in other client
Showing posts with label BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 159. Show all posts
Showing posts with label BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 159. Show all posts

Wednesday, November 3, 2010

TS. NGUYỄN PHÚC LIÊN * KINH TẾ THẾ GIỚI

CHIẾN TRANH TIỀN TỆ:

G20 TẠI GYEONGJU

TẠM NGƯNG CHIẾN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 27.10.2010

Web: http://VietTUDAN.net

Trong hai ngày cuối tuần rồi, 22-23.10.2010, tại Gyeongju Nam Hàn, các Bộ trưởng Tài chánh và các Thống đốc Ngân Hàng Trung ương của G20 họp để thảo luận dọn đường cho cuộc Họp Thượng đỉnh G20 vào 11-12.11.2010 tại Seoul.

Tuần rồi, thứ Năm 21.10.2010, chúng tôi đã viết về tình hình căng thẳng của một cuộc Chiến tranh Tiền tệ mà mọi người lo sợ nếu không có giải quyết toàn diện thỏa đáng, có thể chuyển thành một cuộc Chiến Tranh Thương Mại.

Hai Giáo sư Kinh tế, Alain FAUJAS và Marie De VERGES, chính ngày khai mạc cuộc Họp, 22.10.2010, đã viết:

“Partout dans le monde, les dirigeants s’inquietent du risque de voir éclater une guerre des monnaies susceptible de se muer en guerre commerciale…

Le risque d’un retour au protectionnisme ? Une guerre des monnaies peut dégénérer en guerre commerciale. Pour protéger leurs produits et leurs emplois, les Etats puisent dans l’arsenal composé de droits de douane, contingents d’importation, réglementations techniques et subventions à l’export ou à la production.” (Le Monde 22.10.2010, p.16)

(Khắp nơi trên Thế giới, những nhà lãnh đạo lo lắng về nguy hiểm nhìn thấy đổ bể ra một cuộc chiến tranh tiền tệ để chuyển thành một cuộc chiến tranh thương mại…

Mối nguy trở lại chủ trương Che Chở Kinh tế ? Một cuộc chiến tranh tiền tệ có thể trở thành một cuộc chiến tranh thương mại. Để che chở những hàng hóa và việc làm, những quốc gia moi móc từ xưởng vũ khí gồm thuế quan, hạn chế lượng nhập cảng, kiểm soát kỹ thuật và trợ cấp xuất cảng và sản xuất)

Những vấn đề tồn đọng

cơ bản tại các nước.

Chiến tranh Tiền tệ hay Chiến tranh Thương mại chỉ là những phản ứng nhất thời. Quỹ Tiền Tệ Quốc tế được giao trách nhiệm tìm một giải quyết chung cho cân bằng việc phục hồi Kinh tế Thế giới. Trọng trách được giao này không phải chỉ từ cuộc Họp thường niên IMF/FMI mới đây tại Hoa Thịnh Đốn, nhưng đã từ cuộc Họp G20 Pittburgh.

Kinh tế gia trưởng của Quỹ Tiền Têä, Ông Olivier BLANCHAR, tuyên bố:

“Assurer une reprise mondiale forte, équilibrée et durable qui était l’objectif fixé par le G20 à Pittsburgh, ne sera pas chose facile. “ (Le Monde 19.10.2010, p.2)

(Bảo đảm việc phục hồi mạnh của thế giới, cân bằng và lâu dài, điều mà G20 Pittsburgh đã đặt như tiêu chuẩn, không phải là chuyện dễ dàng).

Oâng đưa ra những vấn đề tồn đọng cơ bản tại những quốc gia như sau:

=> Trước hết, tại những nước đã mở mang như Hoa kỳ và Liên Aâu, chi tiêu công đã quá nhiều khiến nợ nần chồng chất. Thời gian thoát khỏi nợ nần không thể một sớm một chiều mà làm được. Tiến trình thoát nợ lại làm giảm phía Tiêu thụ, yếu tố căn bản để phục hồi Kinh tế.

=> Tại những quốc gia bắt đầu phát triển, vì dồn sức vào sản xuất để xuất cảng, nên không tạo mãi lực nội địa để có thể tiêu thụ những phụ trội sản xuất hàng hóa. Chính điểm này còn là ngăn cản cho việc tăng xuất cảng từ những nước đã mở mang.

Những nước bắt đầu phát triển muốn lợi dụng mãi lực tiêu thụ của những nước đã mở mang, nhưng chính những nước này, vì quá nhiều nợ nần, nên phải giảm thiểu tiêu thụ. Cái khó khăn là phải điều hợp những vấn đề cơ bản ấy giữa những nước mở mang và những nước bắt đầu phát triển.

Thực ra Thế giới Kinh tế lúc này là một việc tương quan lệ thuộc giữa nước này và nước khác, phải giải quyết toàn bộ, chứ không giải quyết tách rời mỗi nước. Hệ thống sản xuất kỹ nghệ là hệ thống ráp nối những linh kiện. Công ty này tùy thuộc vào Công ty khác (Sytème de sous-traitance). Nói về Kỹ nghệ toàn cầu, thì nước này tùy thuộc nước khác (Système de sous-traitance internationale).

Oâng Pascal LAMY, Tổng Giám đốc Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO / OMC) đã lấy một tỷ dụ cụ thể để nói về tính cách liên đới tùy thuộc này:

“Chaque fois qu’un iPod est importé aux Etats-Unis, l’intégralité de la valeur déclarée en douanes (USD.150.-) est imputée comme importation en provenance de la Chine, creusant un peu plus le déséquilibre commercial entre deux pays. Or, les salaríes de Foxconn, l’usine chinoise travaillant pour le compte de la socíeté américaine Apple, n’ont fait qu’assembler les composants dont la plupart ont été importés du Japon, de Corée, de Taiwan, et même des Etats-Unis. Sur les USD.150.- moins de 10 proviennent réellement de Chine, tout le reste n’est que réexportation. “ (Le Figaro 25.10.2010, p.27)

(Mỗi lần một chiếc iPod nhập cảng vào Mỹ, giá tổng quát khai ở quan thuế (150 Đo-la) được ghi như nhập cảng từ Trung quốc, như vậy tạo thêm một chút mất cân bằng thương mại giữa hai nước. Vậy hãy tính xem, những công nhân của Foxconn, nhà máy Trung quốc làm việc cho Công ty Hoa kỳ Apple, chỉ làm công việc ráp nối những thành phần linh kiện nhập cảng từ Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, và ngay cả từ Hoa kỳ. Trong số 150 Đo-la, chỉ có dưới 10 Đo-la thực sự đến từ Trung quốc, phần lớn còn lại chỉ là việc tái xuất cảng mà thôi).

Điều chỉnh một sự tùy thuộc quốc tế như vậy không phải là điều dễ dàng đúng như lời Oâng Olivier BLANCHARD, Kinh tế gia trưởng của IMF/FMI, tuyên bố trên đây.

Các Bộ trưởng Tài chánh G20

tuyên bố Đình chiến tại cuộc Họp Gyeongju

Trước khi đến cuộc Họp, Trung quốc đã yêu cầu đừng động chạm đến Tỷ giá đồng Yuan để tạo căng thẳng thêm cho Chiến tranh Tiền tệ.

Chiến tranh khai mào và căng thẳng

Khi đồng Đo-la hạ giá xuống bằng biện pháp QE (Qantitative Easing/ Planche à Billets/ Rót Tiền mới vào Khối lương tiền lưu hành) từ FED, những nước khác làm việc cho xuất cảng như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Uùc, Ba Tây… thấy đồng tiền của mình lên cao sánh với Đo-la. Như vậy khả năng cạnh tranh xuất cảng của những nước này giảm xuống. Tất nhiên Ngân Hàng Trung ương của những nước này phải can thiệp vào mua Đo-la để làm giảm phía CUNG đo-la tại nước mình, như vậy để tỷ giá Tiền nội đối với Đo-la giảm xuống.

FED tuyên bố việc đổ Tiền thêm nữa vào lưu hành. Tỷ giá đồng Tiền của mỗi nước càng giao động và ảnh hưởng đến xuất cảng. Tình trạng Chiến tranh Tiền tệ mỗi ngày mỗi tăng. G20 tại Nam Hàn có nhiệm vụ tìm giải quyết chung cho tình trạng giao động Tỷ giá này.

Đình chiến hay sợ chính mình bị công kích

Trung quốc lo ngại bị công kích nặng nề vì chính sách cố thủ giữ Tỷ giá đồng Yuan thấp. Hoa kỳ cũng không muốn bị công kích là mình đổ tiền mới vào lưu hành khối lương Đo-la để hạ giá đồng Đo-la làm nguyên cớ cho các nước xuất cảng khác phải dùng Ngân Hàng Trung ương tham chiến để hạ Tỷ giá tiền quốc nội.

Một bầu không khí tại Hội nghị Gyeongju là mọi nước đều sợ những mổ xẻ công kích nhằm vào chính mình. Mà không có một đề nghị làm lối thoát tránh né việc bị công kích thì không được.

Tổng thống Nam Hàn vừa đuà vừa đe dọa: “Nếu không có giải quyết chung, thì sẽ không cho phương tiện chuyên chở để Bộ trưởng các nước trở về nhà “

Bộ trưởng GEITHNER đề nghị một lối thoát, đó là không thảo luận về Chiến tranh Tiền tệ đang căng thẳng hiện nay, mà chuyển việc tranh cãi sang vấn đề Điều chỉnh việc mất cân bằng Thương mại giữa các nước.

Nội dung lối thoát đình chiến

Không thảo luận về Tiền tệ vì mỗi nước đều sợ bị công kích. Bộ trưởng Tài chánh Mỹ GEITHNER chuyển hướng “lạc đề “ cuộc Họp về những vấn đề sau đây xoay quanh việc Mất Cân Bằng Thương Mại:

1) Điều chính việc mất Cân Bằng Thương Mại để tránh đưa đến tình trạng Chiến tranh Thương mại sau này. Những nước có cán cân Thương mại phụ trội cao, phải tìm cách tăng mãi lực nội địa để tiêu thụ và như vậy rút phụ trội ngoại thương xuống khoảng 4% của PIB. Những nước có cán cân thương mại âm, cũng tìm cách giảm đi tới khoảng -4% PIB.

“Les pays du G20 ayant des excédents persistants doivent entreprendre des réformes structurelles , budgétaires et de politiques de taux de change pour renforcer les sources intérieures de croissance et soutenir la demande mondiale. Il a été discuté la possibilité de limiter progressivement la fluctuation des excédents (et des déficits) en la matìere à +4% et -4% de leur produit intérieur brut (PIB). (Le Monde 25.10.2010, p.12)

(Những quốc gia của G20 đang có phụ trội cán cân thương mại thường xuyên phải tìm cách làm những cải cách cơ cấu, ngân sách và chính sách hối đoái để tăng cường nguồn nội nội địa tăng trưởng và trợ lực phía cầu thế giới. Cũng đã thảo luận khả năng hạn chế lần hồi việc thăng trầm những phụ trội cán cân thương mại (và những thiếu hụt) ở khoảng +4 và -4% của Tổng sản lượng thô mỗi nước (PIB).

2) Khi giảm việc mất cân bằng cán cân thương mại giữa các nước, thì tỷ giá các đồng tiền theo đó mà giảm sự quá chênh lệch giữa các đồng tiền. Tỷ giá Tiền tệ lúc ây được định theo Thị trường Tiền tệ.

“Etablir des taux de change davantage déterminés par le marché et résister à toutes les formes de mesures protectionnistes “ (Le Figaro 25.10.2010, p.24)

(Định những tỷ giá hối đoái chính yếu theo thị trường và chống lại tất cả những hình thức của các biện pháp Che Chở Kinh tế)

3) Quỹ Tiền tệ Quốc tế được trao nhiệm vụ kiểm soát những cán cân thương mại về việc mất cân bằng. Điều quan trọng hơn cả là định lại đại diện quản trị và bầu phiếu của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế. Aâu châu chấp nhận dành hai ghế và thêm 6% quyền bầu phiếu cho những nước bắt đầu phát triển. Hoa kỳ vẫn duy trí quyền phủ quyết của mình (veto). Như vậy, theo chấp nhận của cuộc Họp Gyeongju kỳ này, 10 thành viện quan trọng nhất của IMF/ FMI là: Hoa kỳ, Nhật, 4 nước Aâu châu (Đúc, Pháp, Anh và Ý ) và 4 nước bắt đầu phát triển (Ba Tây, Nga, Aán Độ và Trung quốc).

IMF/FMI được giao quyền kiểm soát tình trạng mất cân bằng cán cân thương mại, nhưng không có quyền chế tài.

Những chấp nhận của cuộc Họp Bộ trưởng và Thống đốc G20 tại Gyeongju chỉ là tổng quát trên nguyên tắc, nhưng còn tuỳ điều kiện áp dụng đặc thù của từng nước.

Nhận xét về những chấp nhận này, Ông Marco ANNUNZIATA, Kinh tế gia thuộc Tập đoàn Unicredit Luân Đôn, đã nói:

"L'impact positif (de l'accord de Gyeongju) sera-t-il durable ? Cela sera conditionné au changement dans les politiques nationales, afin de se mettre en conformité avec les termes de l'accord. Cela sera considéré comme une simple déclaration de principe" (AFP 240743 PPP OCT 10/ GYEONGJU 24.10.2010 par Jitendra JOSHI)

(Khía cạnh tích cực (của Thỏa thuận Gyeongju) sẽ lâu bền hay không ? Điều đó s4 tùy thuộc vào những thay đổi của những Chính trị quốc gia, hầu có thể phù hợp với Thỏa thuận. Đây sẽ chỉ được coi như lời tuyên bố trên nguyên tắc)

Những bài báo thời sự tài liệu

* The Wall Street Journal 27.10.2010, p.14:

GEITHNER’S GLOBAL CENTRAL PLANNING

* Financial Times 27.10.2010, p.1:

CHINA WARMS TO G20 TARGETS

* Financial Times 27.10.2010, p.8:

SIZE AND SCALE OF FED’S QE2 COME UNDER SCRUTINY

* Financial Times 26.10.2010, p.2:

DOLLAR’S DECLINE FORCES JAPAN TO PONDER LIVING WITH STRONG YEN

* Financial Times 26.10.2010, p.2:

DOLLAR HEADS DOWN AGAIN FOLLOWING G20 MEETING

* The Wall Street Journal 26.10.2010, p.11:

THE G20’S “REBALANCING” ACT

* Le Figaro 25.10.2010, p.27:

GUERRE DES CHANGES: LE G20 DECRETE LA TREVE

* Le Figaro 25.10.2010, p.24:

LES ETATS-UNIS POINTENT DU DOIGT TOUS LES PAYS A “EXCEDENTS PERSISTANTS”

* Le Monde 25.10.2010, p.12:

ARMISTICE DANS LA GUERRE DES MONNAIES AU G20 FINANCE

* Financial Times 25.10.2010, p.1:

TARGETS ON TRADE IMBALANCES ELUDE G20

* Financial Times 25.10.2010, p.4:

ACCORD ON IMF BOARD MASKS LACK OF PROGRESS

* The Wall Street Journal 25.10.2010, p.1:

G20 PURSUES NEW MEASURES ON CURRENCIES

* The Wall Street Journal 25.10.2010, p.1:

NEXT FOR G20:TRADE IMBALANCES

* Le Monde 22.10.2010, p.17:

LE SECRETAIRE AMERICAIN AU TRESOR VEUT DES NORMES SUR LES TAUX DE CHANGE

* Le Monde 22.10.2010, p.16:

LA GUERRE DES MONNAIES MENACE LE COMMERCE MONDIAL

* The Wall Street Journal 22.10.2010, p.11:

GEITHNER TO PRESS G20 ON EXCHANGE RATES

* Financial Times 22.10.2010, p.4:

G20 FINANCE CHIEFS FACE CURRENCY STRUGGLE

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 27.10.2010

Web: http://VietTUDAN.net


THƠ BÚT TRE

LTS: Bài thơ này mang tính trào lộng rất hay, đã đang trên nhiều báo nhưng không ghi tên tác giả. Có tờ báo ghi tên là của Bút Tre. Nay tạm theo đó mà ghi.

Tôi bỏ nhậu rồi

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bờ kè, quán cốc vắng bóng tôi
Vui buồn chiến hữu, ai chia sẻ?
Có dỗi, có hờn cũng thế thôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Euro, Word cup bạn đơn côi
Một mình quán vắng, ai bàn luận?
Hò hét một mình, chẳng nổi sôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Tiệc tùng, cưới hỏi lỡ gặp tôi
Xin đừng mời mọc thêm vô ích
Vợ nguýt làm sao uống cho trôi?

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bao năm bằng hữu cũng bỏ thôi
Bạn bè gặp mặt không bia rượu
Câu-chuyện tâm tình khó nói trôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Chiều chiều tan sở khó kiếm tôi
Vội về với vợ cho yên ổn
Bạn bè dè bĩu cũng mặc thôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Anh em chiến hữu sẽ khóc tôi
Đời trai mà thế xem như bỏ
Cái thằng tình nghĩa bạc như vôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi,
Toàn cầu kinh tế sẽ suy đồi.
Quan to, quan nhỏ thu nhập xuống,
Chân dài, chân ngắn sẽ buồn thôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Người đời nói xấu mặc kệ tôi
Vợ mình mình sợ nên chi tội
Nhất vợ, nhì trời, có thế thôi!!


TRẦN BÌNH NAM * VIỆT NAM& TRUNG QUỐCLịch sử đổi chiều:

Việt Nam xem Trung quốc là địch thủ

** Trần Bình Nam lược dịch **


Đó là nội dung bài báo In historic turn, Vietnam casts China as opponent” của ký gỉa John Pomfret đăng trên tờ washingtonpost số ngày 30/10/2010 .


Cách đây 3 tuần có một cuộc triển lãm tại Viện Bảo Tàng Quân sự Việt Nam. Trong một hành lang dài một bên trưng bày các chứng tích của hai cuộc chiến với Hoa Kỳ và Pháp như thư đầu hàng (TBN: của Pháp), các khẩu hiệu của Hồ Chí Minh, lựu đạn, súng AK-47 như người xem đã thấy tại nhiều cuộc triển lãm khác, không có gì mới lạ.

Mới lạ là phía bên kia hành lang triển lãm. Dọc tường hành lang là các tranh minh họa, gíáo mác, các khẩu hiệu của vua chúa và tướng lãnh Việt Nam với rất nhiều chi tiết của cuộc đấu tranh dài với Trung quốc qua nhiều niên biểu như các trận đánh năm 1077, 1258, và những trận thư hùng trong thế kỷ 14, 18. Cung cách trưng bày – đặt một bên là “những kẻ xâm lăng Tây phương”, một bên là “thiên triều Trung quốc” cho thấy một sự thay đổi tâm lý lớn trong giới lãnh đạo Việt Nam và là một cái gai đối với Trung quốc.

Trung quốc từng cố gắng siết chặt quan hệ thân hữu với chính quyền cộng sản Việt Nam, một quốc gia có 90 triệu dân. Nhưng Trung quốc càng mạnh càng có thái độ uy hiếp Việt Nam, nên các nhà lãnh đạo Việt Nam trở nên cảnh giác ý đồ của ông bạn lớn phương Bắc. Đối với Việt Nam Trung quốc đang mất dần tư cách bạn bè thân hữu và trở thành một lân bang đáng ngại như Việt Nam vẫn thường xem từ ngàn xưa . Thay đổi cách nhìn về Trung quốc, Việt Nam tìm bạn trên thế giới để phòng chống Trung quốc, quan trọng nhất là Hoa Kỳ, một nước lớn cũng đang tìm đồng minh để đối phó với quyết tâm trở thành siêu cường của Trung quốc.

Thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trong một cuộc phỏng vấn mới đây nói: “Có thêm một người bạn là tốt, nhất là khi người bạn đó là một cựu thù.” Dấu hiệu xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thể hiện rõ qua chuyến viếng thăm Hà Nội của bà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Cllinton tuần này. Đây là chuyến viếng thăm Việt Nam lần thứ hai của bà Clinton trong vòng 4 tháng. Ba tuần trước ông Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cũng đã đến Hà Nội. Trong tháng 8 một viên chức cao cấp của bộ quốc phòng Mỹ đã có mặt tại Hà Nội để thảo luận với các viên chức quốc phòng Việt Nam về an ninh chung.

Trong 3 năm qua các chiến hạm Hoa Kỳ đã 3 lần viếng Việt Nam và hiện có 30 sĩ quan quân đội cộng sản Việt Nam đang học tại các học viện quân sự của Hoa Kỳ. Một viên chức cao cấp Việt Nam – không nêu danh - nói: “Hoa Kỳ đã chiến đấu tại Việt Nam để ngăn chận Trung quốc, thì nay Hoa Kỳ kết bạn với Việt Nam cũng để ngăn chận ảnh hưởng của Trung quốc thôi.” Việt Nam và Hoa Kỳ đang thảo luận một thỏa thuận để Việt Nam có thể dùng khả năng kỹ thuật khai phá năng lượng nguyên tử của Hoa Kỳ.

Theo một viên chức Việt Nam việc này gíúp Việt Nam không bị lệ thuộc điện năng của Trung quốc. Việt Nam cũng đang vận động tranh thủ kỹ thuật quân sự tối tân của Hoa Kỳ, đặc biệt máy dò dưới nước (Sonar) để theo dõi sự hoạt động của tàu ngầm Trung quốc trong Biển Đông. Hà Nội cũng đang dạm mua phụ tùng cho các máy bay trực thăng, loại UH-1 của Hoa Kỳ, để lại tại miền Nam sau khi chiến tranh chấm dứt. Và bất chấp áp lực của Trung quốc 3 hãng dầu của Hoa Kỳ đã bắt đầu dò tìm dầu khí trong vùng biển của Việt Nam.

Cuộc viếng thăm 2 ngày của ngoại trưởng Hillary Clinton vừa qua là để - lần đầu tiên - Hoa Kỳ tham dự hội nghị hằng năm của Thượng đỉnh Đông Á (East Asia Summit) do sự vận động của Việt Nam. Nói chuyện với sử gia Michael Beschloss, bà Clinton nói: “Việt Nam rất muốn thắt chặt quan hệ với chúng tôi. Trước đây chiến tranh đã làm thiệt mạng hàng trăm ngàn binh sĩ Việt cả hai bên và Mỹ chưa kể số binh sĩ thương tật và đã tạo ra một ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội Hoa Kỳ và Việt Nam. Giờ đây hai nước chúng tôi lại chung sức làm việc với nhau, ngoại giao với nhau vì hai nước có cùng một quan tâm chung về các vấn nạn trong vùng.”

Bảo Ninh, một binh nhì trong quân đội Bắc việt từng đánh nhau với lính Mỹ trong Nam, và sau chiến tranh đã viết cuốn tiểu thuyết nổi danh “Nỗi buồn chiến tranh” nói: “Hãy để cuộc chiến tranh đã qua cho các nhà văn. Thế hệ chúng tôi không có gì để oán trách Hoa Kỳ. Nếu hỏi ý kiến của các quân nhân, quý vị sẽ thấy đa số có cảm tình với Hoa Kỳ.” Mục tiêu chung của Việt Nam và Hoa Kỳ là không để cho Trung quốc chiếm cứ Biển Đông làm sở hữu chủ.

Trung quốc đã tuyên bố chủ quyền trên một triệu dặm vuông của Biển Đông, và đã gởi một đoàn tàu tuần tra duyên hải hùng hậu vào Biển Đông sách nhiễu ngư dân Việt Nam không cho đánh cá và hăm dọa các công ty nước ngoài có giao kèo dò tìm dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Tháng 7 vừa qua, sau khi trao đổi với Việt Nam, bà Clinton đưa vấn đề này ra công khai trong hội nghị các nước Asean mở rộng tại Hà Nội, tuyên bố rằng Hoa Kỳ không chấp nhận ý đồ của Trung quốc lấy đại dương làm của riêng và đề nghị các nước trong vùng thương thuyết đa phương để gỉải quyết với nhau. Mười một nước (11 nước) tham dự hội nghị công khai tán thành ý kiến của Hoa Kỳ làm cho ông Bộ trưởng Ngọai giao Trung quốc Dương Thiết Trì tức giận bỏ phòng họp.

Sau đó ông trở lại và nói - có tính đe dọa - rằng quý vị đừng quên Trung quốc là một nước lớn. Một trong những mục tiêu chung khác bà Clinton làm nổi bật lên là hôm Thứ Bảy 30/10 vừa qua bà triệu tập và chủ tọa một buổi họp của Ủy ban Sông Cửu Long (một Ủy ban được thành lập do sáng kiến của Hoa Kỳ) nhằm áp lực Trung quốc giảm thiểu số đập xây trên thượng nguồn sông Cửu long. Tuần vừa qua mực nước sông Cửu Long chảy vào Việt Nam thấp nhất từ trước đến nay. Các chuyên viên trị thủy Việt Nam nói rằng việc giảm lưu lượng nước vào Việt Nam do các đập nước để sản xuất điện hay dẫn thủy nhập điền của Trung quốc trên thượng nguồn.

Ngoài Hoa Kỳ, Việt Nam còn tìm cách đồng minh với Liên bang Nga. Năm 2009 Việt Nam mua 5 tàu ngầm loại Kilo của Nga. Việt Nam kết thân với Ấn độ và nhờ Ấn giúp tối tân hóa các không đội Mig-21. Pháp cũng đang có kế hoạch bán chiến hạm cho Việt Nam. Việt Nam còn kết thân với Nhật và Nam Hàn. Năm năm trước Việt Nam đã cho phép công dân hai nước này vào Việt Nam không cần xin chếu khán nhập cảnh trước. Nhà báo Nayan Chanda, tác giả cuốn “Brother Enemy” (Anh em trở thành thù địch), một cuốn sách miêu tả quan hệ giữ Việt Nam với Trung quốc, nói “Việt Nam đang đánh một nước cờ tế nhị khi muốn nói với Trung quốc rằng chúng tôi cũng đang có những người bạn cường quốc.”

Dù sao trên thực tế ảnh hưởng của Trung quốc đối với Việt Nam còn rất nặng nề. Chính sách “đổi mới” kinh tế và tổ chức an ninh để duy trì quyền lực của đảng là theo mẫu Trung quốc. Và Việt Nam biết không ích lợi gì nếu chọc giận Trung quốc. Tại Bảo tàng viện Quân sự Việt Nam cẩn thận không trưng bày gì liên quan đến cuộc chiến biên giới năm 1979.

Chính quyền Việt Nam thường kiểm duyệt các bài viết hay thông tin bài bác Trung quốc. Mới đây bộ máy kiểm duyệt Việt Nam đã buộc Vietnamnet, một tờ báo điện tử của chính quyền rút đi một bài chủ trương rằng các nước Đông Nam Á châu nên có một thái độ chung cứng rắn đối với Trung quốc về vấn đề Biển Đông cũng như trên nhiều vấn đề khác có liên hệ đến Trung quốc.

Tuy nhiên chính phủ Việt Nam cũng để cho những bài khác như bản thỉnh nguyện do bà Nguyễn Thị Bình đứng đầu danh sách ký kêu gọi Đảng ngưng chương trình khai thác quặng Bauxít trên cao nguyên miền Trung do Trung quốc đấu thầu. Bà nguyễn Thị Bình nguyên Phó Chủ tịch nước và là đại diện Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại cuộc hòa đàm Paris.

Bà Phạm Chi Lan, một nhà kinh tế, một trong những người cùng bà Bình ký tên trong bản thỉnh nguyện nói: “Chúng tôi ở cạnh Trung quốc đã 4000 năm. Chúng tôi không thể chia tay nhau một sớm một chiều được. Tuy nhiên chúng tôi cần thêm bạn năm châu.” Trần Bình Nam (lược dịch) Nov. 2, 2010

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com


GIA HỘI * DANH NHÂN MIỀN BẮC
Đề Thám.jpgGIA HỘI SƯU TẬP VÀ TRÌNH BÀY


Hoàng Hoa Thám
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đề Thám Biệt danh Đề Thám


Hùm thiêng Yên Thế Nơi sinh Tiên Lữ, Hưng Yên, Việt Nam Nơi mất Thái Nguyên, Việt Nam Phục vụ Khởi nghĩa Yên ThếĐề Thám bên các cháu của mình Hoàng Hoa Thám (chữ Hán: 黃花探; tên thật Trương Văn Thám 張文探, còn gọi là Đề Thám 提探; Hùm thiêng Yên Thế (1858 – 10 tháng 2 năm 1913) là người lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Yên Thế chống Pháp (1885–1913).


Nhóm khởi nghĩa của Đề Thám (hình chụp của trung úy Romain-Desfossés)


Tiểu sử Hoàng Hoa Thám hồi còn bé tên là Trương Văn Nghĩa, quê ở làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; sau di cư lên Sơn Tây (Hà Tây), rồi đến Yên Thế (Bắc Giang). Bố là Trương Văn Thận và mẹ là Lương Thị Minh. Sinh thời, bố mẹ Hoàng Hoa Thám đều là những người rất trọng nghĩa khí; cả hai ông bà đều gia nhập cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Văn Nhàn Nùng Văn Vân ở Sơn Tây. Năm 16 tuổi, ông tham gia khởi nghĩa của Đại Trận (1870-1875). Khi Pháp chiếm Bắc Ninh (tháng 3 năm 1884) thì Hoàng Hoa Thám gia nhập nghĩa binh của Trần Quang Loan, lãnh binh Bắc Ninh. Năm 1885, ông tham gia khởi nghĩa của Cai Kinh (Hoàng Đình Kinh) ở Lạng Giang (1882-1888). Sau khi Cai Kinh chết, ông đứng dưới cờ nghĩa Lương Văn Nắm (tức Đề Nắm) và trở thành một tướng lĩnh có tài.Yên Thế, Bắc Kỳ - Nhóm nghĩa quân người Mán dưới quyền thủ lĩnh Phạm Quế Thắng ở Vũ Nhai

Tháng 4 năm 1892, Đề Nắm bị thủ hạ Đề Sặt sát hại và Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào Yên Thế. Đề Thám tiếp tục hoạt động, lập căn cứ ở Yên Thế và trở thành thủ lĩnh danh tiếng nhất của phong trào nông dân chống Pháp với biệt danh "Hùm xám Yên Thế". Trong gần 30 năm lãnh đạo đã tổ chức đánh nhiều trận, tiêu biểu là các trận ở thung lũng Hố Chuối (tháng 12 năm 1890) và Đồng Hom (tháng 2 năm 1892). Trong ba năm (1893-1895) quân Pháp đã tập trung lực lượng để đàn áp cuộc khởi nghĩa Yên Thế, Pháp không từ một thủ đoạn nào, từ phủ dụ đến bao vây tàn sát.

Tay sai của Pháp là Lê Hoan cầm đầu đoàn quân, một mặt dụ hàng, mặt khác ra sức triệt hạ các xóm làng nơi nghĩa quân Yên Thế hoạt động. Hoàng Hoa Thám bằng chiến thuật du kích tài tình đã tránh được mũi nhọn của quân Pháp và đã gây cho họ những tổn thất nặng nề. Nghĩa quân Yên Thế đã trừng trị những kẻ phản bội như Đề Sặt... Thấy chưa thể dập tắt được phong trào Yên Thế, nên vào năm 1894, Pháp đã yêu cầu giảng hòa, cắt nhượng cho nghĩa quân bốn tổng thuộc Yên Thế. Hoàng Hoa Thám cũng muốn tranh thủ thời gian để chuẩn bị thêm lực lượng, ông đồng ý hòa hoãn.

Nhưng chỉ vài tháng sau (đến tháng 10 năm 1895), Pháp đã bội ước, huy động lực lượng mở những cuộc tấn công trên quy mô lớn vào Yên Thế. Pháp treo giải thưởng 30.000 franc cho kẻ nào bắt được Hoàng Hoa Thám. Lần ra quân này của quân Pháp cũng không đàn áp được phong trào nông dân Yên Thế, nên Pháp phải yêu cầu giảng hòa lần thứ hai vào năm 1897. Trong hơn 10 năm hòa hoãn (từ tháng 12 năm 1897 đến ngày 29 tháng 1 năm 1909), nghĩa quân Yên Thế đã có những bước phát triển mới: địa bàn hoạt động được mở rộng từ trung du đến đồng bằng, kể cả vùng Hà Nội.Yên Thế, Bắc Kỳ - Quan Hầu?, nghĩa quân lớn tuổi nhất cùng con rể của Đề Thám tên Quỳnh ra hàng


Khởi nghĩa Yên Thế là một cuộc đối đầu vũ trang giữa những người nông dân ly tán tại vùng Yên Thế Thượng và sau đó là Thái Nguyên, đứng đầu bởi Đề Thám, với quân Pháp, k

Hoàng Hoa Thám tổ chức ra "đảng Nghĩa Hưng" và "Trung Chân ứng nghĩa đạo" làm nòng cốt. Đặc biệt, Hoàng Hoa Thám đã chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ngày 27 tháng 6 năm 1908 của binh lính yêu nước ở Hà Nội (gọi là vụ Hà thành đầu độc). Sự kiện này làm chấn động khắp cả nước. Ngoài ra, Hoàng Hoa Thám xúc tiến việc xây dựng Phồn Xương thành căn cứ kháng chiến, đồng thời bí mật liên hệ với lực lượng yêu nước ở bên ngoài. Nhiều sĩ phu như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phạm Văn Ngôn, Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên... đã gặp gỡ Hoàng Hoa Thám và bàn kế hoạch phối hợp hành động, mở rộng hoạt động xuống đồng bằng. Ngày 29 tháng 1 năm 1909, Thống sứ Bắc kỳ đã huy động 15.000 quân chính quy và khố xanh, 400 lính dõng là một lực lượng lớn nhất từ trước tới lúc đó do đại tá Batay và đại thần Lê Hoan chỉ huy tổng tấn công vào căn cứ Yên Thế.


Khởi nghĩa Yên Thế là một cuộc đối đầu vũ trang giữa những người nông dân ly tán tại vùng Yên Thế Thượng và sau đó là Thái Nguyên, đứng đầu bởi Đề Thám, với quân Pháp, khi Pháp vừa kết thúc


Đề Thám vừa tổ chức đánh trả, vừa phải rút lui khỏi Yên Thế, đến Thái Nguyên, Tam Đảo, nhưng con ông là Cả Trọng bị tử thương và con gái út là Trương Thị Thế bị bắt[1]. Lực lượng nghĩa quân giảm sút dần và tới cuối 1909 bị tan rã. Đề Thám phải sống ẩn náu trong núi rừng Yên Thế cùng hai thủ hạ tâm phúc. Ông bị mắc mưu ba người. Họ "trá hàng" với lời hứa sẽ bày cho nghĩa quân cách chế tạo... bom tấn. Tại một ngôi lều chạy loạn ở khu vực Hố Nấy, họ chuốc rượu say rồi giết Đề Thám cùng hai thuộc hạ thân tín của ông. Họ mang đầu ba ông ra Nhã Nam giao nộp cho Pháp. Đó là ngày 10 tháng 2 năm 1913. Thủ cấp của Đề Thám cùng thuộc hạ bị Pháp bêu ở cả Nhã Nam, Bắc Ninh để thị uy dân chúng.CÁC TẤM HÌNH VỀ CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA HOÀNG HOA THÁM

HUỲNH TIẾN NGHIÊU * DANH NHÂN MIỀN BẮCHUỲNH TIẾN NGHIÊU
SƯU TẬP VÀ TRÌNH BÀY

Miền Bắc là quê hương của tất cả người Việt Nam vì dù chúng ta là người Trung hay Nam, tổ tiên ta đều là người gốc miền Bắc. Tổ tiên ta đã dày công giữ nước và dựng nước. Chúng ta tôn sùng và vinh danh các vua Hùng, các thiền sư và chiến sĩ đời Lý Trần , các vua Lê, đặc biệt là Lê Thánh Tông và Tao Đàn nhị thập bát tú đã chiến đấu và xây dựng một nền văn học Việt Nam.

Chúng ta ca tụng Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng hoa Thám đã anh dũng chống Pháp. Chúng ta tôn sùng những nhà cách mạng Đông Kinh Nghĩa Thục và các nhà văn hóa Đông Dương Tạp Chí, Nam Phong tạp chí, và Tự Lực Văn Đoàn đã kiến tạo một nền văn hóa mới. Chúng ta nghiêng mình trước các văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm đã tranh đấu cho tự do, dân chủ trong một thời kỳ vô cùng khắc nghiệt của lịch sử...


Sau đây là những danh nhân miền Bắc tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử.

TRẦN NHÂN TÔN
(1258 – 1308)


Trần Nhân Tông 陳仁宗;), tên thật là Trần Khâm 陳昑 là vị vua thứ ba của nhà Trần đã lãnh đạo nhân dân ta kháng Nguyên thành công. Ông ở ngôi 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Ông là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu đà Hoàng giác Điếu ngự. Ông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam.

TRẦN HƯNG ĐẠO
(1232? - 1300)Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 興道大王陳國峻, là danh tướng thời nhà Trần và cũng là danh tướng trong lịch sử Việt Nam, có công lớn trong ba lần kháng chiến chống Nguyên Mông. Ông là tác giả của bộ Binh thư yếu lược (hay Binh gia diệu lý yếu lược) và Vạn Kiếp tông bí truyền thư (đã thất lạc). Ông còn được người dân Việt tôn sùng như bậc thánh, nên còn được gọi là Đức thánh Trần.CHU AN
(1292–1370)Chu Văn An 朱文安; tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn (樵隱), tên chữ là Linh Triệt (靈澤),
quê ở làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (Thanh Trì), nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng Huỳnh Cung, bên kia sông Tô Lịch, ông có công lớn trong việc truyền bá, giáo dục tư tưởng đạo đức Khổng giáo vào Việt Nam. Vua Trần Minh Tông (1314–1329) vời ông ra làm tư nghiệp Quốc tử giám, dạy cho Thái tử Trần Vượng, tức là vua Trần Hiến Tông tương lai. Đến đời Dụ Tông, ông thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, ông dâng Thất trảm sớ xin chém 7 tên gian nịnh, nhưng vua không nghe. Ông chán nản từ quan về ở núi Phượng Hoàng (Chí Linh, Hải Dương) dạy học, viết sách cho tới khi mất. Ông mất, vua phong tước Văn Trinh Công nên đời sau quen gọi là Chu Văn An.

NGUYỄN TRÃI
(1380–1442)

Nguyễn Trãi 阮廌, hiệu là Ức Trai 抑齋, là đại thần nhà Hậu Lê, một nhân vật vĩ đại về nhiều mặt, rất hiếm có trong lịch sử. Công lao sự nghiệp của ông rất lớn. Đạo đức phong cách của ông rất cao đẹp. Ông là một anh hùng dân tộc vĩ đại, là nhà chính trị lỗi lạc, nhà chiến lược thiên tài, nhà ngoại giao kiệt xuất, đồng thời là một nhà văn lớn, nhà thơ lớn, nhà sử học, nhà địa lý học, nhà làm luật pháp và âm nhạc xuất sắc. Ngay từ khi còn sống, Nguyễn Trãi đã được những người đương thời khen ngợi là: Kinh bang hoa quốc, cổ vô tiền [1] Nghĩa là: Dựng nước và làm vẻ vang tổ quốc, từ xưa chưa ai được như ông. ...

LÊ THÁNH TÔNG
(1442-1497)


Lê Thánh Tông 黎聖宗 là vị Hoàng đế thứ năm của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1460 đến 1497. Ông tên thật là Lê Tư Thành (黎思誠), còn có tên khác là Lê Hạo (黎灝). Ông nổi tiếng là vị minh quân, là người đã đưa Đại Việt lên tới thời hoàng kim của chế độ phong kiến. Lê Thánh Tông đưa nhiều cải cách về quân sự, hành chính, kinh tế, giáo dục và luật pháp. Lúc bấy giờ Chiêm Thành thường xâm lấn nưóc ta, vua đã dem quân đánh chiếm Chiêm Thành (1471), rồi rút lui, đồng thời có cuộc hành quân về phía Tây đất nước (1479). Ông cũng là một nhà thơ danh tiếng, sáng lập hội Tao đàn, cùng các văn quan xướng họa.


PHÙNG KHẮC KHOAN


Phùng Khắc Khoan (chữ Hán: 馮克寬;1528-1613) đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ, tức là Hoàng giáp vào năm Quang Hưng thứ 3 (1580). Quê ông ở làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ông có học vấn uyên thâm, khi đi sứ Trung Quốc, ứng đối xuất sắc, nên được vua nhà Minh đặc cách phong làm Trạng nguyên[cần dẫn nguồn]. Mặc dù ông chỉ đỗ Hoàng giáp nhưng người đời quen gọi ông là trạng Bùng.


NGUYỄN THÁI HỌC
(1902-1930)


Nguyễn Thái Học 阮太學 là sinh viên . Ông sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) năm 1927 và lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị Pháp áp giải từ ngục thất Hỏa Lò ở Hà Nội lên Yên Bái chặt đầu cùng với 12 đảng viên VNQDĐ sáng sớm ngày 17 tháng 6 năm 1930.

LƯƠNG VĂN CAN
(1854-1927)


Lương Văn Can , tên tự là Ôn Như, hiệu là Sơn Lão, quê ở làng Nhị Khê, bây giờ là xã Nhị Khê huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông trong một gia đình nghèo. Năm 1875, ông thi đỗ Cử nhân, năm sau thi Hội, được phân số. triều đình bổ làm giáo thụ Phủ Hoài, ông từ chối, ông ở nhà c ông mở trường dạy học tại số 4 phố Hàng Đào, Hà Nội. Vì đỗ cử nhân, ông thường được gọi là "cụ Cử Can".

Là nhà nho yêu nước, ông đã học hỏi theo sách của các nhà tư tưởng tiến bộ của phương Đông như: Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, ... lẫn phương Tây như: Voltaire, Montesquieu, ... nhằm tìm con đường canh tân đất nước. Năm 1907 , ông mở trường Đông Kinh nghĩa thục ở 10 Hàng Đào, và căn nhà ông ở phố Hàng Đào cũng trở thành nơi học. Từ trường Đông Kinh nghĩa thục này ở Hà Nội, phong trào Đông Kinh nghĩa thục lan đi rất nhanh và sâu rộng tới các tỉnh như: Hà Đông, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, ..., Quảng Nam,... làm thực dân Pháp lo sợ. Tháng 12 năm 1907 Đông Kinh nghĩa thục bị giải tán. Năm 1913 ông bị kết án biệt xứ và phải đi đày ở Campuchia. Năm 1924 ông được tha về và mất tại Hà Nội năm 1927. Lương Văn Can là cha của Lương Ngọc Quyến, một nhân vật cách mạng khác của Việt Nam.


LƯƠNG NGỌC QUYẾN
(1885 - 1917)


Lương Ngọc Quyến tên hiệu Lương Lập Nham, là một chí sĩ Việt Nam thời cận đại[1]. Quê gốc của ông là người làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tp Hà Nội. Ông sinh ra tại Hà Nội, trong một gia đình khoa cử khá giả, là con thứ của chí sĩ Lương Văn Can. Sinh thời, ông sớm chịu ảnh hưởng tư tưởng canh tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu (Trung Quốc). Tháng 10 năm 1905, ông cùng em ruột là Lương Nhị Khanh hưởng ứng Phong trào Đông du, sang Nhật Bản du học.

Ông được Phan Bội Châu gửi học ở Trường Chấn Vũ, tốt nghiệp loại ưu vào cuối 1908. Thời gian này ông tham gia vào Công hiến hội. Sau đó, ông bị trục xuất, sang Trung Quốc học các trường quân sự, rồi nhận chức thiếu tá trong quân đội Trung Hoa; tham gia Việt Nam Quang phục Hội với chức ủy viên quân sự Bộ chấp hành[2].

Năm 1914, Lương Ngọc Quyến về nước gây cơ sở cách mạng tại Nam Kỳ, rồi sang Thái Lan, Hồng Kông. Lương Ngọc Quyến bị mật thám Anh bắt trao cho thực dân Pháp, đưa về Việt Nam giam ở các nhà lao ở Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên. Tại đây, ông đã cùng Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên. Vì bị cùm lâu ngày ông không đi đứng được nữa nên khi quân Pháp phản công đánh kíp, ông không chịu lên cáng rút lui mà đòi Trịnh Văn Cấn bắn vào ngực ông để quyên sinh ngày 5 tháng 9 năm 1917.NGUYỄN VĂN VĨNH
(1882-1936)


Nguyễn Văn Vĩnh quê ở làng Phượng Vũ, xã Phượng Dực, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội). Ông học trường thông ngôn (Collège des Intreprêtes) niên khóa 1893-1895, và đã đỗ thủ khoa. Năm 1896, 14 tuổi, ông làm thông ngôn ở Tòa sứ Lào Cai, về Tòa sứ Hải Phòng và Bắc Giang. làm cộng tác viên cho tờ Courrier d’Hai Phong (Thư tín Hải Phòng) và tờ Tribune Indochinoise (Diễn đàn Đông Dương). Nguyễn Văn Vĩnh cùng với các bạn đồng chí hướng, lần lượt làm đơn xin thành lập Hội Trí Tri (Hà Nội), Hội Dịch sách, Hội giúp đỡ người Việt đi sang Pháp du học, Đông Kinh nghĩa thục (ông là người thảo điều lệ, viết đơn xin phép, và sau đó là giáo viên tiếng Pháp của trường).

Tiếp đó, ông được Schneider mời biên soạn và in ấn tờ Đại Nam đồng văn nhật báo (Tờ báo hàng ngày của nước Đại Nam chung một văn tự). Năm 1908, ông được bầu vào Hội đồng thành phố Hà Nội. Cùng năm này, ông xin ra tờ Notre Journal (Nhật báo của chúng ta). Năm 1913, ông trở lại Hà Nội làm Chủ bút tờ tuần báo Đông Dương tạp chí (do Schneider sáng lập vào ngày 15 tháng 3 năm 1913). Sau đó, ông được bầu vào Hội đồng Tư vấn Bắc Kỳ (sau đổi làm Viện dân biểu). Năm 1927, ông cùng với Vayrac lập tủ sách Âu Tây tư tưởng (La pensée de l’Occident), rồi tổ chức in các sách do ông dịch thuật. Năm 1929, ông được bầu vào Hội đồng Kinh tế và tài chính Đông Dương. Năm 1931, ông cho ra tờ An Nam Nouveau (An Nam mới). Vỡ nợ vì làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh phải sang Lào đào vàng và chết vì bệnh sốt rét ác tính.


PHẠM QUỲNH
(1892-1945)Ông là người đi tiên phong trong việc quảng bá chữ Quốc ngữ và dùng tiếng Việt - thay vì chữ Nho hay tiếng Pháp - để viết lý luận, nghiên cứu.Ông có tên hiệu là Thượng Chi, bút danh: Hoa Đường, Hồng Nhân. Ông học trường trung học Bảo hộ (tức trường Bưởi, còn gọi là trường Thông ngôn) năm 1908, làm việc ở Trường Viễn Đông Bác cổ tại Hà Nội lúc vừa tuổi 16. Từ năm 1916, Ông tham gia viết báo cho một số tờ có uy tín đương thời; làm chủ bút Nam Phong tạp chí từ ngày 1 tháng 7 năm 1917 và đình bản tháng 12 năm 1934; tuyên truyền cho tư tưởng "Pháp Việt đề huề".

Cũng trong thời kỳ 1924-1932, ông còn là giảng viên Trường Cao đẳng Hà Nội. Ngày 2 tháng 5 năm 1919, ông sáng lập và là Tổng Thư ký Hội Khai trí Tiến Đức, Trần Trọng Kim là Trưởng ban Văn học của Hội. Sau đó, ông làm Hội trưởng Hội Trí tri Bắc Kỳ, giảng viên Khoa Bác ngữ học, Văn hóa, Ngữ ngôn Hoa Việt, Trường Cao đẳng Hà Nội, trợ giúp báo France - Indochine. Năm 1926, ông làm ở Hội đồng Tư vấn Bắc Kỳ và đến năm 1929 được cử vào Hội đồng Kinh tế và Tài chính Đông Dương.

Ngày 11 tháng 11 năm 1932, sau khi Bảo Đại lên làm vua thay Khải Định, ông được triều đình nhà Nguyễn triệu vào Huế tham gia chính quyền Bảo Đại, thời gian đầu làm Ngự tiền Văn phòng, sau đó làm Thượng thư Bộ Học và cuối cùng giữ chức vụ Thượng thư Bộ Lại (1944-1945). Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp. Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập. Ông về sống ẩn dật ở biệt thự Hoa Đường bên bờ sông đào Phủ Cam, Huế. Ông bị Việt Minh bắt giam ngày 23 tháng 8 năm 1945 và giam ở lao Thừa Phủ, Huế. Ông mất sau đó một thời gian tại làng Hiền Sỹ, tỉnh Thừa Thiên.
TẢN ĐÀ
(1889-1939)


Tản Đà 傘沱, tên thật Nguyễn Khắc Hiếu, là một nhà thơ, nhà văn và nhà viết kịch nổi tiếng của Việt Nam. Bút danh Tản Đà của ông là tên ghép giữa núi Tản Viên và sông Đà, quê hương ông. Trong văn đàn Việt Nam đầu thế kỷ 20, Tản Đà nổi lên như một ngôi sao sáng, vừa độc đáo, vừa dồi dào năng lực sáng tác. Ông là một cây bút phóng khoáng, xông xáo trên nhiều lĩnh vực. Đi khắp miền đất nước, ông đã để lại nhiều tác phẩm với nhiều thể loại. Ông đã từng làm chủ bút tạp chí Hữu Thanh, An Nam tạp chí. Với những dòng thơ lãng mạn và ý tưởng ngông nghênh, đậm cá tính, ông được đánh giá là người chuẩn bị cho sự ra đời của thơ mới trong nền văn học Việt Nam, là "gạch nối giữa hai thời kỳ văn học cổ điển và hiện đại". Ngoài sáng tác thơ, Tản Đà còn giỏi trong việc dịch thơ Đường thành thơ lục bát và được biết đến như một người dịch thơ Đường ra ngôn ngữ Việt hay nhất.


NHẤT LINH
(1905-1963)


Nhất Linh tên thật là Nguyễn Tường Tam trú quán tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, nguyên quán làng Cẩm Phô, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1924, ông thọc ngành Y và Mỹ Thuật, nhưng chỉ một năm rồi bỏ. Năm 1927 Nhất Linh sang Pháp du học. Năm 1930, ông đậu bằng Cử nhân Khoa học Giáo khoa (Lý, Hóa) và trở về nước trong năm đó.


Nhất Linh thời Tự Lực Văn Đoàn

Trong hai năm 1930 đến 1932, ông dạy học tại trường Thăng Long và Gia Long, ở đó ông quen biết với Trần Khánh Giư Khái Hưng. Năm 1932, cùng một số người khác, Nhất Linh mua lại tờ Phong Hóa của Phạm Hữu Ninh và Nguyễn Xuân Mai.

Năm 1933, Nhất Linh thành lập Tự Lực Văn Đoàn gồm có: Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam)Khái Hưng (Trần Khánh Giư), còn gọi là Nhị LinhHoàng Đạo (Nguyễn Tường Long)Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân)Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu)Thế Lữ (Nguyễn Thứ Lễ) Về sau có thêm Xuân Diệu và Trần Tiêu - em của Khái Hưng. Năm 1936 tờ Phong Hóa bị đóng cửa vì Hoàng Đạo viết bài châm biếm Hoàng Trọng Phu. Tờ Ngày Nay, trước ra kèm với Phong Hóa, tiếp tục và kế tiếp Phong Hóa.
Năm 1938, Nguyễn Tường Tam thành lập đảng Hưng Việt, rồi đổi tên là đảng Đại Việt Dân chính1939 mà ông làm Tổng Thư ký. Hoạt động chống Pháp của nhóm Tự Lực trở thành công khai. năm Năm 1940, Hoàng Đạo, Khái Hưng, Nguyễn Gia Trí bị Pháp bắt và bị đầy lên Sơn La, đến năm 1943 mới được thả. Trong thời gian này, Thạch Lam và Nguyễn Tường Bách tiếp tục quản trị tờ Ngày Nay. Cuối năm 1941, Ngày Nay bị đóng cửa. Năm 1942 Nhất Linh chạy sang Quảng Châu. Nguyễn Tường Tam hoạt động trong Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, rồi về Côn Minh hoạt động trong hàng ngũ Việt Nam Quốc dân đảng, Cuối năm 1945 tổ chức này ra công khai với danh xưng Mặt trận Quốc dân Đảng, gọi chung là Việt Nam Quốc dân Đảng, hay Việt Quốc. Đầu năm 1946, Nguyễn Tường Tam trở về Hà Nội, tổ chức hoạt động đối lập chính quyền Việt Minh, xuất bản báo Việt Nam. Tháng 3 năm 1946, ông giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến. Ông cũng tham gia Quốc hội khóa I đặc cách không qua bầu cử. Nguyễn Tường Tam đã làm Trưởng đoàn Việt Nam dự Hội nghị trù bị Đà Lạt đàm phán với Pháp. Ông được cử đứng đầu Phái đoàn Việt Nam dự Hội nghị Fontainebleau nhưng không đi mà bỏ sang Trung Quốc tháng 5 năm 1946 vì cộng sản giết hại các đảng phái. Năm 1947 Nguyễn Tường Tam cùng Trần Văn Tuyên, Phan Quang Đán, Nguyễn Văn Hợi, Nguyễn Hải Thần, Lưu Đức Trung thành lập Mặt trận Quốc gia Thống nhất Việt Nam nhằm ủng hộ Bảo Đại, chống cả Việt Minh lẫn Pháp.

Năm 1951, về nước mở nhà xuất bản Phượng Giang, tái bản sách của Tự Lực Văn Đoàn. Năm 1953, Nguyễn Tường Tam lên sống tại Đà Lạt. Năm 1958 rời Đà Lạt về Sài Gòn, ông mở giai phẩm Văn Hóa Ngày Nay ở Sài Gòn, Năm 1960 ông về Sài Gòn thành lập Mặt trận Quốc dân Đoàn kết. Cuộc Đảo chính của đại tá NGuyễn Chánh Thi năm 1963 thất bại, ông bị chính quyền Ngô Đình Diệm giam lỏng tại nhà riêng. Ông bị chính phủ Ngô Đình Diệm gọi ra xử ngày mùng 8 tháng 7 năm 1963. Đêm 7 tháng 7, tại nhà riêng, nghe tin sẽ bị đưa ra tòa xét xử, Nguyễn Tường Tam dùng thuốc độc quyên sinh để phản đối chính quyền độc tài của Ngô Đình Diệm.


KHÁI HƯNG
(1896-1947)


Khái Hưng tên thật là Trần Giư, nhưng ông thêm chữ Khánh thành Trần Khánh Giư để giống vị tướng Trần Khánh Dư đời Trần. Bút danh Khái Hưng của ông được ghép từ các chữ cái của tên Khánh Giư. Ông xuất thân trong một gia đình quan lại ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Dương, nay thuộc Hải Phòng. Một số tài liệu ghi ông sinh năm 1897. Khái Hưng đi học ở trường Albert Sarraut. Sau khi đỗ tú tài I, Khái Hưng lên Hà Nội dạy ở trường tư thục Thăng Long và quen Nhất Linh. Khái Hưng tham gia Tự Lực Văn Đoàn do Nhất Linh thành lập. Toàn bộ tác phẩm của Khái Hưng đều do Ngày Nay và Đời Nay công bố. Là một trong những cây bút chính của nhóm, tiểu thuyết đầu tay của Khái Hưng Hồn bướm mơ tiên (1933) là tiểu thuyết đầu tiên của Tự Lực Văn Đoàn. Tiểu thuyết cuối cùng của ông là Thanh Đức (1943) và cũng là tiểu thuyết cuối cùng của nhóm. Khái Hưng cũng viết chung với Nhất Linh hai tiểu thuyết là Gánh hàng hoa và Đời mưa gió và ra đời chung tập truyện ngắn Anh phải sống cùng năm 1934.

Trong thời gian Đệ nhị thế chiến, giống như Nhất Linh, Khái Hưng cũng tham gia hoạt động chính trị. Do tham gia Đảng Đại Việt dân chính thân Nhật nên Khái Hưng từng bị chính quyền thực dân Pháp bắt giam. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp tháng 3 năm 1945, Khái Hưng được thả tự do. Ông cùng Hoàng Đạo, Nguyễn Tường Bách cho ra tờ Ngày Nay Kỷ Nguyên Mới. Sau Cách mạng tháng Tám, Khái Hưng có viết một loạt bài báo, truyện ngắn, kịch ngắn trên các báo của Việt Nam Quốc dân Đảng. Khái Hưng bị công sản sát hại năm 1947
.


NGUYỄN HỮU ĐANG
(1913-2007)Nguyễn Hữu Đang (bí danh Phạm Đình Thái) xuất thân trong một gia đình trí thức tại làng Trà Vi, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông tham gia Hội Sinh viên thị xã Thái Bình thuộc Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội và bị Pháp bắt vào cuối năm 1930 và bị giam hai tháng rưỡi tại thị xã Thái Bình. Mùa hè năm 1931, Nguyễn Hữu Đang bị đưa ra tòa xét xử, nhưng được tha, vì dưới tuổi thành niên. Sau đó, ông lên Hà Nội theo học Trường Cao đẳng Sư phạm. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Hữu Đang tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939), là đồng chí thân thiết của Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trần Huy Liệu, Phan Thanh, Nguyễn Văn Tố.

Trong thời kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương rút vào hoạt động bí mật (1939-1945), ông hoạt động trong khối trí vận của đảng, chuyên lo việc vận động giới tư sản và trí thức, là một trong những người sáng lập ra Hội Truyền bá Quốc ngữ và làm Tổng Thư ký Hội. Tháng 8 năm 1945, ông được Đại hội Quốc dân ở Tân Trào bầu vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương ,Thứ trưởng Bộ Thanh niên, Chủ tịch Ủy ban Vận động Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Trưởng ban Tuyên truyền Xung phong Trung ương. Năm 1947, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuối 1956, ông làm biên tập báo Nhân Văn và cộng tác với báo Giai Phẩm. Tháng 4 năm 1958, ông bị bắt. Cùng với nhiều văn nghệ sĩ, trí thức tham gia phong trào Nhân văn-Giai phẩm, ông bị coi là kẻ "phản Đảng", "đầu cơ cách mạng". Tại phiên tòa xét xử kín ông cùng bà Lưu Thị Yên (bút hiệu Thụy An) ngày 21 tháng 1 năm 1960, ông bị kết án 15 năm tù vì tội "phá hoại chính trị", "làm gián điệp" và bị đưa lên giam giữ tại Hà Giang.

Sau khi ra tù vào năm 1973 (có tài liệu nói năm 1974), ông bị quản thúc tại quê nhà Thái Bình. Năm 1986, sau Đại hội Đảng VI, ông bắt đầu được minh oan và phục hồi danh dự và được coi là "lão thành cách mạng". Từ năm 1990, ông được hưởng lương hưu trí. Từ năm 1993, ông về sống ở Hà Nội, được cấp một căn hộ tại khu nhà B tập thể Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông qua đời ngày 8 tháng 2 năm 2007 tại Hà Nội.


TRẦN DẦN
(1926-1997)


Trần Dần tên thật là Trần Văn Dần, nguyên quán thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, đỗ Tú tài Triết. Năm 1946, Trần Dần cùng Trần Mai Châu, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Địch, Vũ Hoàng Chương thành lập nhóm thơ tượng trưng Dạ đài . Khi Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ông trở về Nam Định tham gia công tác thông tin tuyên truyền ở huyện Vụ Bản rồi làm việc ở Sở Tuyên truyền Khu IV. Năm 1948, ông tham gia Vệ quốc quân, ở Ban Chính trị Trung đoàn 148 Sơn La (nay thuộc Sư đoàn 316), làm công tác tuyên truyền cùng Vũ Khiêu, Vũ Hoàng Địch, sau đó làm báo ở mặt trận Tây Bắc và phụ trách văn công Trung đoàn 148 Sơn La.

Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1949. Năm 1954, cùng với Đỗ Nhuận, Tô Ngọc Vân, Trần Dần tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và viết truyện dài Người người lớp lớp. Chiến dịch kết thúc, ông được cử sang Trung Quốc viết thuyết minh phim Chiến thắng Điện Biên Phủ.


Tháng 03/1955: Ông tham gia phê binh tập thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Tháng 04/1955: Ông cùng Đỗ Nhuận, Hoàng Tích Linh, Hoàng Cầm, Trúc Lâm, Tử Phác đệ trình Dự thảo đề nghị cho một chính sách văn hoá với các đề nghị yêu cầu tự do sáng tác, trả quyền lãnh đạo văn nghệ về tay văn nghệ sĩ. Ông cũng viết đơn xin giải ngũ và đơn xin ra khỏi Đảng, và quyết định kết hôn với bà Bùi Thị Ngọc Khuê bất chấp sự phản đối của các cấp lãnh đạo.Từ ngày 13/6 đến 14/9 cùng năm: Ông bị giam theo quân kỷ để kiểm thảo cùng với Tử Phác ở đơn vị. Trong thời gian này bà Bùi Thị Ngọc Khuê bắt đầu ốm nghén người con đầu lòng của hai người, chị Trần Thị Băng Kha.Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqXBBkJBXiB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNNpNyM9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSkYuQQkJWXsu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSkYuQXBJBXYWuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqXFkJnd6Fi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSkYuQXBJU6Yaui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=qF8kW98Q7ESsksFXT8ikqkakBdX8T1SLH-98CB8PTU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNtNttMM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqXkFkJU6Ya
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqXnn7JPkiu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=26BdXunu8U668iu8PTSrkS3g55gp08dnoYHIF6owikWXOFus6oouia
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqXnn7Jo66i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Xa81XqXTuaXk86FUS1XqXSO-Cj6Xk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC8QdkoBnuFtp8s6oSt9pty
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqXoJQQQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhLghV-NhDNhV-th5NhV-NhD9hV-NhD0hV-th53hV-NhDphV-th5thV-NhDLhV-NhD5hV-NhDpOhV-NhDO-hV-NhDLhV-th5NhV-th53hV-NhD3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhLghV-NhDNhV-th5NhV-NhD9hV-NhD0hV-th53hV-NhDphV-th5thV-NhDLhV-NhD5hV-NhDpOhV-NhDO-hV-NhDLhV-th5NhV-th53hV-NhD3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiWXau6n6T8s6oSduSTSnknn66ua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpV-hV-NhDNhV-NhDphV-NhD9hV-thpthV-NhDV-hV-NhDO-hV-NhDMGOhV-NhpV-hV-NhD5hV-NhDLhV-NhDO-hV-NhDDhV-NhDNhV-NhDpOhV-NhpNhV-NhDDhV-NhDyhV-NhDLhV-th5thV-NhDNhV-NhDV-hV-NhD9hV-th5NhV-NhDO-hV-NhDMhV-NhD5hV-th5gOZt539A
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2akirC7uiWi8jY6UBT6n8s6oSMNMNSttSnFk6V6XVW6XV6iUVWCVCsVkoVWuVUXk6VaCs8dnoYvo6Fu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhLthV-NhDNhV-NhDphV-NhD3hV-NhDNOZhV-NhDO-hV-NhD3hV-NhDV-hV-NhDyhV-th5thV-th5MhV-th5NhV-NhDyhV-NhDDhV-th5R-hV-NhDV-hV-NhDO-hV-NhDyOhV-NhDO-hV-th5NhV-th53hV-NhD0hV-NhD5hV-NhDyA
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Y681XqXTuaXk86FUS1XqXSt9OhO-NhDLhLthO-NhDLhDthO-NhDLh5ghO-NhDLh5thO-NhDLhLV-hO-NhDLhpp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QkY81XqXTuaXk86FUS1XqXS8Uo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118uiBkId8iYSHTwyM0NM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqXoo7JUFkiUuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jF81XqXB6CFsu86FUS1XqXSO-iXUOjXdkiOuFOd6ua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kao8BdXi6jX8PTSBSaNyaa555sskMgs55IaI0gks0IMpyja0j
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqYuX6JWkYuinXui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqk1kXXJUXFY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqk7JskFnuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nuuiQQQtp8s6oSYWSiXsduS8-Cii7SjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=qXE76i6C1kqX8s6oSnkUShO-5hLV-hL0hO-yhL8-hp8-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiWXau6n6T8s6oSduSTSoksdXiuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpLhV-th5NhV-NhDNhV-th5thV-NhDV-hV-NhDO-hV-NhDghV-NhDV-hV-NhDNhV-NhDR-hV-thpthV-NhDV-hV-NhDV-hV-th5DhV-NhDpOhV-Nhp9hV-NhDNhV-NhDDhV-th5R-hV-NhDV-hV-NhDyhV-NhDMhV-NhDO-hV-th5thV-th5MhV-NhDO-hV-th5ghV-NhDV-hV-th5DhV-NhDpOhV-NhD8-hV-NhDO-hV-NhD3hV-th5NhV-NhDNhV-NhDV-hV-NhD5hV-th5ghV-NhDV-hV-th5DhV-NhDpOhV-NhDO-hV-NhDLhV-th5NhV-th53hV-NhD3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNNpN5M0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqk7YkiXJYuX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-Nhp8-hV-th5NhV-NhDyhV-NhDLhV-NhDyhV-th5thV-th5MhV-th53hV-NhDDhV-NhDyhV-NhDV-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2d6nVQQQo6WXuB8s6oSBWSWXau6BVQQQSt33NMp3pSLoknuCFVkBXkiVnuuiVUIVjY61P6jVV-6ibkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiWXau6n6T8s6oSduSTSTCFut5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiWXau6n6T8s6oSduSTSTCFut5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhL9hV-NhDNhV-NhDphV-NhDDfhV-NhLthV-th5MhV-th5NhV-NhDO-hV-NhD5hV-th5MhV-NhDyhV-NhDDhV-th5R-hV-th5thV-th5MhV-NhDMhV-NhDO-OhV-NhDthV-NhDyhV-NhDDhV-NhDO-hV-NhDLhV-NhDNhV-NhDR-hV-NhDyhV-NhDV-hV-NhDV-hV-NhDO-hV-NhD3hV-NhDO-OhV-NhpLhV-th5NhV-NhDyhV-NhDR-hV-NhDDhV-th58-OhV-NhDMOhV-NhpR-hV-NhDO-hV-th5thV-NhDLhV-NhDMhV-NhDyOtppg8PTU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhL5hV-NhDNhV-NhDthV-NhDDhV-NhDO-hV-NhDV-fhV-NhpV-hV-NhDO-hV-NhDthV-NhDyhV-NhDDhV-NhDyhV-NhDMhV-th5thV-NhDLhV-NhDNhV-th58-OhV-NhD8-hV-th5NhV-NhDyhV-NhDR-hV-NhD5hV-th58-OhV-NhD8-hV-NhDO-OhV-NhDDhV-NhD5hV-th5MhV-NhDyhV-th5NhV-NhDNhV-th5MhV-th53hV-th5NhV-NhDyOtpythO-Mh5Nhp9tpgy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2dX81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-NhL9hL0hO-NhL9hDNhO-NhLyh5V-hO-NhL9hD0hO-NhL9hL5hO-NhL9hD0hO-NhL9hDO-hO-NhL9hD5hO-NhLyh5V-hO-NhL9hL9hO-NhLyh5V-hO-NhL9hDN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqkFXikJUFkia
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2d6nVQQQo6WXuB8s6oSBWSWXau6BVQQQSt33NMp3pSLoknuCFVkBXkiVnuuiVUIVjY61P6jVV-6ibkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNNpN5Mt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=Bnua6Yki8UXndCj8X6SPrSokiCkYSvR-6Y6FB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=Bnua6Yki8UXndCj8X6SPrSokiCkYSvR-6Y6FB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqkFYkJYkiu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2auVau8Iksuj66q8s6oSY6skYSYXBnBSt9y0NNtgp3059pyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNNpN3Ng
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqkFokJFQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oST6FiBnkFB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSjjB9SXiauQ8TdT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSjjB9SXiauQ8TdTHkTTwI6FCobksnwY6UXiXiI6b5M5M9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqkFouiJqkFok
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211180TkFq8s6oSTCjSkXokXi8TdTHksnwBXnuokT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSb-CBXkCP6O4-WXihR-9hpgPk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XoU850Cq8s6oSXIFkou8TdTHXawsIX3NNpNbqw
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XoU850Cq8s6oSXIFkou8TdTHXawsIXnp5NpNbqw
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSjjB9SXiauQ8TdTHkTTwI6FCobksnwndFukaWXu1bnXawt9tg9tpN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSTCjSkaOkInuFOXokUu8TdT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSjjB9SXiauQ8TdTHkTTwI6FCobksnwndFukaWXu1bnXawt9tg9tp5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSjjB9SXiauQ8TdTHkTTwI6FCobksnwndFukaWXu1bnXawt9tg9Mt0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSjjB9SXiauQ8TdTHkTTwI6FCobksnwndFukaWXu1bnXawt9tg9MN5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqkUiu7JYXiiJqkFnuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSjjB9SXiauQ8TdTHkTTwI6FCobksnwndFukaWXu1bnXawt9tg9MMt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSjjB9SXiauQ8TdTHkTTwI6FCobksnwndFukaWXu1bnXawt9tg9MM9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2d6ou80TkFq8s6oSW6nuSUunW6nuSjjB9St9tg9Mt0SNS3yk33juyjy9kktjagpt9jaujyg39M9ttSUun8PB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqkYXJF6BuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2d6ou80TkFq8s6oSW6nuSUunW6nuSjjB9St9tg9MMNSNSg3Ng0yyjkjgtuuyuIyku9p3Mjk9MptatSUun8PB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6iVnFCiU8jY6UBT6n8s6oSBukFsdSYkjuYSDhR-3h5Lf-hMNZ-c-LhMNDhO-thDDhpR-hMNhR-9hpNhO-thDLhLNc-hMNV-hR-0hL8-hR-0hLNf-4-hMNM3pHCTaknuaVokQwMNtMVtMVNgG-MNf3yfNNVNyfNNbkoTlokQVFuBCYnBwMNbkoTlBnkFnw9bkoTlj7VaknuwIkYBu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSjjB9SXiauQ8TdTHkTTwI6FCobksnwndFukaWXu1bnXawt9tg9Mg3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118E7Fj8s6o8si
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2d6ou80TkFq8s6oSW6nuSUunW6nuSjjB9St9tg9M9NSNSu5y05IMgktt9y9y50uktNkuMytskgjtuSUun8PB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FEE8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSTCjSkaOkInuFOXokUu8TdT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSndSWXau6BSIFuuJsCnuJUXFYSaSki7Ski7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSTCjSkaOkInuFOXokUu8TdT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqknFXiJnurCXYk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSTCjSkaOkInuFOXokUu8TdT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSTCjSkaOkInuFOXokUu8TdT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FEE8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqknXuJBCoouFB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwhV-Nhp8-hV-NhDO-hV-th5thV-th5MhV-th5thV-NhDO-hV-NhDMhV-NhDyhV-th5MhV-th5thV-NhDLhV-NhDO-hV-NhDyOhV-NhD8-hV-th5NhV-NhDO-hV-th5thV-th5MhV-th5NhV-NhDNhV-NhDV-hV-th5thV-th5MhV-NhDMhV-NhDO-bkoTlksnX6iwuaXnbkoTlBusnX6iw5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqknXuJo6FUki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSTCjSkaOkInuFOXokUu8TdT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSTCjSkaOkInuFOXokUu8TdT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kao8juXoU8s6oSUunOka8TdTHT6BXnX6iwTFusXBX6iOp5NQptbqu716FaBw
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XoU850Cq8s6oSXIFkou8TdTHXawsIXnp5NpNbqwbswt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6iVnFCiU8jY6UBT6n8s6oSMNtNSttSd6XVq7VsCkVo6nVjksVBX8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kao8juXoU8s6oSUunOka8TdTHT6BXnX6iwTFusXBX6iOp5NQptbqu716FaBw
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kao8juXoU8s6oSUunOka8TdTHT6BXnX6iwTFusXBX6iOp5NQptbqu716FaBw
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqknXuJqCBd
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XoU850Cq8s6oSXIFkou8TdTHXawsIXnp5NpNbqwbswt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kao8juXoU8s6oSUunOka8TdTHT6BXnX6iwTFusXBX6iOp5NQptbqu716FaBw
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XoU850Cq8s6oSXIFkou8TdTHXawsIXnp5NpNbqwbswt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XoU850Cq8s6oSXIFkou8TdTHXawsIXnp5NpNbqwbswt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XoU850Cq8s6oSXIFkou8TdTHXawsIXnp5NpNbqwbswt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118ouaXk1XqX86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwx-uYTfO-QnuiBX6if8-YkUUuaJ-uWBbkoTlksnX6iwuaXn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqknn7J1uBn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kao8juXoU8s6oSUunOka8TdTHT6BXnX6iwTFusXBX6iOp5NQptbqu716FaBw
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kao8juXoU8s6oSUunOka8TdTHT6BXnX6iwTFusXBX6iOp5NQptbqu716FaBw
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpLhV-NhDO-hV-th5NhV-NhDO-hV-NhDV-hV-NhDNOhV-NhpV-hV-NhDNhV-NhD8-hV-NhDO-hV-NhDDhV-NhDyhV-NhDO-hV-NhDV-hV-NhDN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6nXuiUaki8s6oSMNMtSNtSN9SnCVWkVn6XVjkXVtVsdXidVrC7uiVidkiVakiS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqknuJkiiu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSqknuJnFCC
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuiSWXau6BSIFuuJsCnuJUXFYSaSki7Ski7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhLNhV-NhD5hV-th5ghV-th5ghV-NhD5GOhV-NhpO-hV-th5thV-th5MhV-NhD5hV-NhDDhV-NhD5hV-NhDO-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNtNtMN3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpthV-NhDDhV-NhDO-hV-th5yGOhV-NhL9hV-NhDyhV-NhDDhV-NhD5hV-NhDLhV-th5t
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118daFuka78QQQSBqSnCjuSTkFn7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSLFkkjXkOqXFX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwhV-Nhp5hV-NhDV-hV-NhD9hV-th53hV-NhD5hV-NhDghV-NhDR-bkoTlksnX6iwuaXnbkoTlBusnX6iw3y
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSquiEXuJokaXB6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSquiaFkJYCBn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhLV-hV-NhLNVhV-NhLMhV-NhDyhV-NhDDhV-NhDyhV-NhDLhV-NhDO-hV-NhDR-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNtNtNtp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSquiaFkJdukFn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-Nhp9hV-NhDO-hV-NhDV-hV-NhDyhV-NhD3hV-NhDNhV-NhDV-GOhV-NhpDhV-NhDO-hV-NhDV-hV-NhDV-hV-NhD5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSrCXin6iJPkouB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSs6CFniu7Jnk7Y6F
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118ookkQQ8s6oSXiauQtt8dnoYHkIIXawgtt5p
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXS4-CBnkWOH-XYjkBnu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNttN0NM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSs6F7JsdkBu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2o8ouaXk1XqX86FUS1XqXSx-uYTfO-QnuiBX6if8-YkUUuaJ-uWB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNtttNMg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSs6i6FJs6QQQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsF7BnkYJ76CiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSLFCnuYCfO-YOZPCokYA
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsXia7JBdXiu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSBTkYW6B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2o8ouaXk1XqX86FUS1XqXSx-uYTfO-QnuiBX6if8-YkUUuaJ-uWB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsYkFquJquin
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSZ-kE6qXihR-9hpgBOaWkFkB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpR-hV-NhDO-hV-th5thV-NhDLhV-NhDMhV-NhDNOhV-NhDMOhV-NhD3hV-NhDO-hV-NhD9hV-th5DOhV-NhpMhV-NhDyhV-NhDDhV-NhD5hV-NhDLhV-NhDO-hV-NhDpOhV-NhpO-hV-th5MhV-NhDyhV-th5ghV-NhDyhV-th5thV-th5MhV-NhDMhV-NhDyhV-NhDV-hV-NhDV-hV-NhDO-hV-NhDpOhV-NhDMhV-NhDO-hV-NhDphV-NhDV-hV-th5D
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsYukJUkCYnXuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsd6s6Yknu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpghV-NhDNhV-NhD8-hV-NhDNhV-NhD9hV-NhDV-hV-NhDO-hV-NhDyhV-NhDMhV-th5NhV-NhDO-hV-NhD8-hV-NhDyhV-NhDphV-th5thV-NhDLhV-NhD5hV-NhDpOhV-th5thV-NhDO-hV-th5O-hV-NhDg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IFVIF8Iksuj66q8s6oSY6UXiSHiuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-IFVIF8Iksuj66q8s6ohM8-aXFusn6F7hM8-UF6CTBhM8-H-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsdFXBnXkiJsYk7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpLhV-NhDO-hV-NhDR-hV-NhDR-hV-th53hV-NhDV-hV-NhD5hV-th5thV-th5MhV-NhD5hV-th5ghV-NhDyhV-th5thV-NhDLhV-NhDNhV-th58-OhV-Nhp8-hV-NhDNhV-th5NhV-th5MhV-NhD5hV-th58-OhV-NhLthV-NhDO-hV-NhDMhV-NhDyhV-th5MhV-th5thV-NhDLhV-NhDO-hV-NhD3hV-NhDO-OhV-NhLthV-NhDO-hV-th5O-hV-NhDghV-NhDN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsdXiknBCJXEk1k
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsdY6uJnuoTYu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118kaCYnUuuq8iunSyytgpS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsdkFYXuJoks
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiWXau6n6T8s6oSF6SWXau6SaXFn7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSFCSTSFCBBXkiJUFkii7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsdkFYuBJauFk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNN5tNt9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsdkFYuuJsdkBu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiWXau6n6T8s6oSF6STSkia
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpthV-NhDNhV-NhDLhV-th5MhV-NhDyhV-th5NhV-NhD5hV-NhDNhV-NhDDhV-th5R-hV-NhDV-hV-th5DhV-NhDyOhV-NhD5hV-NhDV-hV-th59hV-NhDyhV-NhDLhV-th50hV-NhD5hV-NhD5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNNpN5Ny
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiWXau6n6T8s6oSF6STSoksdXiuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsdkiuYJBq7u
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpV-hV-NhD5hV-NhD0hV-NhDV-hV-NhD5hV-NhDpOhV-Nhp8-hV-th58-hV-NhDV-hV-NhD9hV-NhD0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=oksn6s8s6oSndC6iUVoksVq7Vq7ViXuoV9p3VikoViUk7VaCsVoksVndkXVakiUVrCkiUS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsduFF7JdXYB6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-th53hpphO-th53hpNhO-th53hLMhO-th53hp9hO-th53hpMhO-th53hpV-hO-th53hLNhO-th53hp5hO-th53hpNfhO-th53hpghO-th53hp9hO-th53hpNhO-th53hLMhO-th53hLNhO-th53hpNhO-th53hpLhO-th53hL3hO-th53hLNhO-th53hp5OhO-th53hp8-hO-th53hpNhO-th53hpR-hO-th53hLNhO-th53hp9hO-th53hpthO-th53hp5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNNptM3t
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwhV-NhLthV-NhDDhV-th53hV-NhD0hV-NhDyhV-NhDthV-NhDV-hV-NhDNhV-th58-fhV-NhL0hV-NhD5hV-th5MhV-NhDNhV-th5MhV-NhDNbkoTlTkUuwhV-NhpR-hV-NhDO-hV-NhDDhV-NhDO-hV-th5MhV-NhDO-hV-NhDMhMR-OhV-NhpMhV-th58-hV-th5ghV-NhDyhV-th5thV-NhDDhV-NhDNhV-NhDMOhV-NhpR-hV-NhD5hV-th5yhV-NhDNhV-NhDphV-NhDDhV-NhDO-hV-NhDMhV-NhD5hV-th5gbkoTlXawtt3NM59g3bkoTl1T8-6Foc-auinXIXuFwnXnYuI6Fo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsduYBukJokFXu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNtttNNM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpR-hV-NhDNhV-th5NhV-th5ghV-NhDyhV-NhDDhV-NhDDhV-NhDO-GOhV-NhpthV-NhDyhV-NhDV-hV-NhDyhV-NhD9hV-NhDyhV-th5MhV-th5MhV-NhDO-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsk7YkJY76iB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=si8oT998CBSWSBfSSdaQ6QWXau68s6oSW6aTYk7S9M00y8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskBBXa7JqYuXi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskBBXuJIXFu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpMhV-NhDO-hV-NhD9hV-NhDNhV-NhDV-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpMhV-NhDO-hV-NhD9hV-NhDNhV-NhDV-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-Nhp8-hV-NhDO-hV-NhDV-hV-th5tGOhV-NhpDhV-NhD5hV-NhDDhV-NhD5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskBu7JjkYYuFXiX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpMhV-th5DhV-NhDyhV-NhDR-hV-th5ghV-NhDNhV-th5MhV-NhDO-hV-NhDLhV-th5NhV-th5DhV-NhDDhV-th5DhV-NhDyOhV-NhDR-hV-NhDO-hV-NhDDhV-NhD5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiWXau6n6T8s6oSuBSWXau6SIXiUuFXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiWXau6n6T8s6oSuBSWXau6SIXiUuFXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskF6YJoXYYuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2oi81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpMhV-NhDDhV-NhDNhV-NhD9hV-NhD5hV-NhDR-hV-NhD5hV-th5NOhV-Nhp5hV-NhDDhV-th5R-hV-NhD5hV-th5gOhV-NhpDhV-NhDyhV-NhDV-hV-NhD5hV-NhDV-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpV-hV-NhD5hV-NhDLhV-NhD5hV-th5MhV-th5ghV-NhDyhV-NhDV-hV-NhDLhV-NhDO-GOhV-Nhp3hV-NhDyhV-NhDV-hV-NhDV-hV-NhDNhV-NhD9hV-NhD5hV-NhDpOhV-NhpMhV-NhDNhV-th5thV-NhD5hV-NhDDhV-th5R-hV-NhDyhV-NhDMhV-NhD5hV-th5g
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpR-hV-NhDNhV-th5NhV-th5MhV-NhD5hV-NhDNhV-NhDDVhV-NhD5hV-NhDV-hV-NhD9hV-NhDNhV-th5thV-th5MhV-th5NhV-NhD5hV-NhDNhV-NhDD
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskFY7JFkuJBCoouFB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpDhV-NhD5hV-NhDyhV-NhD8-hV-NhDNhV-th58-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSFqiX7SMNt9ttt0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhL9hV-NhD5hV-NhDDhV-NhD5hV-NhD8-hV-NhD8-hV-NhD5hV-NhDV-hV-th5thV-NhDLhV-NhDNhV-th58-OhV-NhDO-hV-NhD8-hV-NhDyhV-th5NhV-NhDNhV-th50hV-NhD5hV-th58-OZtp99hO-Mh5Nhp9tp9yA
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpNhV-th59hV-NhDNhV-NhDV-hV-NhDNhV-th5thV-th5R-hV-NhDyhV-NhDMOhV-NhLO-8OhV-NhpV-8
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6Fuik8B1uuna6YY8jESHkwtVLt5yyp9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskFnuFJsFCXBu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskFouiJWkYuinXik
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpyhV-NhD9hV-NhD5hV-NhDV-hV-NhDO-hV-th5NhV-NhDO-hV-NhD3OhV-NhDMOhV-NhD3hV-NhDyhV-th5NhV-NhDNhV-NhDDhV-th5R-hV-NhD9hV-NhD5hV-NhDLhV-NhDy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskTFXJkiauFB6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=si8oT998CBSWSBfSS5ynCju8s6oSWXau6BSpyyySFXVjuiVEd6iUVQCuVBduiUVEXV1uXS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiWXau6n6T8s6oSXnSTSa6CjYu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskYJPkoouF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskYXBXJXiq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskYXJY6Uki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskauJokaa6Q
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSFqiX7SMNN5Npt5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskiauuJYXsX6CB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskiuYkJBqXi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=jY6U8YXWua66F8PTSTCFCFCiUkE6CS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118ouaXk1XqX86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuw2-TusXkYfG-FkiBYknubkoTlUF6CTwTkUuVx-uYTh3LO-QnuiBX6ih3L8-YkUUuaJ-uWBbkoTlYkiUCkUuwuibkoTlksnX6iwTkUubkoTlIXYnuFw
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSskouF6iJskiuYk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsuYXiuJa6YY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSFqiX7SMNt9tNM3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSsuYuBnuJBnkF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuBTuFkiEkJauYJd6Fi6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=oknCFuICsqXiUnCju8s6oSFCSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuBouFkYakJF6Bu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuFXqJuWuFdkFa
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSFqiX7SMNt9N9Ng
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuFXskJsduFF7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuFXskJuYY7B6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuFuikJ7koko6n6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSFqiX7SMNtNNttp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuWkJi6nn7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSjjB9SXiauQ8TdTHkTTwI6FCobksnwndFukaWXu1bnXawt9tg9MtM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XoU850Cq8s6oSXIFkou8TdTHXawsIXnp5NpNbqwbswt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118s66Yt58s6oSTCjSkaOkInuFOXokUu8TdT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kao8juXoU8s6oSUunOka8TdTHT6BXnX6iwTFusXBX6iOp5NQptbqu716FaBw
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuWkJuYIXu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IFVIF8Iksuj66q8s6oSICiaFkXBuFBSuQTY6FuSICiuFkYVkiaVY6BBSHB6CFsuwICiaFkXBuFOdCjOkj6CnOnkjbkoTlkoTh3DOIjOi6BsFXTnwtbkoTlOIjOi6BsFXTnwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuWkiJBn6iu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuWuYXikJPCYXun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuYBkJPuki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuYXEkJXjkFFk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nuQiXrCu8IFS6BrkSnkUBSPCF7SHnFXwA-uBTYCBFsuinuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuYYkJdCUduB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuYk7JBoXnd
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=si8oT998CBSd6nSx-V-bA-e-f-4-Hrwh-3DrA-PL7c-x-m-Uj4-pqk2-p6joS-nf-iw-nl-V-U1e-G-l-Mf-R-5MA-Ew-Wl-V-w-Me-isWjv-pPA-oJ-PA-v-K-EA-P8-XaR-5We-if-1hNLax-J-6hNLHt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuaJT61uFB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSunSHswPuBBXskOPk7ouBvYkiUCkUu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IX8TXinuFuBn8s6oSkYXUiuaBXUiBSsdXiuBuVE6aXksS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuojuFJBi61
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuookJBnkFF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2n1XnnuF8s6oSBdkFu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSuookJBusFun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HB6FnXiUwFknXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HB6FnXiUwFknXiUbkoTlTuFX6aw1uuqY7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2sB81XqXTuaXk86FUS1XqXSD6ojkFahR-3hLpF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HB6FnXiUwFknXiUbkoTlTuFX6awkYYnXou
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HB6FnXiUwIuknCFua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jU81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhLyhV-NhDNhV-NhDR-hV-NhDLhV-NhDNhV-NhDV-hV-NhDy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HB6FnXiUwY6iUuBnbkoTlTuFX6aw1uuqY7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSFCSWXau6BSPuBBXuJF6UuFB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpR-hV-NhDO-hV-NhDDhV-NhD5OhV-NhDMhV-th5DhV-NhDyhV-NhDR-hV-th5ghV-NhDNhV-th5MhV-NhDO-hV-NhDLhV-th5NhV-th5DhV-NhDDhV-th5DhV-NhDy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HB6FnXiUwY6iUuBnbkoTlTuFX6awo6indY7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpthV-th5NhV-NhDO-hV-NhD9hV-th5thV-NhDLhV-NhD5hV-NhDpGOhV-Nhp5hV-th5thV-NhDNhV-NhDNhV-NhDLOhV-Nhp5hV-NhDghV-th5NhV-NhDNhV-NhD5hV-NhDDhV-NhDyhV-NhDMhV-NhD5hV-th5g
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSUFhR-9hL8-hR-yhDO-CBXC
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2akirC7uiWi8jY6UBT6n8s6oSMNMtSNtSs6iUVFk6VFXunVskidVidkVUX6XVQkVd6XVaki8dnoYvo6Fu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118rdnj8siS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HB6FnXiUwo6BnIkW6FuabkoTlTuFX6awo6indY7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HB6FnXiUwo6BnWXu1ua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=oknCFuICsqXiUnCju8s6oSXaSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2duVXY8Iksuj66q8s6oSTkUuBSsknuU6F7SsYCjd6CBuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8o7nCjuB8Q7ESWSBfSS111876CnCju8s6oS1knsdHWwdPR-w-XO-R-K-rNU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Y6skYQd8s6oSt9g50
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HB6FnXiUwo6BnWXu1uabkoTlTuFX6awo6indY7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwhV-NhLthV-NhDDhV-th53hV-NhD0hV-NhDyhV-NhDthV-NhDV-hV-NhDNhV-th58-fhV-NhpLhV-NhDO-hV-NhDDhV-NhDDhV-NhDyhV-NhDLhV-th50hV-NhD5hV-th58-OhV-NhDLhV-NhDV-hV-NhD5hV-NhD3bkoTlj66qsoawj66qOsFukn6FbkoTlFuIuFuFwhV-NhLV-hV-NhD8-hV-NhDO-hV-th5t
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwPkTkiuBu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwPkTkiuBuJUk7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSuCF6TBqXVT38dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwUF6CTJBuQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwUk7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-Nhp9hV-NhD0hV-NhDNhV-NhDR-hV-NhD5OhV-NhDNhV-th5MVhV-th5MhV-NhDNhV-NhDMhV-NhDNhV-th5NhV-NhD5hV-th5y
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-Nhp9hV-NhD0hV-NhDNhV-NhDR-hV-NhD5OhV-NhDNhV-th5MVhV-th5MhV-NhDNhV-NhDMhV-NhDNhV-th5NhV-NhD5hV-th5y
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwUk7J6FU7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwUk7Ja6sn6F
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpLhV-NhD5hV-NhDyhV-NhDMhV-th5thV-NhDLhV-NhDNhV-th58-OhV-NhDO-hV-NhD8-hV-NhDyhV-th5NhV-NhDNhV-th50hV-NhD5hV-th58-OhV-NhLNhV-NhpLhV-NhpLhV-NhpNOZtpMNA
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwUk7Jakaa7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSkCn6o6jXYuSn7nonSMNtgN5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSBBoiISMNNpN3tN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwUk7JjFkBXYuXF6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IkTT6Fi8ouSakSTSB6Y6JUXFY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwUk7JjkFujksq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118BnuTo6oBnCju8s6oSqkSnCjuS1unTYksu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwUk7JokBBkUu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwUk7Js6CTYu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2d6nVQQQo6WXuB8s6oSduSWXau6BVQQQSt33NMp3pSLoknuCFVkBXkiVnuuiVUIVjY61P6jVV-6ibkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=Tkq6Bui8s6oSkFsdXWuBSpt03p
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwa6CjYuJTuiunFknX6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6iVnFCiU8jY6UBT6n8s6oSBukFsdSYkjuYSDhR-3h5Lf-hMNZ-c-LhMNDhO-thDDhpR-hMNhR-9hpNhO-thDLhLNc-hMNV-hR-0hL8-hR-0hLNf-4-hMNtypHCTaknuaVokQwMNtNVttVN3G-MMfMMfNNVN9fNNbkoTlokQVFuBCYnBwMNbkoTlBnkFnw5bkoTlj7VaknuwIkYBu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSUk7HBukFsdwakaa7