in other client
Tin Tức Nóng Hổi
Phiên bản không quảng cáo. Đăng ký ngay để theo dõi thị trường, nhanh hơnít bị sao lãng hơn. Nâng Cấp Ngay
0
Phiên bản không quảng cáo. Đăng ký ngay để theo dõi thị trường, nhanh hơnít bị sao lãng hơn. Thêm thông tin chi tiết
Đóng

INR/MYR - Rupee Ấn Độ Đồng Ringgit Malaysia

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.05564 -0.00019    -0.34%
20:55:09 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Rupee Ấn Độ
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Ringgit...
 • Giá đ.cửa hôm trước: 0.05582
 • Giá Mua/Bán: 0.05562 / 0.05566
 • Biên độ trong Ngày: 0.05559 - 0.05591
INR/MYR 0.05564 -0.00019 -0.34%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Dragonfly Doji 1M 10 4/20
Inverted Hammer 1W 11 06/12/2020
Bullish Hammer 30 15 25/02/2021 13:00
Inverted Hammer 1W 16 01/11/2020
Shooting Star 5H 16 22/02/2021 12:00
Inverted Hammer 5H 16 22/02/2021 12:00
Inverted Hammer 1D 23 29/01/2021
Three Inside Down 1M 25 01/19
Shooting Star 1H 25 24/02/2021 17:00
Inverted Hammer 1H 25 24/02/2021 17:00
Harami Bearish 1M 26 12/18
Bullish Engulfing 1M 27 11/18
Shooting Star 5H 31 17/02/2021 07:00
Harami Bullish 1M 38 12/17
Bullish Hammer 30 39 24/02/2021 22:00
Harami Bullish 1M 40 10/17
Inverted Hammer 30 41 24/02/2021 21:00
Dragonfly Doji 1M 43 7/17
Belt Hold Bullish 1W 50 08/03/2020
Harami Bullish 30 54 24/02/2021 14:30
Bullish Hammer 15 54 25/02/2021 07:00
Harami Bullish 1M 55 7/16
Shooting Star 1D 55 23/12/2020
Three Inside Up 1M 57 5/16
Harami Bullish 1M 58 4/16
Bullish Hammer 5H 61 09/02/2021 04:00
Harami Bullish 1M 69 5/15
Belt Hold Bullish 15 69 24/02/2021 22:15
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpNy399gS1118iunqCnknkB6q8dCSMNN5ON5ONpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSR-dXVf-didVf-dkVG-FkiU8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSuiSsdknVdnoYySA-kCFuil-6iF6u
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSG-iUVnFiU8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjj1JUuFokiJIXBnXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSH-iVb-d8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSl-J-G-8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjj1JYuBjXki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2TYk78U66UYu8s6oSBn6FuSkTTBSaunkXYBHXaws6o8ICBX6iouaXk8XiWuBnXiUbFuIuFFuFwkIOnFkiXah3V-6VV-W9DH-3Lf-J-kT8-R-3V-juK-Yw-hM0TXah3V-aXFusnOXiWhM0sh3V-1ujhM0kIOsdkiiuYh3V-hM8-urCXnXuBhM8-ksnXWXBX6iVXisVFknX6BhM0kIOkaBunh3V-FChM0kIOkah3V-I66nuFhM0kIO1ujOXah3V-ItIakI35Vu53uV9yy9VkIyjVyIkIjg3ytskuVs
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpttNpttS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONtOMgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9Nptp9tM5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpON0OMyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSLo6q
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2YW81XqXTuaXk86FUS1XqXSS-A-O-D
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpMNt033S1118iunqCnknkB6q8dCSMNN5OtNOtNOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjj1JjY6iau
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMtyN9yy9pS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONgONgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2YW81XqXTuaXk86FUS1XqXSS-A-O-D
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSIFSsdknVdnoYyS2-kaXuV-kWXB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSe-8-R-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjj1JkF6CiaJkBB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5t5y530S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyONMOtgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2YW81XqXTuaXk86FUS1XqXSS-A-O-D
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N0t5tp35yNS1118TXksqCnknkB6q8dCSMNt9ON3OMNOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QdkoBnuF8s6oStt3pp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSF6SjkXunXSUk7VF6YYBTuYHo6FuwMMg9ttgyg9yMyyp955bkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSJ-kquiaCBuunXqk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjj1Jnuui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSV-6CO4-C
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN93g30S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONgOt0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSi6SsdknVdnoYySZ-knXuK-kB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSdCSYhR-3hLti76qSUXFYVa6o
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSBuQQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNyM99MS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMON9Ot5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSz-kVi8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSXidViXid8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSw-CsdVG-iVLi8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSb-G-R-M8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSb-dVA-8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSb-dTVakid8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXS003
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=tN5NT8kW98Q7E
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjj1Jsjn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwkW9bkaWuFnXBuouinb
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSqqU7BSMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=QQQBdkou8s6oSuiSHswB1kYY61
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtt3tN0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OttONpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpMN9999S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONpOtgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2YW81XqXTuaXk86FUS1XqXSV-hR-yhDO-6FahR-yhDO-BO2-6F6BB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSIXSsdknVdnoYySDkiiu7K-kouB6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSkCn6o6jXYuSMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjkEui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSjCBXiuBBSBdqUESMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSBqSaXuWhR-9h5V-knhR-3hLtSd6nVIYXFnV6YPkHo6FuwM9y5995005MN0330NNNbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uY81XqXTuaXk86FUS1XqXStppt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUS6ssCTknX6iSYBs7BSMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118TXinuFuBn8s68CqSs6FnuBosa6ikYaSsdXYYXVPkoS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uY81XqXTuaXk86FUS1XqXStpN9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSdCSsdknVdnoYySLYuQ7kDCq6WBq7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tg3t30S1118iunqCnknkB6q8dCSMNttOtMONyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNN5t9MtS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONpO3NOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uY81XqXTuaXk86FUS1XqXStpNp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uY81XqXTuaXk86FUS1XqXStp3N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNt3t0y3S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMOtNOttOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uY81XqXTuaXk86FUS1XqXStptM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtt3NM9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt0ON3ONMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC8ki7BuQ8s6oSgMN99S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNy3NyyS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyONMONyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSauSsdknVdnoYySl-XYY7l-u7HTkFuinc-aw5t0tMMpbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSndS16FaSG-uuihMNDXUhMNR-6sqBhMN2-uQS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjkYYB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=111813s8UFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpttN9MyS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OtNOtyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtt3tN0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OttONpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki7BuQ8s6oSgMN99S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjkYYjCBnXiUJa6oXiknX6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUS2-TVid8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC8ki7BuQ8s6oSg09ptS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSl-hR-3hL9ak6PkOohR-3hL9ia
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwkW9bkaWuFnXBuouinb
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9Npt5yyygS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMOtMOt0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSFCSsdknVdnoYyS2-skFYunl-kFF61HTkFuinc-aw5339y5gbkoTlkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSR-oVoC8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSi6SsdknVdnoYySDuknFXsux-uFFuFkHTkFuinc-awggNgp93bkoTlsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSYWSBYCnVkY1k7BV1kinBVo6FuVMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSnFSBYCnVkY1k7BV1kinBVo6FuVMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSBYCnVkY1k7BV1kinBVo6FuVMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSPkSsdknVdnoYySR-kFYkv-uBnHTkFuinc-aw533g30ybkoTlkoTh3DkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjkYqkiJBuQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSCVsVqXidVa6kid8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSf-UC7iVidi8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSunSBYCnVkY1k7BV1kinBVo6FuVMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSf-dkidVnF8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSH-nVo8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSZ-Vd6sdVdkVUXkVid8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSXiVG-FCiU8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSFCSsdknVdnoYySLYuQ7kDCq6WBq7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSduSBYCnVkY1k7BV1kinBVo6FuVMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2I781XqXTuaXk86FUS1XqXSb-R-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqnX6ikF786FUS1XqXShO-9hDphL0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118nCjuU6Ya8QQQSnFSUkYBSyqnuuiBOsEusdOd6nnXuOYka7OauuOY6WXiUY7OBnF6quBOaXsqSMtNtpN8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9Npt5MM3tS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONyOMpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YkjXFXin8FCSj66qBSgg09ggSvUkYuF7S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSm-k6O2-XYXki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118nCjuU6Ya8QQQSFCSUkYBSyqnuuiBOsEusdOd6nnXuOYka7OauuOY6WXiUY7OBnF6quBOaXsqSMtNtpN8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yk81XqXTuaXk86FUS1XqXSt0N0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpNyytt5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMOtMOttOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSunSHswkiUuYYOBCoouFB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5t0t5N9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ON9OMgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oST6FiBnkFSYkikJFd6kauB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2dC81XqXTuaXk86FUS1XqXSx-6COx-kiOBC
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSG-dsVrCi8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118oXYInCju8o6jXSuiSt95pS1dXnu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjkj7BXnnuFJiCauJWXaJMtJN5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IF81XqXTuaXk86FUS1XqXSZ-uoTunkX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N0t5MNMtN5S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNt3ONgOttOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSsBSIkrHXB2-d61LiB1uFDY6sqw35bkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tp3N9gS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyON3ONpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tgNp9gS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONtOtpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSl-kOz-CYCi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118oXYInCju8o6jXSunSt95pSWkYUu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjkjXJWJFXn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSA-uU68uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9MpNtS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OtNOMMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSF6SsdknVdnoYySLYuQ7kDCq6WBq7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QdkoBnuFtN8s6oSnkUBSF6CUd
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjkjXJqFuoikJTXnk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8iunSMM3Nyt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpM3MtMMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyONpOttOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpNyyt3tS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONtOMtOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSG-n8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tp9yNgS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONpON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjkjXskJWJq6TkYiXsX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSTnSsdknVdnoYySK-CYXkiv-uYYB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MN3NytS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONtOt3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YkjXFXin8FCSj66qBSgg09ggS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QdkoBnuFtN8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5t5M33gS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyONyOM5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QdkoBnuFtN8s6oST6FiBnkFB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwjkjXskJWuYXqXJP6hR-yhLtqX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9tMMyS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpON0OM9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Wi8XiWuBnXiU8s6oSsCFFuisXuBSXiFVo7FVskiaYuBnXsq