in other client

2013. május 29.

BGF - Az Y generáció digitális identitása 70-80 százalékban önazonos, 2013. május


Bár az Y generáció tagjai már gyerekkorukban találkoztak az internetes eszközökkel, csak részben alakítják tudatosan digitális identitásukat, amely 70-80 százalékban önazonos.

Dr. Fehér Katalin, a Budapesti Gazdasági Főiskola Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa több felsőoktatási intézményben, felsőbb éves hallgatók körében végzett vizsgálata során arra kereste a választ, mennyire építi tudatosan digitális identitását a munkavállalás előtt álló Y generáció, hogyan láttatja magát az interneten, milyen eszközökkel próbálja ellenőrizni netes megjelenését, mennyire kommunikál tudatosan a közösségi oldalakon egy lépéssel a munkavállalás előtt, van-e stratégiája, vannak-e már negatív tapasztalatai.

Az Y generáció munkavállalás előtt álló végzős tagjaival készített mélyinterjús vizsgálat szerint a fiatalok digitális identitása 70-80 százalékban önazonos, 20-30 százalékban viszont az határozza meg, hogy mások mit mondanak róluk a neten, milyen képeken jelölik be őket, vagy, hogy milyen kommentek olvashatóak velük kapcsolatban, elemzi az eredményeket a BGF oktatója. Ugyanakkor döntő többségük véli úgy, "ami nincs az interneten, az nem is létezik", ennek megfelelően még azok is hagynak tudatosan nyomot magukról, akik kevés információt szeretnének kiadni.

A BGF Kutatóközpontjának kutatása szerint ugyanakkor az Y generáció tagjai különösen ügyelnek a magánszféra védelmére, ezért is törekednek gyakran a "rejtőzködésre". Többségük már rendelkezik valamilyen negatív tapasztalattal, amely velük, vagy a környezetükben élőkkel történt: jellemzően ide sorolják a fényképek megtévesztő felhasználását, azaz, amikor közösségi oldalakra feltöltött fotójukat mások használják fel, politikai vagy felnőtt tartalmú oldalakon. Ezeket az identitáslopásokat kevesebb adat és kép feltöltésével próbálják megelőzni.

Habár az Y generáció már gyerekkorában találkozhatott a digitális technológiákkal, a kutatás eredményei azt mutatják, hogy a munkavállalás előtt álló fiatalok csak részben rendelkeznek stratégiával és eszközökkel digitális identitásukat illetően: sokkal inkább megfigyelők, internetes aktivitásaik leginkább a napi feladatokhoz és eseményekhez kapcsolódnak. Úgy vélik, ha belépnek majd a munka világába, elsősorban új életükre, munkájukra és leendő családjukra szeretnének koncentrálni, így akkor már nem lesz idejük az online jelenlétre. Vannak, akik mostani profiljaikat is törölni szeretnék, és a "diák profil" helyett majd egy szakmai profilt szeretnének építeni.


Forrás: BGF

Google - Hogyan használják eladáshelyi vásárlásoknál az okostelefonokat?, 2013. április (tanulmány)

EU - Kevés magyar tanuló jár digitálisan jól felszerelt iskolába, 2013. május

IKT-infrastruktúra az iskolákban

Számítógép/tanuló arány

Az iskolai számítógép-hozzáférés, azaz az egy gépre jutó tanulók aránya viszonylag jó, bár minden évfolyamon alatta marad kissé az európai átlagnak (1. sz. ábra) A szakközép- és szakiskolák állnak legjobban, ott 4 tanulóra jut egy számítógép, az országos átlag 5,8 tanuló/gép.

Internetkapcsolat
Alig van olyan magyar oktatási intézmény, ahol ne lenne széles sávú internet, melynek sebessége a szakközépiskolákban/szakiskolákban a legnagyobb, szignifikánsan nagyobb, mint az európai átlag. A többi évfolyamon/iskolatípusban a 2-5 MB/sec sebesség a jellemző, de jóval több az ennél gyorsabb internettel rendelkező iskolák száma, mint az ennél lassabbal. Összességében ezen a területen sem sokkal rosszabb a helyzet, mint az európai átlag, ami jellemzően az 5-10 MB/sec. A 11. évfolyamon az EU-ban több iskolában van igazán nagy sebességű internet, mint hazánkban (30-100 MB/sec az intézmények 10-15%-ában, 2. sz. ábra).

Virtuális tanulási környezet

A virtuális tanulási környezetre vonatkozó adatokat nem tekinthetjük megbízhatónak, mert sokkal magasabb értéket mutatnak, mint a hazai mérések (lásd eLEMÉR 2011., 2012., 2013.). E nemzetközi mérés szerint a negyedik évfolyamon az intézmények 5,5%-a, nyolcadik évfolyamon 11%-a, a gimnáziumok 11. évfolyamán 17,8%, szakiskolák és szakközépiskolák 22,5%-a rendelkezik számítógépes együttműködést és kommunikációt biztosító tanulási környezettel.

Bár mindegyik érték irreálisan magas, mégsem érik el csak az EU-átlag felét, harmadát, ami a szakközépiskolák/szakiskolák esetében pl. 63,5%. Virtuális tanulási környezet tekintetében még ezzel a magasnak tartott értékkel is utolsók vagyunk Európában. Ott sem mindenhol biztosítják a távoli elérést, ahol van ilyen eszköz, esetünkben az eszközzel rendelkező iskolák az életkor függvényében egyre inkább elérhetővé teszik.

Interaktív tábla, projektor

Az interaktív tábla elterjedtebb az európai átlagnál a mérésbe bevont osztályok esetében. A negyedik évfolyamon és a gimnázium 11. évfolyamán a hatodik, a 8. évfolyamon a második, a szakközépiskola/szakiskola 11. évfolyamán az 5. helyet foglaljuk el az eszköz elterjedtsége szerint. Projektorral nem állunk ilyen jól, száz 9-10 éves gyermekre jut egy, míg az EU-átlag 67 gyermek. A nyolcadikosoknál ez az arány 83 HU / 43 EU, a gimnáziumban 77 HU / 37 EU, a szakközépiskola/szakiskola 11. évfolyamán pedig 53 HU / 36 EU.

Digitálisan felszerelt iskola – új fogalom

A digitálisan felszerelt iskola fogalmat a kutatás dolgozta ki és vezette be klaszteranalízis
eredményeként, és a következő adatokon alapul:

  • A digitális eszközök száma (desktop, laptop, e-reader, mobiltelefon, interaktív tábla, projektor, digitális fényképezőgép. A rendszerbe kapcsolt, jól használható gépek aránya.
  • A szélessávú internet sebessége (10 MB/sec alatt és fölött) és a kapcsolat fajtája (ADSL. kábel stb.); Karbantartás és támogatás (rendszergazda és IKT-koordinátor);
  • Honlap, e-mail cím tanároknak és diákoknak, LAN, virtuális tanulási környezet (= „connectedness”, „bekapcsoltság”).

Az analízis három iskolaprofilt rajzolt ki

  • Első típus: digitálisan jól felszerelt iskola, amelyet viszonylag a magas szintű eszközök és a gyors internet, a saját honlap, a tanári és tanulói e-mail címek, a LAN és a virtuális tanulási környezet alapján „bekapcsoltság” „connectedness” jellemez; 
  • Második típus: digitálisan részben felszerelt iskola, ezt a csoportot az első típusnál alacsonyabb eszközszint és lassú internet vagy a széles sávú kapcsolat hiánya (10mbps alatt), valamint az alacsonyabb bekapcsoltsági szint, „connectedness” jellemzi;
  • Harmadik típus: olyan, mint a 2. típus, de az iskola nincs „bekapcsolva”.

A magyar iskolák mind a négy vizsgált tanulócsoport/korcsoport esetében jellemzően a második típusba tartoznak, digitálisan jól felszerelt iskolába jár a negyedikesek körülbelül 15%-a, az EU átlag ezen az évfolyamon 37%. A nyolcadikosoknál ez a szám 4% az európai 24%-kal szemben, a 11. évfolyamos magyar gimnazisták 40%-a jár digitálisan jól felszerelt iskolába (Európa: /55%), a szakközépiskolák/szakiskolák 11. évfolyamán ez az arány az európai átlag javára 37% - 50%. Az elmaradók csoportjába, vagyis a 3. kategóriába tartozik a negyedikeseket tanító magyar iskolák kb. 10%-a, a többi évfolyamon ez az arány sokkal alacsonyabb, alig néhány százalék, és minden iskolatípusban/évfolyamon kisebb a leszakadók aránya az európai átlagnál. Ez jó hír, az azonban nem, hogy a második kategóriába ilyen sok intézmény tartozik.

Forrás: OFI

EN - Android versus iOS alkalmazások bevételei (infografika)

Kevesen sokat twittereznek, 2013. május

bejegyzés a Netkutatások Pro megrendelőinek érhető el. Részletek itt:
http://www.netkutatasok.hu/2012/07/mi-netkutatasokhu-pro.html

Mobileszközökön internetezés még csak 8 százalék, 2013. május

bejegyzés a Netkutatások Pro megrendelőinek érhető el. Részletek itt:
http://www.netkutatasok.hu/2012/07/mi-netkutatasokhu-pro.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Melyik idegen nyelven olvas? (több válasz jelölhető)

Melyik országok adatai érdeklik? (több válasz jelölhető)

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja be e-mail címét:

Kulcsszavak

1.000. bejegyzés (1) 2007 (186) 2008 (534) 2009 (982) 2010 (141) 2011 (612) 2012 (894) 2013 (634) 2014 (7) 444 (1) 5 perc Angol (1) Accenture (1) Acer (1) adatvédelem (16) AdMob (1) Adobe (1) adományozás (2) AdSense (2) Adverticum (1) Adwords (3) affinitási index (1) AgroStratéga (2) agrárium (3) Airbnb (1) ajándék (1) Akciokatalogus.hu (1) alkalmazások (50) Allegroup (4) Alphasonic (1) Amazon (37) Amerika (652) Android (38) AOL (4) Apple (84) appvertising (1) apóhirdetés (3) Artisjus (1) Asus (1) audio (1) aukció (26) Aurkereso.hu (1) Ausztria (63) autó (7) baba-mama (1) Bada (1) Bankmonitor (1) bankok (6) bankolás (40) banner (9) barkácsol (1) BDO (1) BellResearch (43) belépőjegy (1) benzin (1) BGF (3) Bing (13) Bisnode (1) BIX (3) biztonság (28) biztosítás (4) BKF (1) BlackBerry (5) blog (77) Blog.hu (2) Blogger (4) Blogspot (1) Blogter (1) Bookline.hu (1) Brandmonitor (1) Bulgária (2) Bónusz Brigád (5) böngészők (61) bútor (2) CB (29) cd (3) CEMP (1) CERN (1) Cetelem (2) CEU (1) chat (15) Cisco (5) Citromail (4) civil (3) Clipfish (1) Coface (1) Compete (2) cookie (7) CPC (2) CPM (2) Creative Commons (1) család (4) csatlakozás (1) Csehország (69) csengőhang (3) csomagok (1) CTR (7) DE (491) Delicious (3) Dell (2) Deloitte (1) Digg (4) Digi (1) digitális (19) digitális szakadék (2) digitális írástudás (8) divat (2) DKT (1) domain (26) Drupal (1) dvd (1) díj (4) e-kereskedelem (127) e-kormányzat (6) e-könyv (16) e-mail (120) e-olvasó (6) e-Pénzügyi Index (1) E-Shopping Report (2) e-számla (1) e-tanulás (55) eBay (23) Economist Intelligence Unit (1) egészség (18) egészségügy (12) elemzés (3) ELTE (1) előfizetés (2) EN (1422) eNet (17) Ericsson (11) Ernst and Young (1) esemény (5) Eset (4) esküvő (2) Etarget (9) EU (67) European Interactive Advertising Association (EIAA) (5) Eurostat (5) Európa (169) Facebook (236) Fanta Trendriport (1) felbontások (5) felhasználók (17) felhőtár (10) felsőoktatás (1) felvásárlás (1) FEmina.hu (1) fiatalok (58) film (8) Finnország (1) Firefox (29) fizetés (44) Flash Player (1) Flickr (4) FMCG (22) fogyasztók (5) Forsense (3) fotó (13) Freeblog (1) Freemail (3) Friendfreed (2) fénykép (22) férfiak (9) fórum (10) Gallup (1) gasztronómia (1) gazdaság (1) gemius (68) gemiusAdmonitor (5) gemiusAudience (68) gemiusTraffic (2) GfK (32) GKIeNet (24) Gmail (10) Google (264) Google Ad Planner (52) Google Analytics (1) Google Chrome (25) Google Drive (1) Google G1 (1) Google Glass (1) Google Keresési Mennyiségi Index (1) Google Keresési Trendek (226) Google Látogatói Trendek (106) Google Panda (1) Google Play (1) Google Plus (15) Google Reader (1) Google Térkép (1) GooT (33) GPS (2) grafika (2) grafikon (168) Grando.hu (4) Grayling (1) Groupon (11) GVI (5) gyerekek (27) gyógyszer (3) gépjármű (3) hangoskönyv (2) Használtautó.hu (1) hir24.hu (1) hirdetés (57) hivatali ügy (10) honlap (143) Hootsuite (1) Horvátország (1) Hotmail (8) HP (5) HR (1) HTC (1) html (1) hu (18) Hulu (6) HVG (1) háziállat (2) háztartási gépek (1) háztartási termék (1) háztartások (39) hír (13) Hír24 (1) hírek (14) hírnév (1) híroldalak (60) hőtérkép (1) IAB (16) IBM (6) IDC (5) időjárás (2) időmérleg (6) idősebbek (23) IFUA (1) IKT (34) Indamail (2) Indavideo (1) Index (4) infografika (579) Infokommunikációs Jelentés (13) információszerzés (24) ingatlan (4) Ingatlan.com (1) Instagram (3) Intel (1) Internet (471) Internet Explorer (24) internet forgalom (3) internet Insight Report (2) Internet World Stats (1) Internetes közösségek (60) Internetező nők (53) iOS (14) IP-telefon (3) iPad (22) iPhone (62) iPod (12) Ipsos (84) IPTV (4) irodalom (1) iskola (8) IT (18) Ithaka (6) iTunes (4) IWIW (12) jegyek (1) Jelentés az internet-gazdaságról (3) Joomla (1) játék (31) Játéknet.hu (1) Kantar (2) karácsony (36) katalógusok (6) Kelet-Európa (18) Kelly Services (1) kereskedők (20) kereső (7) kereső szavak (61) keresők (85) keresőmarketing (8) kert (1) kettőskereszt (1) Kiskegyed.hu (1) kismamák (1) klikkelés (2) kommunikáció (23) konferencia (11) konverzió (1) Korubo (1) KSH (76) kulcsszavak (152) kupon (18) Kupon Világ (3) KutatóCentrum (43) Kutatópont (4) képernyő (2) képernyőfelbontás (8) képeslap (2) képmegosztó (6) Kína (3) kórház (1) könyv (10) közintézmények (14) középkorúak (5) közösségi média (70) közösségi oldalak (238) Kürt (1) kütyük (6) lakberendezés (2) legkeresettebb kulcsszavak (65) lemezek (1) Lengyelország (64) Lenovo (4) Lettország (1) letöltés (27) Life.hu (1) Liferay (1) LinkedIn (35) Linux (3) Live (7) látogatók (154) Mac (4) MacOSX (1) Madhouse (1) Magyar Online Hirdetési Index (1) Magyar Telekom (3) Mainap.hu (1) marketing (55) marketing költések (14) MASMI (2) MASMIbusz (1) Mediameter (4) Medián (4) megosztások (4) megyék (5) Microsoft (35) MillwardBrown (2) MNO (1) mobil eszköz (160) mobil internet (171) mobil telefon (342) MOHI (1) Morgan Stanley (2) mozi (4) Mozilla (1) MRSZ (4) MS Outlook (1) MSN (13) MTA (1) MTV (2) multimédia (1) munka (1) munkahely (25) munkanap (2) MyPhotoAlbum (2) MySpace (21) márka (43) média (44) MédiaQ (1) Médiatudományi Intézet (1) Nagy Adat (5) Nagy-Britannia (37) napi fogyasztási cikk (1) Napi Gazdaság (1) napilapok (6) NAVA (1) nemek (3) Nemzeti MédiaAnalízis (5) netezők (334) Netkutatások (1) Netkutatások Pro (375) NetPincér.hu (1) NFH (1) NGYSZ (7) NHH (35) Nielsen (27) NLCafe (1) NMHH (91) Nokia (12) nrc (93) nyelvek (3) Nyugat-Európa (11) nyugdíjasok (1) nyílt forráskód (1) Németország (564) Népszabadság (1) női (21) OGYEI (1) OIK (33) okostévé (3) oktatás (14) Olcsóbbat.hu (5) oldalletöltések (9) Olimpia (5) olvasás (3) OMP (33) Opera (11) operációs rendszerek (39) Origo (8) Oroszország (51) orvosok (14) otthon (5) otthon és kert (3) Otto (1) Pandora (1) Panoramio (1) Pantone (1) partnerprogram (1) patika (1) PayPal (7) PC (5) penetráció (58) Photobucket (2) piackutatás (10) Piackutatók Éjszakája (2) Picasa (3) pihenés (1) Pinterest (17) podcast (1) Port.hu (1) portálok (8) Postr.hu (1) PR (6) prezentáció (4) Prezi (1) Profession.hu (6) Protopmail (1) PubMatic (2) PWC (3) pénzügy (41) QR-kód (5) Red Bull (1) Reddit (3) referencia (1) regisztráció (3) Regus (1) reklám (156) reklámtorta (13) rendezvények (9) Research International Hoffmann (1) retweet (1) rEVOLUTION (2) RIM (3) ROI (3) Románia (5) Ropper Jelentés (2) RSM DTM (1) rss (3) ruházat (3) rádió (43) részvény (28) Safari (4) sajtó (38) sajtóközlemény (2) Samsung (14) Sanoma (4) SAS (1) Scale Research (1) SEM (1) Semmelweis Egyetem (1) SEO (6) Sergey Brin (1) Series40 (1) Seznam (2) Skype (10) Slideshare (2) sms (10) Sony (1) sport (7) Startlap (1) startup (2) statisztika (41) Stop (1) Strategopolis (6) StumbleUpon (1) Svájc (5) Symantec (1) Symbian (2) Synovate (1) szabadidő (13) szakember (1) szavazás (1) SZEK (1) szemkamera (5) személyes tárgy (1) szerencsejáték (5) szerver (2) szilveszter (3) Szinapszis (15) Szlovákia (24) szoftver (4) Szonda Ipsos (12) szájreklám (3) szálloda (5) szállás (6) Szállás.hu (6) számítógép (82) színház (1) színmélységek (9) szórakozás (16) születésnap (2) sütés-főzés (3) T-Mobile (1) találati lista (3) tanulmány (126) tanulás (10) Target (2) tartalmak (10) technika (5) TED (44) telefonálás (38) Telekom (1) Telenor (2) testápolás (7) tizenévesek (27) tns (15) TNS Hoffmann (1) TOP (286) trend (246) tudomány (3) Tumblr (3) turizmus (8) Twitter (138) táblagép (51) táplálkozás (1) Tárki (1) társadalom (3) társas kapcsolatok (3) társkereső (6) távközlés (8) távmunka (3) tévé (104) UPC (1) utazás (32) Vatera (8) Velvet.hu (1) vezetők (8) Viacom (1) Videa (1) videos (294) videó (100) videómegosztó (45) világ (176) Világgazdaság (1) Vimeo (1) virág (2) Visegrádi országok (2) Vodafone (1) VoIP (4) vonalkód (1) választás (3) vállalatok (103) válság (7) vásárlás (345) vírus (2) Walmart (1) web 2.0 (5) Web 2.0 Barcamp (3) webAudience (5) WebAudit (1) Weber Shandwick (1) webinar (22) Webshop-Experts (1) wellnes (1) wiki (3) Wikipedia (14) Windows (23) Windows Phone (5) WIP (1) WordPress (6) Workmania (1) World Internet Project (1) www (1) Xing (2) Yahoo (54) Yandex (4) YouTube (54) zene (38) Zivi (1) Zynga (5) állami (6) állás (24) álláskeresés (40) árbevétel (2) árukereső (5) Ázsia (13) élelmiszer (13) életkor (3) életmód (2) értékesítés (3) étterem (2) írás (1) óvodások (2) Ötvenentúl.hu (2) ügyfélszerzés (1) ügynökségek (2) ügyvéd (1) Ügyvédbróker.hu (1) üzlet (5) üzleti döntéshozók (2)

Netkutatások Archívum

Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6dkjYPui6VTM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSiuTkTkW6Un6B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSTnSsdknVdnoYySLjj7b-6FnuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NptgttM5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONpOMyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSCqSdrVjkBuSkz-O-nf-G-qEA-G-U9l-w-wwShV-th5MhV-NhDNhV-NhDphV-th5thV-th5R-hV-NhDLhV-NhDNS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNyMMyNS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONtONMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNyypM0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyON3O3NOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpM3t595S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9OtNOMpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSz-COm-Ci
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSqqi7USMNtNN0tM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6dkjYPui6VTt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6dkjYPui6VTy8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSR-dXnV4-XkiU8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSG-dCVaCiU8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un8o81XqXTuaXk86FUS1XqXSH-XqXTuuaXkfH-XXnkoXiu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSV-XViU8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSDVA-k6ViU8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSR-diUVR-6WXaOtp8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSEdSsdknVdnoYySLYXDFXnu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSG-dXnVoiU8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSb-De-R-8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Tn81XqXTuaXk86FUS1XqXSx-CXiuiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSuBSsdknVdnoYySZ-k7YXib-FXisuBBHTkFuinc-awgM5t3MgbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpM3MyM5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ON5ON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2TY81XqXTuaXk86FUS1XqXSJ-uikCYnOJ-O-3N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSTnSsdknVdnoYySH-kYuFXkb-Fknn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNptgtgMpM0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMON9ON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki7BuQ8s6oStpM9tMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=okn6oukinuik8s6oSkaCYn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSf-kUkBuik
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSFCSsdknVdnoYySLouYXuR-F6BBHTkFuinc-awg3p93NgbkoTlkoTh3DkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NptgN0MpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNttONpOMMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9MNtyS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ON3OtgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpNyMy93S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONMOtMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6n6WkiPuVT08dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MMN0MyS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ON3ON5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6n6WkiPuVT38dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IXBdqX8iunSMp0pgN9Viu6j7sdi7uViPkiXVXVnuVq6oCVj7VW7Vn6sdi6V6BnkWXYXVBW6uU6VokY7Bdk8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6n6WkiPuVT58dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNptgt5tNNpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMOtNON3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6n6WkiPuVT98dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118BuQdCjda8s6oSTYSMytp9p9S2-dkouYuBBOTXuFsuaOjY6iauOnuuiOG-Fks7OUunBO1unOTCBB78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSFCSsdknVdnoYyS4-u6FUXkDYkXFHTkFuinc-awgNyt0y3bkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6n6WkiPuVTM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MN9N3tS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONpONMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSl-kXnFu7k
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6n6WkiPuVTg8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=9No6oT6FinCju8s6oSYWSokFquFSi6BnFki6SY6iUuBnSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSqqi7USMNtNN0N3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6n6WkiPuVTp8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6n6WkiPuVTt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YkjXFXin8FCSUuiFuBSM3yMSHTkUuwp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9ygM5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OttOMpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6n6WkiPuVTy8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6nFujik8dnoYvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSaXkYusnS7EidUSMNt9N9M3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSIXSsdknVdnoYySA-XBkc-Wkiik
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MN3MMyS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONgOMtOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6nFujikVT98dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSE6qX7SMNtNN3Ny
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSK-XiCY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=PT8oT998CB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=PT8oT998CBSsksFXT8ikqkakBdX8T1SLH-98CB8PTU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9MgMpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9OttONgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6nFujikVTt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN03N9MS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONgONyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSFCSsdknVdnoYySA-6Ykf-uYB6iHTkFuinc-awgM3NNMtbkoTlsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tg3MtyS1118iunqCnknkB6q8dCSTSqCnkn6qVuPBEkqkPkVMNtM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6nFujikVTy8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2WXatM38iunST6TCYkFSIksuBXnnXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSx-CkOG-6C
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSR-VsiU8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSx-2-8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118ndXBkW8s6oSuFF6F9N9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUS4-X7VWVBXid8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSb-l-M8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSz-CVX8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSauSsdknVdnoYySZ-uXB72-skFYund
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSG-diUVjXidVWVz-VdX8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=Biukqua8iun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMptN99M9SiunqCnknkB6q8jY6UBT6n8s6oSIuuaBST6BnBSBCookF7HokQVFuBCYnBwy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXS2-dkiVnk6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6oYkaiXV6aaXdVTt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6suBniXsk8dnoYvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSF6SsdknVdnoYySLiUuYk8-YuCFHTkFuinc-aw5ty3y9gbsdXYac-aw5tyy39g
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtt3NN0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt0ONMON3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6suBniXskVT38dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6suBniXskVT58dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6suBniXskVT98dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tgN3tgS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONpOt5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6suBniXskVTg8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSLiCFCaadk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYST6suBniXskVTt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kF8TXinuFuBn8s6oSokXBtYXWF6SsXnks6uBS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN0NttMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ON9Ot5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9Nptgt5NgS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyOtMONMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCisk8dnoYvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCiskVT08dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSS-T6Bkndk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSXnSsdknVdnoYySZ-F7BnkYZ-kBd6iHTkFuinc-aw5M3NgppbkoTlsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCiskVT38dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBWSduinkXVTg8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCiskVT58dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN33ptgS1118iunqCnknkB6q8dCSMNttON5ON3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCiskVT98dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCiskVTM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=d6ou1uu8s6oSXiauQ8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSIXSsdknVdnoYySO-YkA-6ia6iHTkFuinc-aw5tyt0y3bkoTlsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSV-E6Usdui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-th53hp5hO-th53hLMhO-th53hpNhO-th53hpLhO-th53hp5hO-th53hL3hO-th53hLNhO-th53hp5OhO-th53hpLhO-th53hp5hO-th53hLMhO-th53hp9hO-th53hLNhO-th53hpNhO-th53hLMhO-th53hL3hO-th53hLNhO-th53hpN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNyMgygS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONpON5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tpyNt5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9OtMON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCok8dnoYvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCokVT38dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5t0MNyyS1118iunqCnknkB6q8dCSMNN5ON5OM0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCokVT98dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCokVTM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCokVTg8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118nCjuU6Ya8QQQSCFSsknuU6F7STXBBXiUStp08dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpNyygyMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMON5OtpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCokVTp8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QdkoBnuFg8s6oSWXau6BSjCqqkquVYuXYkVTkFnVtVt909M9tN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCokVTt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTCokVTy8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YkjXFXin8FCSUuiFuBSM303S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTFBX8dnoYvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTFBXVT08dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXS2-duidCX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTFBXVT38dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC8QdkoBnuFtt8s6oSWXau6BSjCqqkquVYuXYkVTkFnVtVt909M9tN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2CiY6sqQd38s6oSWXau6BSjCqqkquVYuXYkVTkFnVtVt909M9tN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSkCn6o6jXYuSPuuToSMNtNN3Ny
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTFBXVT98dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTFBXVTM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MN3yttS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpON3OMyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTFBXVTp8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSFqPBdSMNtNN3Ny
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTFBXVTt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTFBXVTy8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtg99t9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9OtNOMgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTFBknu8dnoYvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSD6VdXoVQVdX8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSjk6VidkiVakiVidkiVakiSTSt98uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTFBknuVT08dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUS2-VG-G-bG-G-8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSV-Xko6iaVb-FXisuBB8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSBWSsdknVdnoYySV-uFXsqJ-koBk7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tgMpy9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONgON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMtyNyNM9MS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONyOMpOkFsdXWu8dnoY