuubkoTlTIOFaOFwv-m-tNH-z-v-9J-m-ggh-0v-z-p4-Lv-bkoTlTIOFaOBwkiXouVBuFXuBVBd6WuYuFbkoTlTIOFaOnw9gtNtbkoTlFuIOwajBOIOFOBdWOXiaXuokiUkOT6TCYkFOkg00g3gNVys3sV9u5sVkIjyVky03INIkMbkoTlTIOFaOXwDNgH-A-Db-092-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5t0pHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSYnSWXau6BSkiXouSWTSQdkoBnuFSki7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=naB8BuFBd8s6oSdaFuka78QQQSI66nuFt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5tgtHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=jY6U8YXWua66F8PTSTkFndui6iOqSkFsdXWuBS30gg3NMp8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8iWFjYq8Q7ESkTXSBT6nBSt5tgNHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSYnSWXau6BSnuuiJ3SQWXau6BSki7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNtMtNt3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSWkqXiaSdkiUVnkTVd6kSa6VC6iUVs6Vs6iS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSBssdqSMNttttM0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSYnSWXau6BSoXYIJ6YauFSki7Ski7Ski7STkUuSy8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNSN9SFuikCaVUXFkFaVnXusVndk7VnFCiUVrC6sVBu8dnoYvo6Fu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1aWa8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNSN9SFuikCaVUXFkFaVnXusVndk7VnFCiUVrC6sVBu8dnoYvs6oouinVI6Fo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNSN9SiUC7uiViU6sVsdCVWXunVikoVskiVs6VsdXui8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSWkqXiaSnFkiUVBCsS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSaXBkESMNtgN9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSakStpyNN53SR-CFW7Ouj6i7Os6sqOFXauF8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSauS30p93N0SG-6nkYY7OL1uB6ouOLTTYuOR-FCBd8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSq6S9N0NN3gSx-uOskCUdnOduFOFuadkiauaOIXiUuFXiUOduFBuYIOBnCTXa8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118BuQdCjda8s6oSTYk7uFSHawF7S-MV-CjaPZ-c-yBZ-x-pz-2-gBw-0qjw-kh-sh-8-H-Wz-2-gTU0h-sh-z-LBw-En7DA-m-3LA-YBw-3LjYv-S-aFH-gkBdO-6h-8-Mqz-3QWYdH-Ez-3c-rh-z-4-uh-8-rCP3r6h-7NjY8-MiV-a1aY7V-pV-Cx-1x-2-V-iV-dIaDaV-7x-Ce-aw-2-S-EV-CjaPZ-c-yBA-sBw-M1WY8-qMUv-S-Ew-kLrF8-qMm-dqnw-dLWUH-1Wx-CK-QDO-1Wx-A-qBw-EO-Bw-ErBw-Erax-CI7h-C4-rLA-B6Pk4-kV-kyVbdwgMy90
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSauS30ypt95Sb-YukBuOakaa78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNtyN9M9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSauS90p5339SL1uB6ouOUFuua7OjY61P6jOXBOUXWuiOj7OsdkFoXiUOd6nnXu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSauS9py3tgNSK-kTkiuBuOx-6n1XIuOLTTFusXknuBOjuXiUOT6CiauaOdkFaOj78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2YW816FaTFuBB86FUSnduouBSBTusXkS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSauSM590MpSYukdOPk7uOY6WuBOjYksqOs6sq8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSF6SHswIuouXOoknCFu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSauSWXau6BSUkTu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSauSWXau6BSjXUSki7VBuQSki7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118TXinuFuBn8FCSTXiS0Np5ty0Nyggg900995S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSauSWXau6BSnuuiJ3SQWXau6BSki7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNSNMSWXFCBVs6F6ikVjkXVd6sVid6V6XVqdXVYu8dnoYvs6oouinVI6Fo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSWkqXiaSndCsVTdkoVj6VBCiUS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNSNySiUC7uiVnFCiUVQXiVCiUVUXCViC6sVidCVC6X8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSWkqXiaSndXunVjXV7VnuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSXiI6FoknX6iSFknXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSFCStMygM0M9SU66aOjY61P6jOkiaOsCoOjuI6FuOU6XiUOn6OBYuuTOI6F
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNt5SN5SYkoVTdknVTdXVokVWuiuECuYkVTdknVdkid8dnoYvs6oouinVI6Fo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSdCSWXau6BSj6YY7166a
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=76CFIXYud6BnuBn8jY6U3p8IsM8s6oSjY6UVsknuU6F7Vtp38dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSo6auYSPksqTYCBPXYY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nB7iaXsknu8s6oSXIFkouBMSjkkMpgjkgu9j9aI3pp5N0usy3Ng9gNsM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n6nkYokn6ouaXk8jY6U8IsM8s6oSHnkUwhO-yh58-hL8-hO-5hL0hp0hO-yh5R-hp0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS399t3N0S2-uiBCkYOjY6iauOs6sqBCsquFOskinO1kXnOn6OTYk7O1Xnd8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nuuiQQQtp8s6oSduSnkUSDukCnXICYLoknuCFSjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uC8Xiau6iYXiu8s6oSBn6F7SBT6FnBSdXUdVBsd66YSMNMNSN5SM3Sskin6iVkFukVdXUdVBsd66YVj6QVBs6FuBVI6FVkCUVMMS9MMg0pggS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSaXBkESMNt3Ng
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2o6uuqX8iunSB76nk8dno
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=MsdVook8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS3yMp5yMSx-6Fi7O2-qXii7OR-dXsqOx-kFaOb-CBB7OkiaOLikYOG-67XiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118BuQdCjda8s6oSTYk7uFSHawF7S-MV-CjaPZ-c-yBZ-x-pz-2-gBw-0qjw-kh-sh-8-H-Wz-2-gTU0h-sh-z-LBw-En7DA-m-3LA-YBw-3LjYv-S-aFH-gkBdO-6h-8-Mqz-3QWYdH-Ez-3c-rh-z-4-uh-8-rCP3r6h-7NjY8-MiV-a1aY7V-pV-Cx-1x-2-V-iV-dIaDaV-7x-Ce-aw-2-S-EV-CjaPZ-c-yBA-sBw-M1WY8-qMUv-S-Ew-kLrF8-qMm-dqnw-dLWUH-1Wx-CK-QDO-1Wx-A-qBw-EO-Bw-ErBw-Erax-CI7h-C4-rLA-B6Pk4-kV-kyVbdwgMy90
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BS76CiUJUC7Ski7Ski7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSunS9N0NN3gSx-uOskCUdnOduFOFuadkiauaOIXiUuFXiUOduFBuYIOBnCTXa8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uPPu81ujYX68PTSFkiqXiUSaXsnX6ikF7S1uX7B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pBuQ8nWSYWSokFquFSTkinBSFknXiUSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSsdqqPSMNN5Nptt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNSNtSWXFCBVs6F6ikVd6iV9NVnFXuCViUC6XVnFCiU8dnoYvo6Fu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSuiSHswi76oXOEui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSdaJkBBJTkFkau
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSuiSHBwT6Fi6Xa
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n6nXY6UMsd8jY6U8PTSkFsdXWuBStptNpt0M8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pQQQoknCFuB8s6oSFCSokFquFSqiuuBSd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FkqCnui8iu8PTSU6YaST6YuBnSBqunsdTkUuIXYuBSBYXauBd61SMS5SBYXauBd618dnoYHt0N9M59MpNppM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNStNSiUC7uiViU6sVsdCVjXidVsdCiUVTd6iUVsd6iU8dnoYvs6oouinVI6Fo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNStNSnFkiVXidVndCViUC7Vs6VY6VknVqd6iUVqd6VaC8dnoYvs6oouinVI6Fo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSsdqqPSMNttN9tN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8kaniU8s6oSUunStNNttt00HnXouwtyp095gy9pNyt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSytMgtg0SA-knXiOjkjuOBuQ7OBnFXTTuaOBd618dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kaBM8s6inuinkjs8s6oSkaBHBT6nOXawM5099pNbknkwPkiqFuPsX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSi6SWXau6ST6W
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pQQQoknCFuB8s6oSauSBusS8-Cii7Sd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2111876CnCju8s6oS1knsdHWw4-aR-MOB5B4-S-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118iXqquX8s68PTSFXoSUY1ujSXiauQ8dno
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSiYSWXau6ST6W
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNtpNyM3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSunSBuQV16FndVT6uoS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118B7nBuPkiBok8iY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bd6T8us6i6oXBn8s6o
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNtpSNySsdXidVrC7uiVWuiuECuYkVYkiVkCVndCkVidki8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNtpSNySsdXidVrC7uiVWuiuECuYkVYkiVkCVndCkVidki8dnoYvo6Fu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSduSWXau6SkBXkiJkikYSjuBnSFuaVnCjuSki7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BusFunduinkX8sYCjSo6oVkiaVB6iSd6Fiu7VTuuqXiUVBXBnuFVW6YVMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Fuink8TkT78s68PTSFuinkSBsSIFoSTkUuSn6TXsBSsOM5p9tOMNMNtNM38dno
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=sFQg0Nt8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSnFSWXau6BSsEusdSki7Ski7Ski7STkUuSM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=qXnXEk1k8s6oSnkUShO-ghDO-hLphO-yhLO-hp8-hO-yhLO-hD0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118j6BBWXau6nCju8s6oSCqSnCjuSQkQnCju8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118j6BBWXau6nCju8s6oSduSnCjuSQkQnCju8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC8ki7BuQ8s6oSMNgg3yS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNt5SNtSd6kVq7VXuCVnFkVWXVBk6V7uCVFkCVQkid8dnoYvo6Fu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSndS3M300g3SYCBsX6CBOqukiiXOYuXOFXaXiUOkOjXUOjYksqOs6sq8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNt5SttSdCokiVFXUdnBV1knsdVn6Vsk6VikiVYkoVaCiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=k8633368s6oSkTXSBT6nBS5My3tHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSBssdqSMNttttNp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5tNM0Npt9N9SskkViun16Fq86FUSkFsdXWuBSg9ty
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IFuBdYXWu8nWSsknuU6FXuBSiu1B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=5QQQnCjuF8s6oSauSsknBSZ-XnsduiSd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS9qPj1SWXau6SIsMJTTWJ9g5M3y
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNtgttMy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5ttt3tg3MM9SskkViun16Fq86FUSkFsdXWuBS9N9g
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuYS30g0N3NSA-ka7OV-FukaR-6sgt5OTYk7XiUO1XndOndknOIknOTCBB78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuYSWXau6BSjFXauSWSki7Ski7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSaXBkESMNt5tMMM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118kokE6i8s68PTf993SUTSduYTSsCBn6ouFSaXBTYk78dnoYHXuwS-G-8-5bi6auc-awMNt5p9pNNbFuIOwdTOBBOrBOW3OFnOsX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuiS3pyp9tpSDYksqO4-XFYO2-d61XiUOD66jB8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNStNSYCCVnF6iUVWkiVs6VkXViUduVC6sVidCiUVY6X8dnoYvo6Fu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NpN0NyNtypSskkViun16Fq86FUSkFsdXWuBSg53g
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSsdqqPSMNtpN9t0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118kokE6i8s68PTSUTSsCBn6ouFVFuWXu1BSJ-MM9tS-02-z-4-S-x-f-Z-HL2-c-f-wDNgH-A-Db-092-v1kBG-dXBx-uYTICY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=qkiaknkB6qCd68jY6U8IsM8s6oSjY6UVsknuU6F7V938dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSsdqqPSMNtpNyMy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuiST6FiBnkFSx-6iu7Jv-XYauF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nduBkCFCB81ujYX68PTSFkiqXiUS1nUdnSMNttNtMM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSnFSBukFsdSE6FYkJT6YXB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSChR-yhDO-aXFjnkPko
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuiSWXau6BSjYksqJo6iBnuF8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuiSWXau6BSjuBnVjY61P6jSaSki7Ski7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuiSWXau6BSsEusdSki7Ski7Ski7STkUuSM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuiSWXau6S3V-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSnFSBukFsdShR-3hLg6sCqJUhR-3hD0n
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSBssdqSMNt0N9My
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki6ia8dknuYkj68PTf993Squ716FaShO-0hDR-hp9hO-yhLyh58-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuiSWXau6SskF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118kokE6i8s68PTShO-yhL9hLMhO-9hD5hLV-hO-3h5thLO-hO-yhDV-hDR-hO-yhLyhD3VhO-ghp8-hLMhO-5hp0hppVuj66qSaTSDN5x-g4-A-K-5D
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSo6auYSnXi7jYqUXFY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuiSt9MpMy5Sx-6Fi7O2-usFunkF7O8-CsqBOknO6IIXsu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNt5StMSnF6iUVBksdVWCiUVokid8dnoYvo6Fu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=k8633368s6oSkTXSBT6nBS5My3NHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSTnSsdknVdnoYySLYXsuZ-CXiB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSH-kBBXYXOJ-6nhR-yhLtuW
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSFCSBukFsdSsuEkYkiahR-9hDtFokq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSi0t0paES
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=okBdYXIu8a66FjY6U8PTSkFsdXWuBSy9555tM58dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118ouunCT8s6oSnFVG-J-SK-CBnYXqun6Z-SouojuFBS3N0Np3t55S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNSN0SiUC7uiViU6sVsdCVqd6iUVnF6VYkXVo6VdXid8dnoYvs6oouinVI6Fo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QQQaki8s6oSnFSBukFsdSsFukoTXu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSBWSnPuPuFS9NB6oundXiUHo6FuwtgNM3y5t999gNg3MM55
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSunSWXau6BSdCiUkFXki8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2UVokn6ou8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki6ia8dknuYkj68PTf993Squ716FaShO-ghLO-hLthO-ghpNh50
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=76CFIXYud6BnuBn8jY6U3p8IsM8s6oSjY6UVsknuU6F7V0tt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2dkXF7TCBB7V1618s6oSunSjCBdViXsduSXrgM0k0NgugIgIgNg3t5tsSd6jCBuBkjkS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSBiBkXSMNtNNtt5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki6ia8dknuYkj68PTf993Squ716FaShO-0hDDhpthO-3h5Mh5LhO-5hDO-hDR-hO-3h5thD8-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSiBqoPSMNt9N3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118kokE6i8s68PTSTF6aCsnVFuWXu1BSDN5gh-38-4-w-pHXuwS-G-8-5bTaOFaOXwDN5gh-38-4-w-pbTaOFaOFw0gMa3y35Vy0N0V9yygV53ytVs93guMyyIkp3bTaOFaO1w7i7S-9bTaOFaO1UwJ-G-Z-S-dbTIOFaOTwsMpypNyIV5MIpV9ag3V5t9MVs3p3k9MttMy5bTIOFaOFwv-m-tNH-z-v-9J-m-ggh-0v-z-p4-Lv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNStNSndCsVnFkiVTdknVnFXuiVuVYkoVUX8dnoYvo6Fu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118kokE6i8s68PTSLkiaV-VhO-gh59hLthO-0hp0hpphO-gh5ph55hO-3h5thDO-hO-3h5thL5hO-3h5Mh5thO-8-hDR-hptVhO-0hp0hDNhO-yhpR-h5DhO-3h5thD8-hO-3h5thLLhO-3h5thD8-Vuj66qSaTSDN5M5m-9m-J-J-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSMNMNSttSsdC7uiVUXkVBuVFknVBkXVYkoViuCVqd6iU8dnoYvs6oouinVI6Fo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSUXkVjkiSWBokFnVksnXWuV3VnXoS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSaXBkESMNtgtNt3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118PB18s6o8siSMNMNSNpt0Styg53g08BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118PFVn61uF8s6oSB6sXkYouaXkT6YXs7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uXok8XFSXSkWknkFBSt359Mtyyt0tgM9038TiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=666VoknCFuBuQ8s6oSuiSsknSG-1XiBSaCFknX6iStSHyNMQt3tQtgy99p
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XU6nCju8s6oSauSsknuU6F7Ss6sqHTkUuwy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XU6nCju8s6oSauSsknuU6F7SsYXn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=666VoknCFuBuQ8s6oSFCSsknSG-1XiBSaCFknX6iStS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5ttt3tgtyM3SskkViun16Fq86FUSkFsdXWuBSM33M
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=jY6U8YXWua66F8PTSauii6C6CP6SkFsdXWuBSy9gtt9508dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ndC7o7FIX8jY6UBT6n8s6oSBukFsdSYkjuYSZ-dXhMNrChR-3hLMi