in other client
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20140610084836/http://www.piackutatasok.hu:80/2014_01_14_archive.html

2014. január 14.

Nielsen - Az élelmiszer-kiskereskedelem mennyiségben 3 százalékkal csökkent 2013-ban

  • Élelmiszerből értékben stabil a kiskereskedelmi forgalom, tizenkét hónapos összehasonlításban 
  • Mennyiséget tekintve 3 százalékkal kevesebb élelmiszert adtak el a boltok 2012. december-2013. november között, mint az előző hasonló időszakban 
  • Többek közt néhány tejtermékből és édességből az átlagosnál kedvezőbben alakult a kiskereskedelem bevétele 
Stabil maradt az élelmiszer-kiskereskedelem bevétele a Nielsen által folyamatosan mért kilencven élelmiszer kategória értékesítéséből 2012. december-2013. november  között, az előző hasonló periódushoz viszonyítva. Tizenkét hónap alatt a forgalom változatlanul mintegy 1 400 milliárd forintot ért el. Mennyiség szempontjából 3 százalékkal kevesebbet adtak el a boltok, mint egy évvel korábban. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat Kiskereskedelmi Indexe.

Emelkedett a boltok bevétele többek közt néhány nagy forgalmú tejtermékből, mint a sajt (2 százalék), tejföl (1), túró (3) és vaj (7).

Szintén nőtt egyes édességek kiskereskedelmi eladása érték szempontjából: táblás csokoládénál 8 százalék, édes keksznél 2, ostyaszeletnél 7, pralinénál 3 százalék pluszt regisztráltak a piackutatók, egyik tizenkét hónapos időszakról a másikra.

A bolttípusok közül az értékben mért bolti forgalom legnagyobb hányadát a legutóbbi tizenkét hónap során a szupermarketet és diszkontot magában foglaló 401-2 500 négyzetméteres üzletek érték el, 37 százalékkal.

Ez 1 százalékpont növekedést jelent az előző hasonló időszakkal szemben.

A 2 500 négyzetméter feletti csatorna piaci részesedése változatlanul 29 százalék.

A 400 négyzetméteres és kisebb üzletek az összes bevétel 34 százalékán osztoznak. Ebben a szegmensben annyi változott, hogy az 51-200 négyzetméteres boltok részaránya 18 százalékról 17-re csökkent.

A Nielsen által mért 90 élelmiszer kategória – értékben mért – kiskereskedelmi forgalmából a bolttípusok piaci részesedése, százalékban.

Bolttípus
2011. december-
2012. november
2012. december-
2013. november
2 500 nm felett
29
29
401-2 500 nm
36
37
201-400 nm
8
8
51-200 nm
18
17
50 nm és kisebb
9
9

Forrás: Nielsen

KSH - A külföldi tulajdonú vállalkozások részesedése a beruházásokban 56 százalék, 2013. december

2011-ben hazánkban összesen (a mezőgazdasági és a pénzügyi nemzetgazdasági ágak adatai nélkül) közel 18,6 ezer külföldi irányítású vállalkozás végzett gazdasági tevékenységet, ez az összes Magyarországon működő vállalkozás 3,4%-át jelentette. A legtöbb leányvállalat a kereskedelembe (6,2 ezer cég), az ingatlanügyletekkel foglalkozó nemzetgazdasági ágba (4,4 ezer), valamint a feldolgozóiparba (2,3 ezer) tartozott. A külföldi irányítású leányvállalatok részesedése az összes vállalkozáshoz viszonyítva az energiaiparban a legjelentősebb (21,0%).

A külföldi irányítású vállalkozások száma és aránya 2008 és 2011 között alig változott. A 2011. évi külföldi irányítású cégek állománya 2008. évhez képest mindössze 0,6%-kal mérséklődött, miközben az összes működő vállalkozásé 4,0%-kal csökkent. A külföldi cégek részaránya az elmúlt négy évben 3,3–3,4% között alakult.

Ugyanezen vállalkozások gazdasági ágak szerinti megoszlása a vizsgált négy évben lényeges eltérést nem mutatott. Legnagyobb arányban a cégek a kereskedelemben, az ingatlanügyletek ágban és a feldolgozóiparban vannak bejegyezve, együttesen mintegy héttizedük ezen területeken tevékenykedik.

2011-ben a külföldi irányítású leányvállalatokat a következők jellemzik: jelentős gazdasági súllyal rendelkeznek, kicsi a számarányuk, viszont kiemelkedő a teljesítményük: a nemzetgazdasági szintű, 2011. évi összes árbevétel 53,2%-át számlázzák ki, a termelési érték 57,2%-át, valamint a hozzáadott érték 52,0%-át állítják elő. Árbevételük részaránya meghaladja a hattizedet a feldolgozóiparban, valamint az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban, és 70%-ot is felülmúlja az energiaiparban.

A külföldi irányítású vállalkozások árbevétele 2011-ben mintegy 39 ezer milliárd forintot tett ki. A nemzetközi pénzügyi válság következtében a cégek által realizált árbevétel nagysága 2009-ben átmenetileg csökkent, majd 2011-ben már 3,5%-kal nagyobb volt a 2008. évi szintnél. Ugyanez nem mondható el az összes vállalkozás nettó árbevételének alakulásáról, mivel ezen cégek 2011. évi teljesítménye még mindig elmarad (2,5%-kal) a három évvel korábbitól. A külföldi irányítással működő vállalatok az eladott termékekből, végzett szolgáltatásokból egyre nagyobb hányadot képviseltek, részesedésük három év alatt 50,1%-ról 53,2%-ra növekedett. A külföldi irányítású cégek árbevételének 56–59%-a 2008–2011 között az ipari tevékenységből származott.

A külföldi leányvállalatok termelési értéke 2011-ben több mint 24 ezer milliárd forint volt, mely 2008-2011 között az árbevételnél dinamikusabban bővült. A gazdasági recesszió itt is éreztette hatását, de nem olyan mértékben, mint az árbevétel esetében. A 2009. évi átmeneti visszaesés után 2010-ben a termelési érték szintje megközelítette a 2008. évit, 2011-ben pedig már 13,4%-kal meghaladta azt. Az összes vállalkozás esetében a termelési érték növekedése 2008-hoz viszonyítva mérsékeltebb, mindössze 4,6%-os volt. 2008–2011 között a külföldi cégek súlya a termelésben folyamatosan nőtt.

A három teljesítménymutató közül a hozzáadott érték bővülése volt a legerőteljesebb. A külföldi leányvállalatok által realizált hozzáadott érték nagysága 2008–2011 között jelentősen, 16,3%-kal nőtt, a gazdasági visszaesés – a többi mutatóhoz hasonlóan – csak a 2009. évi adatokban tükröződött, mivel 2010-ben már kismértékű, 2011-ben pedig számottevő teljesítménybővülés következett be az előző évi szinthez képest. Az összes vállalkozás esetében jóval mérsékeltebb volt a hozzáadott érték növekedési üteme, mindössze 2011-ben sikerült meghaladnia (5,1%-kal) a 2008. évi szintet.

2011-ben a külföldi cégek mintegy 7 ezer milliárd forint hozzáadott értéket állítottak elő, arányuk az összes hozzáadott értéken belül 2008–2011 között 5 százalékponttal növekedett, így elérte az 52%-ot. Ezen belül az EU-tagországok által irányított cégek részaránya 1,4 százalékponttal mérséklődött, és 65% alá csökkent, ugyanakkor az EU-n kívüli irányítású cégek hányada 35,3%-ra nőtt. A vizsgált négy évben a feldolgozóiparban realizálódott az összes külföldi leányvállalat teljesítményének közel fele.

A külföldi irányítású vállalatok 2011. évi beruházási teljesítményértéke összesen mintegy 1700 milliárd forintot tett ki, ezzel a nem mezőgazdasági és nem pénzügyi vállalatok beruházásainak több mint felét (55,5%) valósították meg. A külföldi leányvállalatok bruttó tárgyi eszköz beruházásainak 2011. értéke dinamikusan, 17,4%-kal haladta meg az előző évit, s ez jórészt a feldolgozóipari beruházásoknak köszönhető. Ugyanis a külföldi döntéssel létrejött hazai beruházások több mint fele (55,3%) a feldolgozóiparban realizálódott, ahol az összes nemzetgazdasági beruházás 76,4%-a a külföldi leányvállalatoknál teljesült. A feldolgozóipari beruházások értéke 2011-ben kiemelkedő mértékben, több mint másfélszeresére növekedett.

A teljesítménymutatókhoz hasonlóan a beruházások esetében is megállapítható, hogy 2008 és 2011 között mind az összes vállalkozásnál, mind a külföldi leányvállalatoknál a globális gazdasági recesszió idején a beruházási kedv erőteljes lanyhulása volt tapasztalható. 2009-2010-ben a visszaesés jóval nagyobb mértékű volt a külföldi leányvállalatok körében, mint az összes vállalkozás esetében. Ugyanakkor 2011-ben a külföldi irányítású cégeknél a beruházási tevékenység már élénkülést mutatott, a beruházások értéke a 2008. évi szintet 6,7%-kal felülmúlta. Ugyanez nem mondható el az összes vállalkozás beruházási teljesítményéről, mivel a tárgyévben még mindig elmaradt (4,6%-kal) a három évvel korábbi szinttől.

A külföldi irányítású vállalatok jóval kisebb súllyal szerepelnek a foglalkoztatásban, mint a nemzetgazdaság teljesítményében. A nem pénzügyi vállalatoknál foglalkoztatottak közel egynegyedének (25,9%), mintegy 628 ezer főnek biztosítanak munkalehetőséget. A külföldi leányvállalatoknál a tárgyévben a foglalkoztatotti kör több mint 4%-kal bővült az előző évhez képest, így elérte a 2008. évi értéket. Ezzel szemben a nem pénzügyi vállalkozásoknál a munkavállalók száma 2011-ben még mindig alatta maradt (mintegy 8%-kal) a három évvel azelőtti szintnek. Megállapítható tehát, hogy 2008 és 2011 között a gazdasági visszaesés kedvezőtlen hatása erőteljesebben érvényesült a foglalkoztatásban, mint az eddig vizsgált mutatóknál.

Forrás: KSH
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Melyik területen dolgozik?

Melyik nyelven olvas? (több válasz adható)

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja ide e-mail címét:

Kulcsszavak

2005 (34) 2006 (27) 2007 (114) 2008 (198) 2009 (160) 2010 (88) 2011 (179) 2012 (632) 2013 (716) 2014 (209) adalékanyag (1) adminisztráció (1) adomány (1) adó (3) Aegon (13) AGB Nielsen (57) AGNB (1) agrárium (37) Agrármonitor (5) ajándék (13) akciók (4) akciós újság (5) AKI (9) Aldi (3) alkohol (17) alma (1) AMC (5) Amerika (4) Antenna Hungária (1) Aon Hewitt (3) arculat (1) Artisjus (1) ASI (1) Auchan (1) Ausztria (7) autógumi (2) Autókölcsönzés.hu (1) bab (1) bank (10) bankkártya (17) Bankmonitor (7) Banknegyed (1) baromfi (8) barát (3) befőzőszer (1) BellResearch (4) benzin (17) benzinkút (1) beruházás (10) betegség (3) bevásárlóközpont (4) BGF (4) bio (8) Bisnode (8) biztosítás (24) BKF (1) BMI (1) Bookon (1) bor (22) borjú (1) Bormarketing (1) Bosch (3) Boston Consulting Group (1) BTH (1) Budapest Alapkezelő (1) Budapest Bank (4) burgonya (4) bárány (1) bútor (1) búza (1) büfé (1) C und A (1) cafeteria (1) Carat (3) CBA (1) cereália (2) CIB (5) cigaretta (1) cipő (1) citromlé (1) ClientFirst Consulting (4) CME (1) Coaching Team (1) Coface (2) Cofidis (7) Colliers International (1) convenience (1) Coop (1) Cora (1) Corvinus (6) családok (20) Csehország (4) csokoládé (14) csomagolás (7) CSR (2) cukor (2) cukorka (3) cékla (1) címke (3) Datahouse (2) DE (40) decilisek (1) Deloitte (6) Devise (1) dezodor (5) DIMSZ (1) diploma (6) direkt marketing (2) diszkont (5) divat (1) diák (5) dm (2) dohányzás (9) drogéria (3) Dun and Bradstreet (1) Duna House (17) dízel (5) easyJet (1) Ecostat (1) EgoMedia (1) egészség (23) egészségügy (14) EKB (1) eladáshely (2) ELTE (2) elégedettség (1) EN (8) energiaital (11) ENSZ (1) eper (1) Ernst and Young (1) Erst and Young (3) esemény (11) EUFIC (1) Európa (57) Európai Unió (125) EY (1) Fanta Trendriport (4) felnőttek (6) felvásárlási ár (6) Femina Media (1) fenntartható fejlődés (1) fesztiválok (5) FHB (1) fiatalok (68) fizetés (8) fmcg (11) fogamzásgátlás (1) fogkefe (3) fogkrém (3) foglalkoztatás (51) fogyasztás (109) fogyasztó (6) fogyókúra (4) Ford (3) Formatex (2) Franciaország (1) friss húskészítmények (8) Fundamenta (1) funkcionális élelmiszer (1) férfiak (14) főzés (1) fűszerek (4) gabona (13) gasztronómia (2) gazdaság (26) GDP (11) Gemius (1) Generali (18) Genertel (1) GeoMarketing (1) GfK (233) GKI (6) GKI-EK (1) GKIeNET (2) grafikon (12) Grayling (1) Groupama Garancia (3) Growth Reporter (1) GVH (2) GVI (2) gyerekek (20) gyártók (3) gyógyszer (8) gyógyszertár (2) gyümölcs (17) gyümölcsjoghurt (2) gyümölcslé (10) gázellátás (1) gázolaj (7) GÉMOSZ (2) hal (8) Happybox (1) Használtautó (2) Hay Group (1) Head and Shoulders (1) Hegyközség (1) Hipercom (1) hipermarket (6) Horvátország (2) Hotel.info (1) hulladék (1) házasság (2) háziállat (1) háztartási papíráruk (5) háztartási vegyiáru (17) háztartások (106) Háztartáspanel (34) hírnév (1) hús (8) húskészítmény (9) Hússzövetség (1) Húsvét (17) hűtőgép (3) IAASTD (1) IAB (1) IBM (1) idősek (11) IKT (1) IMAS (1) import (1) infláció (23) infografika (34) informatika (1) Infrapont (1) ING (4) ingatlan (25) innivaló (2) innováció (2) internet (6) intervenció (1) ipar (50) IPF (1) Ipsos (70) iroda (6) iskola (4) jeges tea (2) Jobline (4) joghurt (6) juh (3) játék (3) Játéknet.hu (1) jégkrém (6) Jófogás (1) jóllét (3) jövedelem (28) K and H (2) K+F (4) KandH (8) Kantar Media (8) kapcsolatok (2) karalábé (1) karfiol (1) Karácsony (34) Kearney (1) kecske (2) kefír (1) keksz (4) Kelly Services (3) kenyér (5) kereset (42) kereskedelem (122) Kereskedelmi Analízisek (9) kereskedelmi márka (33) kereskedő (1) kertészet (1) kerékpár (5) kiadások (16) Kidcomm (1) Kirowski (1) kiskereskedelem (22) kiskereskedelmi cenzus (5) Kiskereskedelmi Index (154) kommunikáció (3) konzerv (1) Kopint-Tárki (8) korfa (3) kozmetikum (21) KPMG (3) KSH (819) kukorica (3) kultúra (9) KutatóCentrum (19) Kutatópont (10) káposzta (2) kávé (11) képzés (18) kézápoló (2) Kód (8) könyv (1) könyvtár (1) környezetbarát (9) környezetvédelem (3) körte (1) közlekedés (13) közterület (2) középkorúak (1) közétkezés (1) külföldiek (9) lakos (11) lakás (57) Lakásfókusz (1) Laurus (1) Leaflet Monitor (1) Lealkudtuk.hu (1) LeasePlan (4) lejárati idő (1) lencs (1) Lengyelország (1) LG (1) Lidl (2) lisztérzékeny (1) láncok (9) létminimum (1) létszám (1) MABISZ (1) macska (1) MAF (1) magyar (10) Magyar Fürdőszövetség (1) Magyar Turizmus (4) Manpower (3) margarin (2) marhahús (4) marketing (5) Masmi (1) MasterCard (10) Match (1) Matehetsz (1) MATESZ (1) MCC (1) Mediameter (2) Medián (13) megfázás (1) megyék (1) melegvíz (1) MEME (1) MGE (4) MGKKE (1) MHM (1) MI (1) mikulás (10) MillwardBrown (2) minimálbér (4) MLE (1) MMC (1) mobil telefon (8) mosogatószer (2) mosószer (1) mozgás (1) mozi (3) MRSZ (5) munka (21) munkanélküliség (48) munkavállalás (38) mák (1) márka (22) márkahűség (5) márkaérték (1) média (36) MédiaQ (2) méz (1) müzliszelet (1) műszaki (5) Nagy-Britannia (1) Nagybani Piac (2) napozás (2) napraforgó (1) nemek (2) Nemzeti MédiaAnalízis (3) nemzetközi (7) Nestlé (3) nevek (1) Nielsen (296) NMHH (1) nonprofit (1) NRC (9) nyaralás (18) nyelvvizsga (6) nyersolaj (1) nyugdíjasok (19) nyúl (1) nápolyi (2) Németország (24) népesség (67) népszámlálás (47) nők (31) OECD (2) OEI (2) OFE (1) OGYEI (13) OIaszország (1) oktatás (11) október (4) olaj (2) olimpia (5) online (2) Opten (1) Oroszország (2) ORTT (1) orvos (4) orvoslátogatók (1) OTC (6) OTP (6) Otthon Centrum (3) OÉTI (1) paprika (2) paradicsom (2) patika (2) PBA (1) pelenka (1) penetráció (1) Penny Market (1) petrezselyem (1) pezsgő (5) piac (2) piackutatás (15) Piackutatások.hu Pro (10) Piackutatók Éjszakája (2) PISA (2) piskóta (2) plakát (2) pmsz (2) POS (1) ppt (2) PR (4) praliné (2) PricewaterhouseCoopers (2) Procter and Gamble (1) Profession (5) Profi (1) Progresszív magazin (16) Promo Data (2) PS:PRovocative (1) PTE (1) puszdeli (1) PwC (5) pálinka (1) pályázat (1) péksütemény (4) pénzügy (84) Randstad (10) reggeli csemegék (2) Regus (4) reklám (78) rendezvény (2) Research International Hoffmann (1) retek (1) Reál (1) rizs (2) Roland Berger (1) Roper Jelentés (5) rovarirtó (1) rovarírtószer (1) rozs (1) ruházat (4) rádió (14) rágcsálnivaló (2) rágógumi (1) régiók (5) sajt (8) sajtó (4) sampon (2) Sanofi (1) Sanoma (3) Scottwork (1) sertés (3) sertéshús (3) sertészsír (1) Shopper Insight (3) ShopperTrends (7) Shopping Monitor (5) Sikertermék (1) Spar (1) sport (3) SSC (1) statisztika (2) STR (1) Stratégiai Levél (2) stressz (1) Svájc (1) szabadidő (6) Szallas.hu (1) szaloncukor (9) szalonna (1) szegmentáció (1) szemkamera (1) személygépkocsi (40) szennyvíz (1) szeptember (1) szerszámgép (1) szeszes italok (1) szeszesital (1) szilveszter (2) Szinapszis (42) Szlovákia (3) szolgáltatás (21) Szonda Ipsos (22) szponzorálás (3) szupermarket (4) szájvíz (1) Szállodaszövetség (6) Szállás.hu (3) szállítás (22) számítógép (4) száraz tészta (3) szélenergia (1) szépségápolás (1) szója (2) szórakozás (3) szörp (2) sárgarépa (2) sör (19) Takarékbank (2) TakarékPont (1) tanulmány (46) tanulás (4) taxi (1) tea (7) TED (5) tej (14) tejföl (1) tejpor (2) tejtermék (10) település (5) termékenység (1) Tesco (1) testsúly (2) testápolás (13) testápoló (4) Tetra Pak (2) tisztítószer (3) tizenévesek (14) TNS (15) TNS Hoffmann (6) TNS Media Intelligence (8) tojás (5) TOP (1) Trend (2) Trezex (1) turizmus (64) tusfürdő (2) támogatás (2) táplálkozás (20) Tárki (42) társadalom (11) távfűtés (1) távközlés (2) távmunka (3) tészta (3) tévé (24) tévénézés (43) túró (1) tüzelőanyag (1) uborka (2) utazás (11) vaj (6) vendéglátás (19) verseny (3) video (9) villamos energia (6) világ (18) virsli (6) Visegrádi országok (7) Vodafone (1) vállalat (52) válság (14) vándorlás (5) vásárlás (112) vásárlóerő (6) Vásárlóerő Index (5) víz (2) vöröshagyma (1) vöröshús (1) Weber Shandwick (2) Weltauto (2) Wiz Air (1) Workania (13) zab (1) zeller (2) zene (2) zsiradék (1) zöldség (15) ÁFA (5) állat (9) állás (9) ÁNTSZ (2) árak (152) árpa (1) árérzékenység (2) ásványvíz (14) édesség (21) Édességgyártók Szövetsége (2) édesítőszer (4) élelmiszer (345) élelmiszer-biztonság (5) építőipar (19) ételízesítő (1) Étkezési szokások (14) étolaj (3) öblítő (1) ökotermékek (2) öntözés (1) ötven felettiek (1) újrahasznosítás (1) üdítőital (10) ügyfél (1) ügyfélszolgálat (1) ügynökség (2) üzletek (28) üzletválasztás (9)

Piackutatások Archívum

Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0YC6SWXau6S3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0YCuSWXau6SFukaJnduJauBsFXTnX6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0YEqSWXau6SCisuiB6FuaJduinkXJjCBn7JnuuiJICsqBJ1XndJdCUuJs6sq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0YMQSWXau6SYCBnICYJjkjuBJYXquJs6sqBJYXWuJUF6CTJ6iJqkqkaCskoBJs6o
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXSm-Z-Z-OLb-hO-3h5MhDyhO-3h53h53hO-3h5MhLDhO-3h53hDR-hO-ph53hL5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0YUNSWXau6SWXTBuQWkCYnJUF6CTJBuQJuaXnX6iJ1XndJikCUdn7Jd6nJkBBJjkjuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=dknBCiuoXqC8qXij6BX8s6oSvn6T
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=jY6U8YXWua66F8PTSP76BuXBkokSnkUShO-yh58-h5DhO-9hDLhDL
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2sB81XqXTuaXk86FUS1XqXSV-kokiOBnuTihR-3hLV-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0Yq1SWXau6SFuaJBknXiJUY6WuBJdkiaP6jJuPksCYknX6iBJkY6NMM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=PT8kW98Q7E
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0YqqSWXau6SokoksXnkEJIknJkBBJYknXikJokXaBJBokBduaJXiJT6WJs6oTXYknX6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0YtnSWXau6SUUUJPksq7JYk1YuBBJWuiCBJMNt9JXoJBTuFokUu1XnnuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0aBXSWXau6St5JPkWJBrCXFn7JBrCukquFJT9TXJt9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0aEUSWXau6SCFuJNNyJBXauJj
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=aMqkaW7urNytki8sY6CaIF6in8iunSHWakqawpM3ttp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0aMjSWXau6SsCoXiBXauJTkFnJMJXJ1kinJn6JsCsq6YaJ1kFTXiUJknJd6ouJsduknXiUJI6FJnduJIXFBnJnXouJ6IJsCoJjuBXauJnduJdCBjkiaJaWauBJ5Mp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0addSWXau6SokFFXuaJ16okiJIXiUuFBJkiaJokBnCFjknuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0aduSWXau6SnXqn6qJnuuiJo6auYJndFuuB6ouJBuQJWXau6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSkskauoXsSqd77USMNNptttM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0aq6SWXau6SnFB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0atESWXau6SUkiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSjCBXiuBBSPiEo7SMNNptttM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0aupSWXau6SYkFkJsF6InJs6oTXYknX6iJoknnakFu7pt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nd8kW98Q7ESd6n
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSisdsESMNNptttM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0dBCSWXau6SF67kYJBYCnBJdoW
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0dBiSWXau6S6dJY66qJki6nduFJkBXkiJBYCnJXiJkJjkndnCj
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0dNgSWXau6S7FdJNtMJNt0JNMNJW6YJNy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81kW8nWSBCTT6FnSka8-FkouHTkFuinO-Yuouinc-awkaOt0t5p3y530N5NOg5bkaIYXUdnwTs8s6YCoiVFXUdn83
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0g67SWXau6Sqknu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0gCBSWXau6SY6WuY7JjkjuJdkFas6FuJUF6CTJBuQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=jY6U8YXWua66F8PTSUO6UkBk1kFkSkFsdXWuBSpyMyy938dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2aXs8iXs6WXau68PTSkShO-3h5MhDghO-3h53hLghO-3h53h53hO-3h53hpgHIF6owiXs6iu1B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2aXs8iXs6WXau68PTSkStyNHIF6owiXs6iu1B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0inPSWXau6SkFjjJNMt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181uiQCusXn78s6oSiu1BSMNMtSN9SNtStN99py398dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0iqtSWXau6ST6Fi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0irQSWXau6SjukCnXICYJUXFYJ1XndJj6BB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2sB81XqXTuaXk86FUS1XqXSV-kokiOBnuTihR-3hLV-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0j5pSWXau6Siu1JIXFuJaT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BCEd6C87UPP8s6o
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSTu6TYuSFakaXSMNt9NMt9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0jUCSWXau6SuYXBunCnCJ3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESd6nSl-c-V-V
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0jo5SWXau6Sd6nJBnuTBXBnuFJWXWXkiJnk7Y6FJYunBJjXUJBnuTjF6JTYk7BJ1XndJduFJsCFW7Jj6a7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0jqtSWXau6S7oaaJNyMJo6BkXsJFuo6Wua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0k7ESWXau6SouUXBkJdXBkqX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSkCn6o6jXYuSdBrjqSMNNptttM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0kEdSWXau6SPk7a3iJY33
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuaaXn8s6oSFSXkoWuF7jkakBBSs6oouinBSUnP37ySs6TO1kXnBOXiOuQsXnuouinOYXquOXnBOkOUkouSIBaXC9sS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0kutSWXau6SBaauJ305JCisuiB6FuaJYukqua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0n6ySWXau6SjukCnXICYJUuFokiJUXFYJndFuuB6ou
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0n9ySWXau6SakoiJBuQ7JYknXikJd6nJBd61uFJBuQJsCoJ6iJBn6oksd
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0nyySWXau6SkFXkJB1kYY61ua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0p1ESWXau6Sjj1JkBBJICsquF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0pNaSWXau6Sndu7JkFuJB6JsCnuJPkTkiJBsd66YUXFYBJW6YJMN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0quISWXau6SPqJICCE6qCJNtJuiJuBTkJ6YJ1XqXduinkXJs6o
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0sBgSWXau6SIko6CBJnXqn6qJUXFYJdkFas6FuJBuQJWXau6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0u6ySWXau6Ss7j6FUJBdXa6C
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0uW9SWXau6ST6Fi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy0y0USWXau6SnkYYJPkTkiuBuJT6W
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2sB81XqXTuaXk86FUS1XqXSt50p
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118oknks6s68s6oSnkUShO-3h5th5MhO-3h5Mh5DhO-3h5th5MhO-3h5Mh5D
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118PkTkiuBujukCnXuB8iunSPTSTXsS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy3BpuSWXau6SFuiknkJggMg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy3M9USWXau6SuYBkJPukiJdkWXiUJBuQJ1XndJBnuTjF6nduF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy3NrFSWXau6Sko1IJko7Jko6CFJkouFXskiJ16okiJTFunn7JjXnsdJXinuFFksXkYJBuQJ1XndJFXsdJsdXiuBuJ6YaJoki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy3UC5SWXau6SjY61P6jBJtNtJBuQJuaJnFkXiXiUJUCXau
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSd6jj7S1To6WSMNNptttM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy3gIqSWXau6SBsFJM0MJIuokYuJTFksnXnX6iuFJ16FqXiUJknJkJd6nJBTFXiUJXiiJ6jBsuiXn7JW67uCFJWXau6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy3iPMSWXau6SCjuFJoXYIJnFksu7Js6YuokiJBJBuQJuaJsYkBB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy3jEqSWXau6SUkiUjkiUJsCoBd6nJ1XIu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy3sB6SWXau6SjukCnXICYJnuksduFJsFukoTXu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSTu6TYuSFakaXSMNt9NtNp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSTu6TYuSFakaXSMNt3Ny3t
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXiquaXi8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy9E0PSWXau6SkFXuYkWXuuJ1ujskoJM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy9EgiSWXau6SjXUJjCnnJjkiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy9QaFSWXau6SBuQ7sNCTYuMttttttJ9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSjCBXiuBBSIPBdXSMNNpN5M3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy9aX9SWXau6SQFuaJtJoJBJ9NJMJouBuBJ0NJ3JouBuBJ5NJTkUkouin6JWXkJTXQJ6CnF6BJouX6BJnuoJnkQkJrCkYrCuFJaCWXakJsdkokJsdkn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy9paPSWXau6SokFuXquJI6QJjuBnuFJIFuCiaJIXsqnJoXsd
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSy9s6uSWXau6SPkTkiuBuJj66jBJI6FJuWuF7JnkBnuJW6YJp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uF6okiBnknX6i8s6oSkFsdXWuBSsknuU6F7SkWhuyhkNhpyhu3h5thkt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=MsdVM8iunSBXnuStM0MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=YXIudksqMsd8YXWua66F8jXESkFsdXWuBSytg995M08dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118Xoaj8s6oSsdkFnSnWounuFSHFuIOwiWOnWWOoTnW
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSyMno5SWXau6SduinkXJt5J76JnuuiJa6uBJduFJIXFBnJkikY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSyMyinSWXau6SIsMJTTWJt09yt55JunsdJY6WuJjukCnXICYJjFukBnBJBdkWuaJdkFkPCqCJ7kFXokiJBokYYJauWXYJUXFYBJakaa7JYXWuJBuQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSfSS1118kjs8iun8kCS9s6FiuFBSsdXYaVTF6BnXnCnX6iVVVtpgpSM53MNt5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygI9USWXau6SiXUdnM9J3yt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwWuF7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygIg0SWXau6SYnMNJBiXBJM03Jk7kJBkqCFkXJkUuinJ6IJjunFk7kYJa6CjYuJIksuJ16okiJ6IJCiauFs6WuFJ6IIXsuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygMs3SWXau6S1ujskoJFuaduka
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygNqySWXau6SUXkiikJoXsdkuYBJndFuuB6ouJttNJiknCFkYB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygPENSWXau6SYo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwWuF7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwkW9bkaWuFnXBuouinb
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygUQCSWXau6SYknuBnJjYksquaJjYksquauWuF7ak7JUkJT6FiJWXau6BJakXY7JuiP67Ji61Jt5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwkW9bkaWuFnXBuouinb
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygY7PSWXau6SiknkBdkJnuuiJs
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nd8kW98Q7ESsksFXT8ikqkakBdX8T1SLH-98CB8PTU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8o7nCjuB8Q7ESsksFXT8ikqkakBdX8T1SLH-98CB8PTU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygYnkSWXau6SYnMNJIXnJkouFXskiJUXFYJMNMtJN9JNyJtMJttJy3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=11186CokUkVnXouB8s6oSkFsdXWuBStNggg35gNN8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygdN0SWXau6SokaXB6iJF6BuJjXUJj6aksX6CBJqi6squFBJ5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygjY7SWXau6SsCnuJUXFYJT6i7nkXYBJICsqBJkiaJB1kYY61JsCo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygjnBSWXau6SuQ6nXsJIYknJsduBnuaJUXFYJY6WuBJBuQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygkB3SWXau6SkaFXkikJsdusdXqJ6iY7IkiB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygkFkSWXau6SFuadukaJsCnuJUXFY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygo07SWXau6SiknkBdkJnuuiJUUjj
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygpP6SWXau6SquiEXuJokaXB6iJWF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygsTgSWXau6SndXsqJTk1UJTCBB7J6iJnduJsdkXi1kQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygttISWXau6SiuiuJqXi6BdXnkJ7CECJsFukoTXuJP6jJXinuFWXu1Jj7JjYksqJjXUJs6sq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=6TTkXi6FkqCui8s6oSjY6UVuinF7VtNt9y8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSygukkSWXau6SjYksquaJjjsJY6WXiUJjCBn7JjY6iauJBuaCsuBJdkiaB6ouJBnFkiUuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSyt1qTSWXau6SBCTuFJTdknJkBB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSyttnCSWXau6SokUUXuJUFuui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSyy50iSWXau6ST6Fi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSyyQnUSWXau6ST6Fi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BTkiqjkiU8s6oSyygY5SWXau6So6FuJ6IJduFJTYukBu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BW81XqXTuaXk86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwtpp3bkoTlWuksnX6iwuaXnbkoTlBusnX6iw9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwWuF7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BW81XqXTuaXk86FUS1XqXS4-u6FUuO2-8Ol-XsquYB6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BW81XqXTuaXk86FUS1XqXSK-CaXndOx-6YoUFui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BW81XqXTuaXk86FUS1XqXSb-k6Y6OR-kYakFuYYk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=skosko8ssS1TVs6inuinSTYCUXiBSsYukiVnCjuVTYk7uFSTCjYXsSTYk7uFVQ8TdTHrws4-pEa8-pTh-V-NNf-Xh-Nuz-DYb-z-h-Th-4-H-WK-iJ-dh-ENYl-Nf-Mkv-J-Yj7S-7l-4-YqK-G-f-O-K-G-c-7a3DEaR-tMkv-J-Yj7S-7l-XS-7l-4-f-Bm-z-f-EK-G-f-O-K-G-c-7aoYqh-v-5nkil-Yl-PDMkil-nm-oYiA-z-DBm-z-qnm-MH-Ca4-H-7h-v-w-Yl-Pc-Yl-PDPjMyNsopBs7S-7l-x-D7h-v-QWm-v-w-Yl-Nw-Yl-PK-daz-J-WK-G-c-7K-G-c-1aMYqa4-UYl-Nw-Yl-Pc-Mf-V-LYl-Pc-Yl-PD6h-v-Yikx-w-Yl-Nw-Yl-Pc-7f-Pw-Yl-Pc-Yl-PD1j3f-Nh-z-c-Yl-Nw-Yl-PK-6ax-J-1K-G-f-DK-G-K-4-K-G-K-4-m-M8-nm-M8-nA-of-PK-G-K-4-a3Lnm-MpCa4-H-CaR-S-7J-iH-1j4-pdh-x-l-Yl-qm-7l-V-c-1K-G-K-4-l-V-UYl-qh-dl-PL7l-V-L9l-V-q1f-R-ynsV-w-nf-Pw-1uV-l-Ml-R-yrs4-sYl-Pc-Yl-NS-Yl-Nf-Ej3H-7m-MS-Yl-PDEsol-Yl-Nw-Yl-PK-6ax-J-1K-G-f-DK-G-K-4-K-G-K-4-k4-pNs3J-7h-v-8-nA-o8-Ekv-O-Yl-qm-7l-V-c-1K-G-K-4-e-R-S-7J-PUYl-qh-dl-PL7l-V-L9l-V-q1f-R-ynsV-w-Yl-Pc-Yl-PDNuz-DYK-G-f-O-K-G-c-7aoYqh-v-5Yl-qh-nsV-w-Yl-Pc-Yl-NS-Yl-Nl-Yl-qh-Mkv-J-Yj7S-EJ-w-ww
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSdqiqBSMNNpN5M3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BXoTYu81XqXTuaXk86FUS1XqXSc-Fkr
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bd81XqXTuaXk86FUS1XqXStN8O98
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BkIun78kBq8IoSs6ooCiXn7VUCXauYXiuBSHYkiUwuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bo6nFXo8FCSWXau6SpgNM9p
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bo6nFXo8FCSjFkiaBSnkUSMtMygp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bo6nFXo8FCSjFkiaS09gNy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bo6nFXo8FCSjFkiaSMt35y
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bo6nFXo8FCSjFkiaSygpy9vdXauVouiC
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bo81XqXTuaXk86FUS1XqXSL6qCB6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSjCBXiuBBSPiPFoSMNNpN5M3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uPPu81ujYX68PTSFkiqXiUSkskauoXsSd7idnSMNNpN5M3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Br81XqXTuaXk86FUS1XqXSM0OUCBdn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bs681XqXTuaXk86FUS1XqXSt3OK-CYXu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bsi81XqXTuaXk86FUS1XqXS2-TXsXkYXfl-XuV-XBsCBBX6iX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2iu1Is18XiI6Ss6inuinBSWXau6BOBsFuuiBd6nBStpNNNStp5t3STFuWXu18oT98PTU1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSFqiX7SMNtNtMN3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSFqiX7SMNttN0tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bu8BTkiqjkiU8s6oSBSP6XS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bu8BTkiqjkiU8s6oSnkUShu9hjphjthu9hjkhk9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bu8BTkiqjkiU8s6oSsknuU6F7SokBBkUuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bu8BTkiqjkiU8s6oSyST6FiBnkFSjFkiaXJY6WuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118Ikij6Q8ssSTF6Q7OBn6FkUu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=Ed6CBdki8UkiPX8s6oSIuFFkFXVItMjuFYXiunnkS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSkskauoXsSqnqjnSMNNpN5M3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=si8kW98Q7ESsksFXT8ikqkakBdX8T1SLH-98CB8PTU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=qF8kW98Q7ESsksFXT8ikqkakBdX8T1SLH-98CB8PTU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BBY8BuuBkk8PTS1XqXOkCndH8iuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-BuuBkk1XqX8PThM8-1hM8-B6CU6C1XqXhM8-uhM8-uaXnh38-Xah3V-MNyp5g5hM0kCn6OY6UXih3V-thM0sah3V-N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N0tNN59530S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNt9ONtOt9OkFsdXWu8dnoY