in other client

2009. április 22.

Konszolidálódó hírközlési piacon terjed a mobil-szélessáv és a triple play - 2009 március

2008-ban a mobil-szélessávú szolgáltatások, az internet-alapú televíziózás (IPTV) és a triple play csomagok (telefon, internet, televízió) terjedése, valamint a mobilpenetráció folyamatos növekedése, és a fogyasztók védelmének határozott erősödése jellemezte a magyar hírközlési piacot – áll az Európai Bizottság által március 25-én, immár 14. alkalommal közzétett, az Európai Unió és az egyes tagállamok hírközlési piacait vizsgáló éves jelentésben.

Pataki Dániel, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) elnöke a hazai hírközlési piac fejlődését regisztráló bizottsági jelentés kapcsán kiemelte, Magyarországon a mobilpiac növekedése és a mobil-szélessáv térnyerése mellett továbbra is az uniós átlagnál gyorsabb a vezetékes szélessávú internetszolgáltatások terjedése.

A mobilpiacot illetően a jelentés hangsúlyozza, hogy 2008-ban folytatódott az előfizetők számának növekedése; a penetráció jelentősen, több mint 10 százalékponttal nőtt. További pozitív tendencia, hogy az ügyfélszámon belül 39 százalékra emelkedett az előfizetéses (post-paid) díjcsomagok aránya.

A szélessávú szolgáltatások kapcsán a jelentés megállapítja, hogy a 2008. júliusi adatok szerint a 27 tagállam átlagában 100 főre 21,7, míg Magyarországon 15,7 vezetékes szélessávú előfizetés jutott. Hazánkban ugyanakkor 2007-hez hasonlóan 2008 első felében is az EU 27-ek 7,8 százalékos növekedési ütemét meghaladó mértékben, 10,4 százalékkal nőtt a vezetékes szélessávú vonalak száma. A kábel- és ADSL-szolgáltatók egyaránt kínálnak triple play csomagokat, és bár még nem terjedt el jelentős mértékben, de megjelent a piacon az internet-alapú televíziózás, az IPTV szolgáltatás is, ami 2008 első félévének végén már a lakosság 0,15 százalékát elérte.

A Bizottság a magyar hírközlési szektor egyik legfontosabb fejleményeként értékeli a mobil-szélessávú szolgáltatások elterjedését, hogy a mobil-szélessávú előfizetések száma egy év alatt több mint a kétszeresére nőtt.

Szintén pozitívan értékeli a Bizottság, hogy a digitális átállásról szóló törvény 2007-es elfogadását követően az NHH 2008 márciusában kiírta a vonatkozó frekvenciákra szóló pályázatokat, majd szeptemberben kihirdette az eredményt és 2008 végére elindult Magyarországon a földfelszíni digitális televíziózás és a mobiltelevíziózás is.

A jelentés kiemeli a fogyasztók védelme érdekében elfogadott jogszabályi és szabályozói lépéseket. Az Országgyűlés egyrészt elfogadta a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvényt, másrészt úgy módosította az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányhatározatot, hogy többek között előírta az internetszolgáltatók számára, hogy előfizetőiket megfelelően tájékoztassák szolgáltatásaik minőségéről, különös tekintettel a garantált le- és feltöltési sebességekről. A jelentés szól az NHH kezdeményezésére az inkumbens szolgáltatók és számos alternatív szolgáltató között létrejött megállapodásról, mely az internetszolgáltatók közötti váltást könnyíti meg az előfizetők számára.

A Bizottság pozitívan értékeli az NHH által a helyi hurok átengedésének (LLU – local loop unbundling) fellendítése érdekében tett lépéseket, figyelemmel arra, hogy a helyi hurok teljes, vagy részleges átengedése kulcsfontosságú a hírközlési szektor, azon belül is a szélessávú szolgáltatások versenyében. Az új referencia hurokátengedési ajánlat szeptemberi elfogadásának köszönhetően az LLU havidíja jelentős mértékben, az uniós átlag alá csökkent, mind a teljes, mind a részleges átengedés esetében. Bár az LLU-piac egyelőre kicsi, 2006 óta folyamatosan bővülő tendenciát mutat, melyet tovább erősíthet az NHH intézkedése.

A vezetékestelefon-szolgáltatások területén a jelentés 2007-hez hasonlóan ismételten a penetráció és a forgalom csökkenéséről számol be. Megállapítja, hogy 2008-ban mind nagykereskedelmi, mind kiskereskedelmi szinten ténylegesen is hozzáférhetővé vált a telefon-előfizetés nélküli csupasz DSL-szolgáltatás, és előrelépésként értékeli, hogy az országos és a vidéki DSL-lefedettség aránya közötti különbség 2008-ban tovább csökkent.

A Bizottság az NHH tevékenységével kapcsolatban kiemeli a 2009. január 1-jével alkalmazandó szimmetrikus, költségorientált mobilvégződtetési díjakat, valamint a domináns piaci pozícióval rendelkező vezetékes vonali szolgáltatók által felszámított összekapcsolási díjak jelentős, átlagosan 20 százalékos csökkentését is.

Forrás: NHH

Mobilra zeneszámok letöltése Németországban - 2009 március

Zeneszámokból 6 millió darabot töltöttek le a mobilosok, 9 millió Euro értékben Németországban 2008-ban. A növekedés mennyiségben 12 százalék, értékben 5 százalék. A csengőhangok piaca még 39 millió Euro, de 25 százalékkal csökkent.

Ganze Musikstücke fürs Handy sind so beliebt wie nie zuvor: Rund 6 Millionen Songs haben die Deutschen im vergangenen Jahr auf ihre Mobiltelefone geladen – und für diese Downloads 9 Millionen Euro ausgegeben. Den neuen Rekordwert gab der Hightech-Verband BITKOM in Berlin bekannt. „Trotz Wirtschaftskrise sind 12 Prozent mehr Musikstücke auf Mobiltelefone geladen worden“, sagte BITKOM-Vizepräsident Achim Berg. „Viele Nutzer speichern auf ihren Multimedia-Handys heute ganze Musikbibliotheken.“ Dank schneller Datenübertragung per UMTS dauere der Download von Songs in Originallänge nur noch Sekunden. „Immer günstigere Datentarife der Netzbetreiber tragen zum Erfolg der Downloads bei“, so Berg. Basis der Angaben ist eine Erhebung der GfK Panel Services für den BITKOM.

„Der Markt für Handy-Downloads ganzer Lieder wird 2009 weiter wachsen“, erwartet Berg. Nicht nur durch die technische Weiterentwicklung der Mobiltelefone sei das Herunterladen kompletter Songs attraktiv. Die Titel werden auch günstiger: So sank der Durchschnittspreis im vergangenen Jahr um sieben Prozent auf 1,33 Euro.

Während Lieder in Originallänge immer beliebter werden, entwickelt sich der Markt für herkömmliche Klingeltöne rückläufig. Mit 39 Millionen Euro ist er zwar noch mehr als vier Mal so groß wie der Markt für ganze Handy-Songs – doch die Umsätze gingen 2008 abermals um ein Viertel zurück. „Lieder in Originallänge lassen sich bei den meisten Handys inzwischen auch als Klingeltöne nutzen“, nennt BITKOM-Vizepräsident Berg einen Grund für die Verschiebung im Markt. Insgesamt luden die Deutschen im vergangenen Jahr 16 Millionen Klingeltöne auf ihre Mobiltelefone. Darin sind unter anderem auch Freizeichen- und Videoklingeltöne enthalten. Im Jahr 2007 wurden noch 23 Millionen Klingeltöne heruntergeladen.Forrás: Bitkom

Internetbank felsőbb fokon - 2009 március

Dinamikus növekedést mutat az internet banki és mobilbanki szolgáltatásokra szerződött ügyfelek száma, míg az élőhangos telefonbanki szolgáltatásra nincs nagy igény – derül ki a GKIeNET – T-Home – T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról havi jelentéséből.

Magyarországon 2008. szeptember 30-án az internetes folyószámla-szolgáltatásokkal rendelkező hitelintézetek közel 1 millió 900 ezer internetbanki szolgáltatásokra szerződött lakossági ügyféllel rendelkeztek, ami közel 6%-kal több mint 3 hónappal ezt megelőzően, és mintegy 24%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az internet-banki szolgáltatásokra szerződött vállalkozások száma ugyanebben az időpontban közel 300 ezer volt, ami az előző negyedévhez képest 1,5%-os, ugyanakkor a korábbi évhez viszonyítva több mint 27%-os növekedést takar.

2008 harmadik negyedévének végén a lakossági internetbanki ügyfelek aránya az internetes szolgáltatással rendelkező bankok összes lakossági ügyfeléhez viszonyítva átlagosan 27% volt, a vállalati ügyfelek esetén pedig átlagosan 35% volt a megfelelő érték.

1. Ábra Internet-banki* illetve mobiltelefonos szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek száma és átlagos aránya a bankoknál (2008. 3 né végén, db. és %)*2004 negyedik negyedévében az ügyfelek arányában történt nagymértékű növekedés az egyik nagybank szerződési rendszerében végrehajtott struktúraváltoztatás hatása.

Mobiltelefonos banki szolgáltatásokra szóló szerződéssel 2008. szeptember 30-án közel 2,6 millió lakossági és mintegy 185 ezer vállalati ügyfél rendelkezett – az érintett három hónap során a lakossági ügyfelek száma 7%-kal, egy év alatt pedig 29%-kal növekedett. A mobilbanki szolgáltatást igénybevevő vállalati ügyfelek száma egy negyedév alatt 4%-kal, 12 hónap alatt pedig közel 29%-kal nőtt. A mobilbanki szolgáltatással rendelkező bankoknál az ilyen szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek aránya 37% volt az év első negyedének végén, míg a vállalati ügyfelek 17%-a használhatta a mobiltelefont banki szolgáltatások igénybevételére.

2008. szeptember 30-án hozzávetőlegesen 196 ezer webkártya (kizárólag internetes fizetésre alkalmas kártya) volt használatban, ami 10 ezerrel volt több mint az egy negyedévvel korábbi érték és mintegy 10%-kal magasabb az egy évvel ezelőtti darabszámhoz képest. Az enyhe emelkedés mögött valószínűsíthetően az internetes szolgáltatások és ezen keresztül az online vásárlás iránt tanúsított kereslet lassú növekedése húzódik meg.

2. Ábra Internet-banki* illetve mobiltelefonos szerződéssel rendelkező vállalati ügyfelek száma és átlagos aránya a bankoknál* (2008. 3 né végén, db. és %)Telefonbanking

A bankok 2008 harmadik negyedévének végén közel 3,2 millió élőhangos telefonbanking szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel rendelkező lakossági ügyféllel álltak kapcsolatban, míg a vállalati ügyfelek közül ugyanekkor mintegy 184 ezren vették igénybe a telefonbanki szolgáltatást. Az élőhangos telefonbanki szolgáltatást nyújtó bankoknál 2008 harmadik negyedévének végén lakossági ügyfeleik közel 44%-a, vállalati ügyfeleiknek pedig mintegy 27%-a rendelkezett ilyen kontraktussal. Egy lakossági élőhangos telefonbanking ügyfélre viszont továbbra is kevesebb mint 0,1 db tranzakció jut havonta – a mutató csökkenése mellett annak alacsony értéke is jól mutatja, hogy a szolgáltatás iránt nagyon gyenge a valós igény.

A lakosság körében hosszú idő óta 0,1 körül mozog az egy főre jutó tranzakciók átlagos száma, a telefonbanki szolgáltatásokra vonatkozó szerződéssel rendelkező ügyfelek számának emelkedési dinamikája pedig folyamatosan gyengül, jelezve, hogy ez a szolgáltatás már kevésbé kelti fel az ügyfelek érdeklődését, mint az online szolgáltatások.

A 2008 harmadik negyedévében a lakossági ügyfelek havonta átlagosan 10 darab, míg a vállalati mobilbanki ügyfelek havonta átlagosan több mint 22 SMS-t kaptak mobiltelefonjukra a folyószámlájukkal kapcsolatos információkról.

Értékpapír-szerződéssel rendelkező ügyfelek száma

Az internetes értékpapír-szolgáltatásokat nyújtó bankok 2008 harmadik negyedévének végén mintegy 117 ezer lakossági ügyféllel rendelkeztek, az előző negyedévhez képest a lakossági ügyfelek száma nem változott. A bankok várakozásai és a GKIeNET becslése alapján 2008 végére ezen ügyfelek száma megközelítheti a 137 ezret, ami 18%-kal több mint a 2007. december 31-ére becsült szám. Ennek hátterében szintén a gazdasági válság állhat, mivel az ügyfelek egyre nagyobb számban próbálkoznak az értékpapírpiacon némi plusz jövedelemhez jutni, kihasználván a csökkenő részvényárfolyamokban rejlő spekulatív lehetőségeket.

A vállalati körben a világhálón keresztül elérhető értékpapír-szolgáltatásokat igénybe vevő cégek számának dinamikus bővülése a második negyedéves megtorpanás után az év harmadik negyedévben ismét folytatódott, számuk közel 4600-ra tehető 2008 harmadik negyedévének végén.

3. Ábra Internetes értékpapír-szolgáltatásokra szerződött lakossági ügyfelek száma**A 2004 december 31-i csökkenés egy bank jelentős ügyfélváltozása miatt következett be.

Internetes banki tranzakciók

A bankok várakozásai alapján az internetes bankszolgáltatások közül továbbra is a mobilegyenleg feltöltése, az internetes átutalások, a számlainformációk lekérdezése, valamint a betétek lekötése növekszik majd a legnagyobb mértékben mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek között. A kutatás során megkérdezett banki szakemberek a lakossági ügyfélkör esetében magas pontszámot adtak még a részvények vételére/eladására is, míg a vállalatok kapcsán a tranzakciók ellenőrzése területén várható az átlagosnál nagyobb mértékű fejlődés.

A lakossági részvény adás-vétel esetében a korábbi negyedévhez hasonlóan jelentős fejlődést várnak a pénzintézetek. A pénzügyi kultúra igaz lassan, de folyamatosan fejlődik, így az értékpapír-kereskedelem egyre szélesebb köröket ér el, bővítve ezzel a lakosság megtakarítási palettáját. A csoportos beszedési megbízás alkalmazása a korábbi időszakokhoz képest lassan, de fokozatosan gyakoribbá válik mind a két ügyfélkör esetében. A mobiltelefon-egyenleg feltöltését weben keresztül intézők aránya növekedésének dinamikája továbbra is erős, míg a hiteligénylés online módon való intézése még mindig a leglassabban bővülő terület, mind a lakossági, mind a vállalati ügyfélkört illetően – bár előbbinél egyre jobban érezhető a fejlődés.

Tranzakciók száma

2008 harmadik negyedévében egy lakossági internet-banking ügyfélre havonta átlagosan 0,9 db tranzakció jutott. 2007 folyamán az egy ügyfélre jutó tranzakció száma végig 0,7 körül mozgott, ez az érték kis mértékben, de folyamatosan emelkedett 2008 folyamán. Mindez azt jelenti, hogy az utóbbi évben sem változtak lényegesen a felhasználói szokások, melyeket az új belépők hamar elsajátítanak.

A vállalatok esetében egy ügyfél átlagosan 8,7 db tranzakciót indított egy hónap alatt1, ez az érték némileg magasabb az előző negyedév adatánál. Az előző időszakok értékeihez képest a lakossági ügyfélkör esetében stagnálás, míg a vállalati ügyfelek esetében a kismértékű, de folyamatos emelkedés után egy magasabb szinten való állandósulás figyelhető meg az egy főre/cégre jutó átlagos tranzakciószámban.

4. Ábra Egy internet-banking ügyfélre eső átlagos havi internetes tranzakció-számForrás: GKIeNet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja be e-mail címét:

Kulcsszavak

1.000. bejegyzés (1) 2007 (186) 2008 (534) 2009 (982) 2010 (141) 2011 (612) 2012 (894) 2013 (635) 2014 (432) 2015 (565) 2016 (101) 444 (1) 5 perc Angol (1) Accenture (1) Acer (3) adatvédelem (20) Adecco (3) AdMob (1) Adobe (1) adományozás (3) AdSense (2) Adverticum (1) Adwords (4) affinitási index (1) agrárium (4) AgroStratéga (3) Airbnb (1) ajándék (2) Akciokatalogus.hu (1) alkalmazások (68) állami (7) állás (30) álláskeresés (45) Allegroup (6) Alphabet (1) Alphasonic (1) Amazon (53) Amerika (730) Android (64) AOL (5) apóhirdetés (3) Apple (128) appvertising (1) Apród.hu (1) apróhirdetés (1) árak (2) árbevétel (2) Artisjus (1) árukereső (5) Árukereső.hu (4) Arvalicom (1) Asus (2) audio (1) aukció (26) Aurkereso.hu (1) Ausztria (64) autó (13) Autókölcsönzés.hu (1) Avon (1) Ázsia (16) B2B (1) B2C (1) baba-mama (1) Bada (1) Bankmonitor (1) bankok (9) bankolás (47) banner (9) barkácsol (1) BCG (1) BDO (2) belépőjegy (2) BellResearch (44) benzin (1) BGF (3) Bill Gates (1) Bing (13) Bisnode (2) BIX (3) biztonság (42) biztosítás (8) BKF (1) BlackBerry (5) blog (79) Blog.hu (2) Blogger (4) Blogspot (1) Blogter (1) Blumenthal (1) Bónusz Brigád (5) Bookline.hu (2) böngészők (65) Brandmonitor (1) Bulgária (2) bútor (2) CB (29) cd (6) CEMP (1) CERN (1) Cetelem (3) CEU (2) chat (16) Cisco (8) Citromail (4) civil (3) Clipfish (1) CNN (1) Coface (1) Compete (2) Continental (1) cookie (7) CPC (3) CPM (2) Creative Commons (1) CTR (7) Cyberoam (1) család (7) csatlakozás (1) Csehország (92) csengőhang (3) csomagok (1) DE (721) Delicious (3) Dell (4) Deloitte (4) DESI (1) Digg (4) Digi (1) digitális (26) digitális írástudás (13) digitális szakadék (2) díj (4) Díjnet.hu (2) DIMSZ (1) direkt marketing (1) divat (2) DKT (2) domain (37) Drupal (1) dvd (1) e-kereskedelem (244) e-kormányzat (11) e-könyv (29) e-mail (127) e-olvasó (7) e-óra (1) e-Pénzügyi Index (1) E-Shopping Report (2) e-számla (2) e-tanulás (55) eBay (26) Economist Intelligence Unit (1) egészség (23) egészségügy (12) élelmiszer (20) elemzés (3) életkor (3) életmód (2) előfizetés (6) ELTE (1) eMAG (1) EMC2 (1) Emirates (1) EN (1770) eNet (37) Ericsson (15) Ernst and Young (1) Erste Bank (2) értékesítés (3) esemény (5) Eset (4) esküvő (2) Etarget (9) étterem (3) EU (102) Európa (181) European Interactive Advertising Association (EIAA) (5) Eurostat (6) EY (2) Facebook (320) Fanta Trendriport (1) felbontások (5) felhasználók (18) felhőtár (18) felsőoktatás (1) felvásárlás (5) FEmina.hu (1) fénykép (26) férfiak (18) fiatalok (83) film (8) Finnország (1) Firefox (32) Fitbit (1) fizetés (62) Flash Player (3) Flickr (4) FMCG (23) fogyasztók (5) Forsense (3) fórum (10) fotó (13) Foursquare (2) Freeblog (1) Freemail (3) Friendfreed (2) Gallup (1) Garson (1) Gartner (1) gasztronómia (1) gazdaság (3) gemius (100) gemiusAdmonitor (6) gemiusAudience (69) gemiusTraffic (2) Geometry Global (1) gépjármű (4) GfK (46) GKI (18) GKIeNet (25) Globalplaza.hu (1) Gmail (10) Google (311) Google Ad Planner (52) Google Adwords (2) Google Analytics (1) Google Chrome (30) Google Consumer Barometer (156) Google Drive (1) Google G1 (1) Google Glass (1) Google Keresési Mennyiségi Index (1) Google Keresési Trendek (226) Google Látogatói Trendek (106) Google Panda (1) Google Play (2) Google Plus (20) Google Reader (1) Google Térkép (1) GooT (33) GPS (2) grafika (2) grafikon (601) Grando.hu (4) Grayling (1) Groupon (11) gumi (1) GVI (5) gyerekek (35) gyógyszer (3) hangoskönyv (2) Használtautó.hu (1) háziállat (2) háztartási gépek (1) háztartási termék (1) háztartások (52) hír (16) Hír24 (1) hir24.hu (1) hirdetés (68) hírek (18) hírnév (1) híroldalak (61) hivatali ügy (10) honlap (165) Hootsuite (1) Horvátország (1) Hotmail (8) hőtérkép (1) HP (6) HR (1) HTC (1) html (1) hu (18) Huawei (1) Hulu (6) HVG (1) IAB (23) IBM (10) IDC (18) időjárás (3) időmérleg (6) idősebbek (29) IFUA (1) IIBR (7) IKT (39) Indamail (2) Indavideo (1) Index (4) infografika (607) Infokommunikációs Jelentés (13) információszerzés (25) ingatlan (4) Ingatlan.com (1) innováció (1) Instagram (18) Intel (3) Internet (770) Internet Explorer (25) internet forgalom (3) internet Insight Report (2) Internet World Stats (1) Internetes közösségek (61) Internetet.hu (4) Internetező nők (66) iOS (36) IoT (4) IP-telefon (6) iPad (29) iPhone (78) iPod (12) Ipsos (89) IPTV (4) írás (1) irodalom (2) iskola (9) IT (28) ITE (1) Ithaka (6) ITSZ (1) iTunes (5) IVSZ (2) iWatch (1) IWIW (12) játék (35) Játéknet.hu (2) jegyek (2) Jelentés az internet-gazdaságról (3) Jobline (2) Jófogás.hu (1) Joomla (1) K&H (1) Kantar (2) karácsony (45) Kaspersky Lab (9) katalógusok (6) Kelet-Európa (31) Kelly Services (1) képernyő (3) képernyőfelbontás (8) képeslap (2) képmegosztó (6) képzés (3) kereskedők (21) kereső (11) kereső szavak (65) keresők (88) keresőmarketing (8) kert (1) kettőskereszt (2) Kickstarter (3) Kína (5) Kiskegyed.hu (1) kismamák (1) klikkelés (2) kommunikáció (27) konferencia (11) konverzió (1) kórház (1) Korubo (1) könyv (18) középkorúak (6) közintézmények (18) közlekedés (2) közösségi média (98) közösségi oldalak (239) KSH (144) kulcsszavak (152) kupon (19) Kupon Világ (3) KutatóCentrum (50) Kutatópont (9) Kürt (1) kütyük (6) lakberendezés (2) látogatók (154) legkeresettebb kulcsszavak (65) lemezek (1) Lengyelország (85) Lenovo (6) letöltés (31) Lettország (1) Life.hu (1) Liferay (1) LinkedIn (47) Linux (4) Live (7) Ma este Színház (1) Mac (5) MacOSX (1) Madhouse (1) Maesteszinhaz (1) Magyar Online Hirdetési Index (1) Magyar Telekom (5) Mainap.hu (1) márka (50) marketing (62) marketing költések (15) MASMI (2) MASMIbusz (1) MasterCard (7) MCC (1) MEC (3) média (61) Mediameter (4) Medián (4) MédiaQ (1) Médiatudományi Intézet (1) megosztások (6) megyék (5) Microsoft (47) MillwardBrown (3) Mind-Diák Szövetkezet (1) MLE (1) MNO (1) mobil eszköz (287) mobil internet (190) mobil telefon (432) MOHI (1) Morgan Stanley (2) mozi (4) Mozilla (1) MRSZ (7) MS Outlook (1) MSN (13) MTA (1) MTV (2) multimédia (1) munka (2) munkahely (29) munkanap (2) művészet (1) MyPhotoAlbum (2) MySpace (21) Nagy Adat (11) Nagy-Britannia (43) napi fogyasztási cikk (2) Napi Gazdaság (1) napilapok (6) NAVA (1) nemek (3) Németország (679) Nemzeti MédiaAnalízis (5) Népszabadság (1) NetAcademia (1) netezők (334) Netflix (9) Netkutatások (1) Netkutatások Pro (408) NetPincér.hu (1) Netrisk (3) NFH (1) NGYSZ (7) NHH (35) Nielsen (37) NLCafe (1) NMF (1) NMFR (1) NMHH (98) Nokia (13) Norvégia (1) nők (25) nrc (111) nyelvek (3) nyílt forráskód (1) Nyugat-Európa (11) nyugdíjasok (1) OGYEI (1) OIK (33) OKI (1) okosház (1) okosóra (10) okostévé (12) okosváros (1) oktatás (14) Olcsóbbat.hu (6) oldalletöltések (13) Olimpia (5) olvasás (3) OMP (33) Opera (11) operációs rendszerek (50) Oracle (2) Origo (8) Oroszország (52) orvosok (15) otthon (6) otthon és kert (3) Otto (1) óvodások (2) Ötvenentúl.hu (2) Pandora (6) PanMedia (1) Panoramio (1) Pantone (1) partnerprogram (1) patika (1) PayPal (20) PC (6) penetráció (62) pénzügy (66) Photobucket (2) piackutatás (11) Piackutatók Éjszakája (2) Picasa (3) pihenés (1) Pinterest (26) podcast (1) Port.hu (1) portálok (19) Postr.hu (1) PR (6) prezentáció (4) Prezi (1) Profession.hu (9) Protopmail (1) PubMatic (2) PWC (4) QR-kód (5) rádió (49) Randstad (1) Red Bull (1) Reddit (3) referencia (1) regisztráció (3) Regus (1) reklám (223) reklámtorta (16) rendezvények (9) Research International Hoffmann (1) részvény (29) retweet (1) rEVOLUTION (2) RG (1) RIM (3) ROI (3) Roland Berger (1) Románia (6) Ropper Jelentés (2) RSM DTM (1) rss (4) ruházat (3) Safari (5) sajtó (42) sajtóközlemény (2) Samsung (32) Sanoma (4) SAS (1) Scale Research (2) SEM (1) Semmelweis Egyetem (1) SEO (6) SEOCeros (1) Sergey Brin (1) Series40 (1) Seznam (5) SimilarWeb (10) Skype (12) Slideshare (2) sms (15) Snapchat (4) Sony (2) spam (3) sport (8) Spotify (3) Startlap (1) startup (3) statisztika (41) Stop (1) Strategopolis (6) StumbleUpon (1) sütés-főzés (4) Svájc (7) Symantec (1) Symbian (2) Synovate (1) szabadidő (14) szájreklám (3) szakember (1) szállás (9) Szállás.hu (13) szálloda (6) számítógép (148) szavazás (1) SZEK (1) személyes tárgy (1) szemkamera (5) szerencsejáték (5) szerver (2) szilveszter (3) Szinapszis (16) színház (2) színmélységek (9) Szlovákia (45) szoftver (9) Szonda Ipsos (12) szórakozás (20) születésnap (2) T-Mobile (3) táblagép (105) Tablazat.hu (3) találati lista (3) tanulás (13) tanulmány (126) táplálkozás (1) Target (2) Tárki (3) társadalom (3) társas kapcsolatok (3) társkereső (8) tartalmak (11) távközlés (13) távmunka (3) technika (10) TED (102) telefonálás (58) Telekom (2) Telenor (5) testápolás (9) tévé (142) tizenévesek (33) tns (15) TNS Hoffmann (1) TOP (294) trend (246) Trendlabor (1) tudomány (3) Tumblr (9) turizmus (22) Twitter (168) Uber (5) UNAS (1) UPC (1) UPS (1) utazás (33) ügyfélszerzés (2) ügynökségek (2) ügyvéd (2) Ügyvédbróker.hu (1) üzlet (7) üzleti döntéshozók (2) választás (3) vállalatok (140) válság (7) vásárlás (426) Vatera (10) Velvet.hu (1) Veritas (1) vezetők (10) Viacom (1) Videa (1) videó (116) videómegosztó (46) videos (353) világ (293) Világgazdaság (1) Vimeo (1) virág (2) virtuális valóság (2) vírus (2) Visegrádi országok (10) Vodafone (6) VoIP (5) vonalkód (1) Walmart (1) web 2.0 (5) Web 2.0 Barcamp (3) webAudience (5) WebAudit (1) Weber Shandwick (1) webinar (22) Webshop-Experts (2) wellnes (1) WhatsApp (10) wiki (3) Wikipedia (15) Windows (39) Windows Phone (6) WIP (1) WordPress (8) Workania (2) Workmania (1) World Internet Project (1) WSE (1) www (1) Xing (3) Yahoo (59) Yandex (4) YouTube (64) zene (66) Zivi (1) Zynga (5)

Netkutatások Archívum

Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpM3MM9yS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ON0OMtOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSl-k7Ol-6q
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N0tgN0t5tgS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9StMSUuoXCBVkEVXinuFiununVdkBEikY6qVBEkokVyM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpNgtgNpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONpOtpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IX81XqXTuaXk86FUS1XqXS2-uThR-3hL9iquBqCB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwnuuiJt5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uPPu81ujYX68PTSFkiqXiUSaXsnX6ikF7S1uUXoSMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5t5Mg3NS1118iunqCnknkB6q8dCSMNttOtNOMyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSBWSsdknVdnoYySl-kFXikR-dkBuHTkFuinc-aw53gMpMgbsdXYac-aw53gyM3t
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpNy9y9tS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ON5Ot3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSdiiX7SMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSauSM9ygy99SP6aXV1uBnVXiVo6nduFBVBTusXkYVokBBkUu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpttN0N5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpOtMON5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6EJaFqkJa6qJoCJPuj6JBnkFq6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS9FBTYSWXau6STTnJNy9JsaMJkInuFJTkFn7JkXFXJBCECoCFk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSs6oTCnuFSaiTBFSMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NptgN93yS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMON5OMMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSV-XiUOK-CidCX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6EJauYk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS9o5kkSWXau6Skj1JN3tJk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSakSsdknVdnoYySDFXik2-TuYYBHTkFuinc-aw5Mg5pNybsdXYac-aw5Mg5p33
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118siQE8s6o8si
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNptgtptt9MS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpOttO3NOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nY81XqXTuaXk86FUS1XqXStMMy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNy3M3tS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONtOt9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSl-kFqOR-dk7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XB81XqXTuaXk86FUS1XqXStMMy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IXBdqX8iunSnkUSanTS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSFCSIkrHXB2-d61LiB1uFDY6sqw5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tpN93MS1118iunqCnknkB6q8dCSMNttOttOMMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Ua81XqXTuaXk86FUS1XqXStMMy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSTnSsdknVdnoYySf-XikR-F6Q
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS3y3o5SWXau6SUaIdaIBUaIUB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN0t3MpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMOtMOt3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpNgt53NS1118iunqCnknkB6q8dCSMNttONpONyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMt9N03pt5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpON5ON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS91sgWSWXau6Sn16Jak7BJkiaJ6iuJiXUdnJkXFXJBCECoCFk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS9kduESWXau6ST6Fi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nY81XqXTuaXk86FUS1XqXS8Yk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSR-kBX6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6Pk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNptgt5NMN0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNN5ON5OMtOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSTYSsdknVdnoYySLojuFY7J-6BBuHTkFuinc-awg35gt9gbkoTlkoTh3DkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kE81XqXTuaXk86FUS1XqXSf-6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNyy3MNS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONMOt5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS9skIqSWXau6SYntpJIBaBBJNg9JB6FkJkokUk1kJaFJs61UXFY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSG-6oOV-1ki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9Nptgtt33S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ON9OtgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpM330yNS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONgOM0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSTYSaEXu1sE7i7SY6iUVdkXFHo6Fuw9gpytN359y00ty5Nt0bkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSV-K-OLl-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Ek81XqXTuaXk86FUS1XqXSR-1E
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ak81XqXTuaXk86FUS1XqXStgNg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118TkFqXiU8YnSYnSMSojSMSyStStStStSMSySMSMSMSBnFCsnCFuSBXnuokTS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9MtMyS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9OttOtNOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSiuXhR-yhLtFkUXiCBX6Pu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6PkJhR-yhDO-uikJEJiuEikisX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCi8kFuks6aujkBu8s6oSUkSiasSMN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNy3N99S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONtON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSz-Xk6OZ-u
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nBCjkBk1k6nkqC8jY6U8IsM8s6oSjY6UVsknuU6F7V9yp8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IXBdqX8iunSnkUSBouFnuY7i7uVkWkFXXS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BusFunduinkX8sYCjSHBwBikFqokBnuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqnX6ikF786FUS1XqXShO-9hD5hpt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-th53hLNhO-th53hpV-hO-th53hpDhO-th53hp5hO-th53hLtOhO-th53hpO-hO-th53hpNhO-th53hpO-hO-th53hp5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6PkJhR-yhDO-uikJikJTYkhR-yhDO-X
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSEdSsdknVdnoYySR-koXYYk4-Fk7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2W681XqXTuaXk86FUS1XqXSt5N3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN0N3y5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMOttOt5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2CqVCk8Iksuj66q8s6oSY6UXiSHiuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-CqVCk8Iksuj66q8s6ohM8-kPkQEh38-PkE6uBnh3V-MpyMhM0YBah3V-LH-6aYIp5f-am-bOOFurwM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSoXYuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2is6au8B76BunC8s6oSiMy0gIWS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6PkJhR-yhDO-uikJqCFWk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oStM3N330t
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSn1kXi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NptgNpM0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONtONyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSUFkWuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNptgtgy3tyS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMOttOt0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9tgyMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONgOM3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSiYSsdknVdnoYySV-kWXaZ-uFF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSauSsdknVdnoYySLBXk8-uFuFFk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSs6oTCnuFSsB6asSMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSuYXBu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9y5NpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONMOM9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2du81XqXTuaXk86FUS1XqXSt5N3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMt9N5Nt35S1118iunqCnknkB6q8dCSMNN5OtNOM3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNptgtp3MNpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONpOt0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSK-6ikBOH-hR-9hpgY7WXB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXSt5N3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMtyNyN395S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OttONpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSqFaPdSMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21k81XqXTuaXk86FUS1XqXSt5N3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMt0t5y0MyS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMOtMOM9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6WXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IX81XqXTuaXk86FUS1XqXSt5N3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSF6SsdknVdnoYySR-dFXBLakoB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtt3NM9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONpOt3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSsCYnCFuS6jBBFSMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpNyNty5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9OtNONgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSs6oTCnuFSdqaiaSMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSO-YYuiOA-uu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9MgtNS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ON5ON9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSauSsdknVdnoYyS2-kFkD6ia
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSB6a6o7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSBkY6Tu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9Nptgt3y0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpON0ONtOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNyMgygS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONpON5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpN9yNtgS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpOtMOtgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS3MIFdSWXau6SBkqCFkJokikJPkTkiuBuJsCnuJUXFYJBuQJM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6WXuJXsuJBuFWXsuJBuFWXsuJTF6WXauaJj7JsuYujFXn7JT6FiJkFsdXWuJ3p
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtg9yM9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ON0Ot9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSjFCiu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSi6SsdknVdnoYySH-kYuinXikH-XBBuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtt3tt0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OttOtpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BusFunduinkX8sYCjSakaVkiaVakCUdnuFSY6YXF6nXskVj7VF6okisuVQS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSz-XuOm-XoXi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6WXuJXsuJBuFWXsuJTF6WXauaJj7JsuYujFXn7JT6FiJkFsdXWuJ3p
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oSMr5gISWXau6SBaioJNt9JkWJBuQ9J39JM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSuiSsdknVdnoYySv-kiakG-d6FiuHTkFuinc-awy500NMpbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSm-XOw-XC
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9NpN5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNttOtNON9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSPkSMgy9359Sd6Fi7VBnuTBXBnuFVdkBVkVaFXTTXiUV1unVTCBB78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSFXBu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuaaXn8s6oSCBuFSMo6Fuz-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpNyyytpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONyON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NyMyt3MpN9S1118TXksqCnknkB6q8dCSIuuaBST6BnBSauIkCYn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSF6SsdknVdnoYySR-dY6ul-6FunB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9MMMMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONMOM0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSXnSMgy9359Sd6Fi7VBnuTBXBnuFVdkBVkVaFXTTXiUV1unVTCBB78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSn1SMgy9359Sd6Fi7VBnuTBXBnuFVdkBVkVaFXTTXiUV1unVTCBB78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2F681XqXTuaXk86FUS1XqXSLYX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8kW98Q7ESWSfSSskTFkiUuF8PTStyVakXICqCS39MpVakX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BW81XqXTuaXk86FUS1XqXSLakj
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8kW98Q7ESWSfSSskTFkiUuF8PTStyVakXICqCS39MpVakX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSTnSsdknVdnoYySA-6Y6l-uFsXuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tpNNN9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyON0ON9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oSBSCisuiB6FuaS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MN9N93S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyONpON9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNptgtpM53tS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONMOt0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSsiSMgy9359Sd6Fi7VBnuTBXBnuFVdkBVkVaFXTTXiUV1unVTCBB78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNyMt9yS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpON5OtMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSEdSsdknVdnoYySR-kouF6ie-1uiBHTkFuinc-awg59N5ppbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DsdXYac-awgp999MtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6hR-9h5V-ikJhR-yhDO-uiBqk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSc-iUOR-CT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tpMtttS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyON3OtNOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXS4-6OZUkouA
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN3MpM9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONgOt3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSFCSMgy9359Sd6Fi7VBnuTBXBnuFVdkBVkVaFXTTXiUV1unVTCBB78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2TYk7uF8WUnFq8s6oSXIFkouSWXau6SXaSMMy503gSBnkFnOE66oSnFCuSBd61h-66oDniSIkYBuSBXaSBo6nFXoSXBb-Yk7SnFCuSoCnuSnFCuSHkssOWXau6OXawM30p9NM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6hR-9h5V-iuPhR-yhLtu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tpMgygS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ON5OtMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSauSMgy9359Sd6Fi7VBnuTBXBnuFVdkBVkVaFXTTXiUV1unVTCBB78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oSBSBCECoCFkJkXFXS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSi6SsdknVdnoYySLskindkV-kYkFkHTkFuinc-aw5MNMgg3bsdXYac-awtNNNNNNNNN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSLoknuCF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSc-uo6n6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSG-BCouU6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSK-6BuqX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSPkSsdknVdnoYySLYXsXkA-Xis6YiHTkFuinc-aw5M5gN53bkoTlkoTh3DkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpNy9gN5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMOttON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSJ-kVaiU8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=WXau68IsM8s6oSkS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNtgtM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2F681XqXTuaXk86FUS1XqXSG-FXj
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6hR-yhDO-JBTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSm-XO2-duiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Br81XqXTuaXk86FUS1XqXSZ-Yki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSA-C6Oz-Xk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpttN3N9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ON3ON3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNttMpy9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyON5Ot9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MN33N5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpOtNOt3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSIXSsdknVdnoYySO-oXFkl-XYYuFHTkFuinc-aw5MtgNptbsdXYac-awtNNNNNNNNN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ui8kW98Q7ESq1SdX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwWuF7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqnX6ikF786FUS1XqXSnFuu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS9FFEUSWXau6SkjTJMM5JYXiUuFXuJkXFXJBCECoCFk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ui8kW98Q7ESsksFXT8ikqkakBdX8T1SLH-98CB8PTU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqnX6ikF786FUS1XqXSFd7ndo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpttNt9yS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyON3O3tOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8BTkiqjkiU8s6oS9uEoiSWXau6SCdooJkBBJjkjuJt3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSnB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSiYSsdknVdnoYySf-Xsq7LakoB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6hR-yhDO-JUYuakJhR-yhDO-ui6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSaXkYusnS7qXsdSMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqnX6ikF786FUS1XqXSiCn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNN030t3S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONgOMMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2i681XqXTuaXk86FUS1XqXSx-kaP
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6hR-yhDO-JXiJhR-yhDO-uik
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tg3M35S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpON3ONMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBWSj7BnXUVTM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tp3ty3S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyONgOtgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSm-6iUnkX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSsko7USMNtNN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwo6hR-yhDO-JXiJhR-yhDO-uikJT6ICqkYkJikPBniXs6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSUBT6n
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtg9pt3S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMON0ONMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSDk7XO8-R-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSBWSsdknVdnoYySO-WuYXiuJ-7kiHTkFuinc-aw5M50pNtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DsdXYac-aw5339ytgbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9y9M3S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONgONMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PT8j6iUkskoB8s6oSIuokYuSnkUBSIksuBXnnXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSh-d6COA-Xi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSF6SsdknVdnoYySLauYkx-kiu7HTkFuinc-aw5tpNNgpbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DsdXYac-aw5tpNtyybkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118Iksuj66q8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NptgtNypS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONyOM0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXS2-dCisdkiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtg933pS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpON9OMMOkFsdXWu8dnoY