Ask @VanThienn:

Vui vẻ lên em, anh không muốn thấy Vân Thiênn buồn dù chỉ là 1 chút.

Em cũng không muốn ai phải nhìn thấy em buồn đâu ấy. Xin lỗi vì đã lan toả mấy cái năng lượng tiêu cực ra bên ngoài TT___TT
Em đang trên đường tìm lại niềm vui của mình, chắc em sẽ phải bận rộn (và em muốn bận rộn) một thời gian nữa thôi ~~

View more

+1 answer Read more
Next