in other client

2012. május 24.

Nielsen - Mobiltelefonnal fényképet 58 százalék készít, 2012. május  • Magyarországon tíz mobiltelefon-tulajdonosból heten szoktak SMS-t küldeni, hatan pedig fényképeznek 
  • Naponta többször főleg munkahelyről vagy iskolából, illetve várakozás közben használják mobiltelefonjukat
  • Az európai átlagnál kevesebb magyar használja a különböző mobil funkciókat, és kevesebben telefonálnak naponta többször

Magyarországon mobil készülékükkel - telefonbeszélgetéseken kívül – legtöbben SMS-t küldenek, fényképeznek vagy hangpostafiókban hagynak üzenetet. Arányuk sorrendben a mobil tulajdonosok 72, 58 és 52 százaléka. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat 2012. februári felmérése.

Zenét tölt le vagy hallgat mobiljával a megkérdezettek 19 százaléka. Játszik vagy globális helymeghatározó rendszerként használja 18-18 százalék. Közösségi hálózathoz fér hozzá mobiljával 16 százalék. További 15 százalék szörföl az Interneten.

A megkérdezett huszonegyféle használati lehetőség közül a többit 10 százaléknál kevesebben említették. Közülük legtöbben a mobil bankolást nevezték meg – 7 százalék.
Arra a kérdésre, hogy az általa használt funkciók közül számára melyik a legfontosabb, a válaszadók 52 százalék mondta a hangpostát, 24 az SMS-t, majd a fényképezést 6 százalék.

A kutatók feltették azt a kérdést is, hogy ki, hol használja mobiltelefonját naponta többször. Munkahelyen vagy iskolában (23 százalék), várakozás közben (14), családdal vagy barátokkal való együttlét idején (9). További sorrend: ágyban, vásárláskor vagy gyalog útközben valahová, tévénézés közben, fürdőszobában, munkahelyi megbeszélés vagy tanítási órán.

Milyen termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban tájékozódna inkább mobil telefonon keresztül, mint PC, laptop vagy táblagép révén? A megkérdezettek 70 százaléka nem részesítené előnyben a mobil telefont.

A többi lehetőség mindegyikénél 10 százalék alatt marad a magyar válaszadók aránya. Legtöbben pébzügyi termékeket vagy bankolást, illetve telekommunikációt említettek, 8-8 százalék. További sorrend: szzórakozás, étterem, élelmiszer és ital, utazás/pihenés.

A vizsgált huszonnyolc európai országban az SMS-eket küldők és a fényképezők aránya ugyanúgy 72 és 58 százalék, mint Magyarországon. Eltér viszont a hangpostafiók használóinak mutatója. A magyarországi 52 százalékkal szemben ugyanis földrészünk válaszadóinak átlag 67 százaléka szokott mobiljával fényképezni.

Figyelemre méltóan különbözik a naponta többszöri telefonhasználat helyénél a magyar és az európai átlagos mutató. Utóbbi ugyanis általában magasabb. Munkahely vagy iskola esetében a magyarországi 23 százalékkal szemben földrészünk átlaga 30 százalék. Várakozás közben 14-24 százalék. Családdal, barátokkal való együttlét közben 7-13 százalék. Tévénézés közben 7-18 százalék.
(A kisebb szám mindig a magyarországi válaszadók arányát, a nagyobb pedig a vizsgált országok átlagát jelzi).

Táblázat. Néhány országban a mobil telefont – telefonbeszélgetésen kívül – mire használják? A válaszadók százalékában. 

Használat
Európai
átlag
HU
AT
CZ
HR
PL
RO
UA
SMS küldése
72
72
74
80
79
77
68
77
Hangpostafiókban hagy
üzenetet
67
52
89
73
50
66
67
43
Fényképez
58
58
65
60
69
74
67
34
Zenét tölt le vagy hallgat
30
19
22
21
27
34
27
50
Játszik
28
18
10
23
25
33
27
34
Közösségi médiához
fér hozzá
26
16
22
17
27
11
23
34
Interneten szörföl (video,
fotó, visszacsatolás
25
15
22
19
35
16
29
21


Forrás: Nielsen(sajtóanyag)

Kelly - A munkavállalók 60 százaléka új állást keres egy éven belül, 2012. április

Magyarország szerte sok munkavállaló érzi úgy, hogy már nem igazán kötődik a munkájához, és csak kevesebb, mint a felük tapasztal megbecsülést a munkaadók részéről, ugyanakkor több mint a felük számol be arról, hogy gyakran foglalkoztatja őket a kilépés gondolata – legalábbis a világ egyik vezető munkaerő-piaci megoldásokat nyújtó vállalatának számító Kelly Services® legújabb felmérésének eredményei szerint.

60 százaléknál is magasabb azok aránya, akiknek feltett szándéka, hogy egy éven belül új állás, másik munkahely után nézzenek.

- A munkavállalók korábban soha nem látott mértékű gazdasági zűrzavart tapasztalnak maguk körül, és ennek eredményeként jövőbeni karrier célkitűzéseiket illetően is elbizonytalanodnak. Ha a munkaadók nem képesek tartalmas munkát és folyamatos növekedési, fejlődési lehetőséget kínálni, számos munkavállaló érezheti úgy, hogy azzal szolgálja legjobban saját érdekeit, ha karrierjét illetően egyfajta folyamatos mozgásban marad – kommentálta a felmérés eredményeit Jónás Anikó, a Kelly Services Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A megállapítások a Kelly Global Workforce Index (KGWI), a Kelly Services által évente elvégzett munkaerő-piaci felmérés legfrissebb eredményei. A felmérésben 30 ország majdnem 170.000 dolgozója vett részt, köztük mintegy 8.500 magyar munkavállaló.

A felmérés azt vizsgálja, milyen tényezők alapján értékelik a munkavállalók a potenciális munkáltatókat, kiknek a véleményét veszik figyelembe a karrierválasztásban, illetve mennyire használják a közösségi médiát munkahellyel kapcsolatos döntéseik meghozatalánál.

A felmérés magyarországi eredményeiből az alábbiak állapíthatók meg:
  • A munkaerőt alkotó legfontosabb korosztályok közül az ún. „X” generáció (a 31-48 éves korosztály) tagjai körében a legvalószínűbb a munkahelyváltás: 64 százalékuk tervezi, hogy egy éven belül új állás után néz. Összehasonlításul, az ún. „baby boomer” generáció (49-66 év) körében ez az arány 61 százalék, az ún. „Y” generáció (19-30 év) tagjai között pedig 58 százalék. Az ún. X-generációnál (a 30-47 éves korosztály) már 2009-ben is erősen megmutatkozott a váltás iránti igény, akkor az e korcsoportba tartozó válaszadók 63%-a tervezte, hogy egy éven belül új állás után néz.
  • A megkérdezettek fele állítja, hogy jól érzi magát a munkahelyén. Azonban mindössze 42%-uk érzi úgy, hogy elismerik munkáját.
  • A válaszadók kevesebb, mint fele (48 százalék) vallja, hogy jelenlegi munkája „tartalmas és valódi értelemmel bír” a számára. A válaszadók 61 százaléka számára az adja meg leginkább egy munka értelmét, tartalmát, ha lehetősége van rá, hogy „kiemelkedő teljesítményt nyújtson illetve fejlődjön” a szakterületén.
  • A 2010. elején végzett KGWI felmérésünk során arra a kérdésre, hogy mi az az egy dolog, ami még inkább erősítené egy munkavállalóban a cége iránti elkötelezettséget, a válaszadók 35 százaléka a „magasabb javadalmazást” jelölte meg, ezt követik a „változatosabb, nagyobb kihívással járó feladatok”, 24 százalékkal. 2012. elején arra a kérdésre, hogy mely tényező befolyásolná leginkább a döntésüket egy új állásajánlat elfogadásánál továbbra is jövedelem/juttatási csomag áll az első helyen 35%-kal, de egyre fontosabbá válik a munka és magánélet közti egyensúly megteremtése is a munkavállalók számára (31%), valamint a személyes fejlődés és előrelépési lehetőségek is meghatározóak (24%) a jövőbeni karrierdöntések során.
  • Ugyanúgy a 2010-es kérdőív alapján a „baby boomer” generáció képviselőinek 32 százaléka a munkahelyválasztás illetve –váltás szempontjából „nagyon fontosnak” ítélte az adott vállalat jó hírét, míg az „Y” generáció tagjai körében ez az arány csak 22 százalék volt. 2012-es felmérésünkből kiderül, hogy korosztályra való tekintet nélkül a vállalati márka ismertsége (53%), a munkahely elhelyezkedése (55%) és a rugalmas munkafeltételek (52%) a leginkább befolyásoló tényezők a jövőbeni munkahely/munkáltató megválasztásakor.
  • A résztvevők majdnem fele (46 százalék) használja a közösségi média eszközeit munkahelyválasztással, karrierrel kapcsolatos döntései során.
- Láthatóan sokan nem érzik jól magukat a munkahelyükön, és aktívan keresik az új lehetőségeket. Mások többé-kevésbé elégedettek ugyan, de őket is hajtja az erősebb kötődés és a tartalmasabb munka utáni vágy, és készek rá, hogy felálljanak, ha ezt egy adott helyzetben nem találják meg – tette hozzá Jónás Anikó.

Forrás: Kelly Services (sajtóközlemény)

KSH - A magyar lakosság átlagban napi 20 percet olvas, 2012. április

Egy felmérés szerint átlagban 20 percet tölt olvasással naponta a 15-74 év közötti magyar lakosság, ugyanannyit, mint amennyit például reggelizéssel. Míg azonban a megkérdezettek négyötöde eszik reggel, olvasni csak minden negyedik olvas.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2009-2010-es időmérleg vizsgálatának eredményeivel a XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál egyik pénteki programján ismerkedhettek meg az érdeklődők.
A 2009. október 1. és 2010. szeptember 30. között készült felmérés adatai szerint a megkérdezettek 26 százaléka olvas, naponta 76 percet. Így jön ki a teljes népességre a 20 perces átlag. Összehasonlításképp a tévézéssel töltött napi átlag idő 135 perc, internetezésre pedig 12 percet szánunk.

Bárdosi Mónika, a KSH társadalomstatisztikusa elmondta, hogy 2008 és 2011 között a könyvek top tízes listáján a többi között a Harry Potter-könyvek és az Alkonyat-vámpírregények, magyar szerzők közül pedig Lőrincz L. László, Nemere István és Vavyan Fable kötetei szerepeltek.

A lakosság időfelhasználásáról készített KSH-felmérés szerint szabadidős tevékenységekre napi 268 perc jut, ezen belül társas szabadidőtöltésre 46 perc, beszélgetésre 30 perc, sétára, sportra és testedzésre 15 perc. Kulturális és sportrendezvényekre csupán a megkérdezettek két százaléka jár, ők azonban napi 130 percet töltenek ezeken.

A fiziológiai szükségletekre 712 percet fordítunk naponta, ide tartozik az alvás, melyre átlagban 507 percet szán a lakosság, az étkezés, amelyre 99 percet, és a fürdésre, illetve a zuhanyzás, amelyre 18-at. A társadalmilag kötött tevékenységekkel 461 percet töltenek el a válaszadók, ebből 174 perc jut a munkára, a saját háztartást 137 perc alatt látják el, a gyerekükkel átlagban 3 percet tanulnak, viszont 66 percet közlekednek.

Bárdosi Mónika elmondta, hogy a Központi Statisztikai Hivatal felmérése 3420 férfi és 4169 nő megkérdezésével készült interjú módszerrel, a megkérdezetteknek el kellett számolniuk egy teljes napjukról: mit csináltak az ébredés időpontjától kezdve lefekvésig.

Forrás: MTI
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (330) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adomány (1) adó (3) Aegon (14) AGB Nielsen (57) AGNB (1) agrárium (50) Agrármonitor (5) ajándék (13) akciók (4) akciós újság (5) AKI (9) Aldi (3) alkohol (18) alma (1) AMC (5) Amerika (4) Antenna Hungária (1) Aon Hewitt (3) arculat (1) Artisjus (1) ASI (1) Atradius (1) Auchan (1) Ausztria (7) autógumi (3) Autókölcsönzés.hu (1) bab (1) bank (10) bankkártya (19) Bankmonitor (7) Banknegyed (1) baromfi (8) barát (3) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (17) benzinkút (1) beruházás (11) betegség (3) bevásárlóközpont (5) BGF (5) bio (8) Bisnode (8) biztosítás (25) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (23) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (4) Boston Consulting Group (1) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (5) burgonya (5) bárány (1) bútor (1) búza (1) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) CBRE (1) cereália (2) CIB (6) cigaretta (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (4) CME (1) Coaching Team (1) Coface (2) Cofidis (7) Colliers International (1) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) családok (20) Csehország (4) csokoládé (14) csomagolás (7) CSR (2) cukor (2) cukorka (3) cékla (1) címke (3) Datahouse (2) DE (40) decilisek (1) Deloitte (6) Devise (1) dezodor (5) DIMSZ (1) diploma (6) direkt marketing (2) diszkont (5) divat (1) diák (5) dm (2) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (17) dízel (5) easyJet (1) Ecostat (1) EgoMedia (1) egészség (24) egészségügy (14) EKB (1) eladáshely (2) ELTE (2) elégedettség (1) EN (8) energiaital (11) ENSZ (1) eper (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) esemény (11) EUFIC (1) Európa (59) Európai Unió (130) EY (1) Fanta Trendriport (4) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (1) fesztiválok (5) FHB (1) fiatalok (70) fizetés (9) fmcg (12) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (57) fogyasztás (115) fogyasztó (6) fogyókúra (4) Ford (3) Formatex (2) Franciaország (1) friss húskészítmények (8) Fundamenta (1) funkcionális élelmiszer (1) férfiak (14) főzés (1) fűszerek (4) gabona (13) gasztronómia (2) gazdaság (30) GDP (13) Gemius (1) Generali (18) Genertel (2) GeoMarketing (1) GfK (240) GKI (7) GKI-EK (1) GKIeNET (2) Goodyear (1) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Garancia (4) Growth Reporter (1) GVH (2) GVI (2) gyerekek (21) gyártók (3) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (19) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) gázellátás (1) gázolaj (7) GÉMOSZ (2) hal (8) Happybox (1) Használtautó (2) Hay Group (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) Horvátország (2) Hotel.info (1) hulladék (1) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (18) háztartások (107) Háztartáspanel (35) hírnév (1) hús (9) húskészítmény (9) Hússzövetség (1) Húsvét (17) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (1) IBM (1) idősek (12) IKT (1) IMAS (1) import (1) infláció (24) infografika (34) informatika (1) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (25) innivaló (2) innováció (2) internet (7) intervenció (1) ipar (56) IPF (1) Ipsos (71) iroda (7) iskola (4) jeges tea (2) Jobline (4) joghurt (6) juh (3) játék (3) Játéknet.hu (1) jégkrém (6) Jófogás (1) jóllét (3) jövedelem (28) K and H (2) K+F (5) KandH (10) Kantar Media (8) kapcsolatok (2) karalábé (1) karfiol (1) Karácsony (34) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (3) kenyér (5) kereset (46) kereskedelem (131) Kereskedelmi Analízisek (9) kereskedelmi márka (33) kereskedő (1) kertészet (1) kerékpár (5) kiadások (16) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (22) kiskereskedelmi cenzus (5) Kiskereskedelmi Index (154) kommunikáció (3) Konferenciajegy.hu (1) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kozmetikum (21) KPMG (3) KSH (900) kukorica (3) kultúra (9) KutatóCentrum (19) Kutatópont (11) káposzta (2) kávé (11) képzés (18) kézápoló (2) Kód (8) könyv (1) könyvtár (1) környezetbarát (9) környezetvédelem (4) körte (1) közlekedés (14) közterület (2) középkorúak (1) közétkezés (1) külföldiek (9) lakos (11) lakás (59) Lakásfókusz (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) láncok (9) létminimum (3) létszám (1) MABISZ (1) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (1) Magyar Turizmus (4) Manpower (4) margarin (2) marhahús (4) marketing (5) Masmi (1) MasterCard (11) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) Mediameter (2) Medián (14) megfázás (1) megyék (1) melegvíz (1) MEME (1) MGE (5) MGKKE (1) MHM (1) MI (1) mikulás (10) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (1) MMC (1) mobil telefon (9) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (1) mozi (3) MRSZ (5) MTA (1) munka (27) munkanélküliség (52) munkavállalás (42) mák (1) márka (22) márkahűség (5) márkaérték (1) média (38) MédiaQ (2) méz (1) müzliszelet (1) műszaki (7) Nagy-Britannia (1) Nagybani Piac (2) napozás (2) napraforgó (1) nemek (2) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) Nestlé (3) nevek (1) Nielsen (299) NMHH (1) nonprofit (1) NRC (11) nyaralás (21) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyugdíjasok (20) nyúl (1) nápolyi (2) Németország (24) népesség (71) népszámlálás (47) nők (31) OECD (2) OEI (2) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (11) október (4) olaj (2) olimpia (5) online (2) Opten (1) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (4) orvoslátogatók (1) OTC (6) OTP (6) Otthon Centrum (3) OÉTI (1) paprika (2) paradicsom (2) patika (3) PBA (1) pelenka (1) penetráció (1) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (2) piackutatás (15) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (2) POS (1) ppt (2) PR (6) PR Herald (1) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Procter and Gamble (1) Profession (6) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) PS:PRovocative (1) PTE (2) puszdeli (1) PwC (5) pálinka (1) pályázat (1) péksütemény (4) pénzügy (89) Randstad (13) reggeli csemegék (2) Regus (5) reklám (78) rendezvény (3) Research International Hoffmann (1) retek (1) Reál (1) rizs (2) Roland Berger (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) rádió (14) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) régiók (5) sajt (8) sajtó (4) sampon (2) Samsung (1) Sanofi (1) Sanoma (3) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (2) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Spar (1) sport (3) SSC (1) statisztika (2) STR (1) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Svájc (1) szabadidő (6) Szallas.hu (1) szaloncukor (9) szalonna (1) szegmentáció (1) szemkamera (1) személygépkocsi (43) szennyvíz (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (44) Szlovákia (3) szolgáltatás (27) Szonda Ipsos (22) szponzorálás (3) szupermarket (4) szájvíz (1) Szállodaszövetség (6) Szállás.hu (4) szállítás (22) számítógép (4) száraz tészta (3) szélenergia (1) szépségápolás (1) szója (2) szórakozás (3) szörp (2) sárgarépa (2) sör (20) Takarékbank (2) TakarékPont (1) tanulmány (46) tanulás (4) taxi (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (11) település (5) termékenység (1) Tesco (1) testsúly (2) testápolás (13) testápoló (4) Tetra Pak (2) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (15) TNS Hoffmann (6) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Trend (2) Trezex (1) turizmus (72) tusfürdő (2) támogatás (2) táplálkozás (22) Tárki (42) társadalom (13) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (4) tészta (3) tévé (25) tévénézés (43) túró (1) tüzelőanyag (1) uborka (2) utazás (11) vaj (6) vendéglátás (20) verseny (3) video (9) villamos energia (6) világ (19) virsli (6) Visegrádi országok (7) Vodafone (1) vállalat (58) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (114) vásárlóerő (6) Vásárlóerő Index (5) víz (2) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Wiz Air (1) Workania (13) zab (1) zeller (2) zene (2) zsiradék (1) zöldség (17) ÁFA (5) állat (10) állás (9) ÁNTSZ (2) árak (163) árpa (1) árérzékenység (2) ásványvíz (14) édesség (21) Édességgyártók Szövetsége (2) édesítőszer (4) élelmiszer (347) élelmiszer-biztonság (5) építőipar (22) ételízesítő (1) Étkezési szokások (14) étolaj (3) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ötven felettiek (1) újrahasznosítás (1) üdítőital (10) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9)

Piackutatások Archívum

Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSaXsnX6ikF7SBUqaPSMNNpNtMy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=5QQQnCjuF8s6oSYWSsknBS8-YuQXjYuSd6nnuFSTkUuVtSHBBaw94-3U2-h-m-DCa1tMMbTkFnwp09Np9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSIXSWXau6SkYXui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=5QQQnCjuF8s6oSYWSsknBSf-CiSd6nnuFSTkUuVtSHBBaw94-3U2-h-m-DCa19MbTkFnwp03p9p
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kBq8IoSl-knuFXkl-ki09
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6CU6C1XqX8s6oSaShs0hI3hsMhuyhsshashk9hs9hk9haNhjNhIjhk9haIhk9hkkhk9hj5hk9hjyhk9hI3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSq1FPnSMNtMtNty
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN0N9y0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONgO3NOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSIXSTSjXBuQCkY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MN33t5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ON9ON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtyyMMMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ON5ONyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9tp99S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONgOt5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSsBSWXau6BSjY6iaST6FidCjSki7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSFCSWXau6BSjY6iaST6FidCjSki7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSIXSTSnkoXY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tgNNy5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONMOMgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSTYSsdknVdnoYySR-dFXBnXikl-kBBuFX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBWSjY6nnkiauVTy8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSEdSsdknVdnoYySA-Xk8-YkFuHTkFuinc-awggp3g9gbkoTlkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSq1FPnSMNtMtMtM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNyM9NgS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ON0Ot5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSnXqFXiko6BX6B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSdCSsdknVdnoYySK-uFF74-kYu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=k8633368s6oSkTXSBT6nBS5My3tHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N5MNt5MMN3S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNtMONyOM9OkFsdXWu8dnoY