in other client

Kutatók

Internetkutatásokat végző cégek Magyarországon

BELLRESEARCH
 • A BellResearch 2000-ben az első infokommunikációs területekre specializálódott kutatócégként jelent meg a hazai piacon.
 • A cég indulásától fogva független, 100 százalékban magyar tulajdonban áll. 
 • A Magyar Infokommunikációs Jelentés a hazai piac legnagyobb ilyen jellegű kutatássorozataként 2001 óta éves rendszerességgel monitorozza az üzleti, az intézményi és a lakossági szegmens távközlési, informatikai és internetes piacait.
BME-ITTK
 • Az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1998-ban alapított kutatóintézete. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet 2010-ben minősítették Magyarország egyik kutató-elitegyetemévé.
 • Az ITTK kulcsterületei:
  • alapkutatások, a jelen mélyreható ismerete
  • döntés-előkészítő szakanyagok, forgatókönyvek, szcenáriók
  • stratégiaalkotás, rövid- és hosszú távú trendelemzés
 • az ITTK készítette az Európai Unió információs társadalommal foglalkozó tankönyvét, melyet angol és görög nyelvre is lefordítottak, és számos országban tanítanak. 
 • az ITTK a magyarországi kezdeményezője és az egyik gazdája a világ legnagyobb (5000 fős) 10 éven át követett longitudinális lakossági internet-paneljének, a World Internet Projectnek. 
 • az ITTK készíti az UNESCO információs társadalommal recens változásaival foglalkozó évkönyvét, mely a világ minden országába eljut, a nagy érdeklődésre való tekintettel angolról lefordították francia és orosz nyelvre is.
  GEMIUS
  • A Gemius nemzetközi online kutatóintézet az internet kutatásának és az interneten történő kutatásnak előfutáraként vált mára Európa piacvezető szolgáltatójává. 
  • Az 1999-ben Lengyelországban alapított vállalat szolgáltatási területe kiterjed az EMEA régióra is és ma már több mint 20 országban van jelen. 
  • A vállalat professzionális kutatási, elemzői és tanácsadói szolgáltatást nyújt weboldalközpontú, felhasználóközpontú, valamint egyéb fejlett kutatási technológiák eredményeire alapozva. 
  • A Gemius információt szolgáltat - 
   • az internet-felhasználók weboldalhasználati szokásairól (gemiusTraffic), 
   • az internetező közönség szociodemográfiai profiljáról (gemiusProfile), 
   • az online hirdetési kampányok hatékonyságáról (gemiusEffect), valamint 
   • a weboldalak kezelhetőségéről (gemiusUsability).  
  • Továbbá ad hoc kutatásokat is folytat, teljes mértékben a felhasználók igényeinek megfelelően (gemiusAdHoc).
  • A Gemius elemzi azon felhasználók viselkedését is, akik online multimédia tartalmakat néznek (gemiusStream) és 
  • egy olyan eszközt is kínál, amely segítségével azonnal mérhetővé és láthatóvá válnak a látogatók adott weboldalon végzett kattintásai (gemiusHeatMap).
  • A gemius/Ipsos Audience online közönségmérési rendszer (gIA) a Gemius SA és az Ipsos Zrt. konzorciumában végzett site-centrikus és paneles mérésen alapuló kutatás, amely a 2009-es online közönségmérési pályáztatás eredményeképpen a piaci egyenértékes adatokat szolgáltatja. 
  • A Gemius - 
   • a hazai ügynökségi hirdetéskiszolgáló-rendszer, a gemiusDirectEffect (gDE), valamint 
   • az AdOcean, tartalomszolgáltatói adszerver szolgáltatója.
  GFK
  • A GfK Hungária 1989-ben jött létre, a GfK Csoport magyarországi tagja. A GfK Csoport a világ negyedik legnagyobb piackutató vállalata. 
  • Online kutatás keretében az Internet mint médium jellemzőit, az internetezők médiafogyasztási szokásait és attitűdjét, valamint az internetes megjelenés tartalmi, formai és technikai szempontjait elemzi.
  GKI Digital
  • A GKI Digital a GKI Gazdaságkutató Csoport legfiatalabb tagjaként a digitális világ változásának és fejlődésének részletes kutatását tűzte ki célul. Munkánk során a vizsgált területek közt egyaránt megjelenik az információs társadalom, informatikai termékek és szolgáltatások, illetve a média területének kutatása. Kiemelt területként foglalkozunk a hazai online kiskereskedelem részletes vizsgálatával.
   • Az e-kereskedelem témában rendszeresen végzünk kereslet- és kínálatoldali kutatásokat. Az online kiskereskedelem vizsgálatán túl, a nemzetközi trendeket figyelembe véve, részletesen foglalkozunk a terület többi üzleti modelljével is.
    Kutatási eredményeink döntéstámogató anyagként alkalmasak piacra lépés, bővítés, fejlesztés, szegmentálás, célcsoport meghatározás esetén is, emellett kutatásainkat – partnereinkkel együttműködve – rendszeresen használjuk marketing és PR célokra.
   • Az informatika területén a termékek és szolgáltatások vonatkozásában készítünk jellemzően saját szervezésű adatfelvételen alapuló piackutatásokat.
    Elemzéseink az általános piaci körképtől a piaci trendek feltárásán át előrejelzéseket is adnak arra vonatkozóan, hogy a következő 1-2 évben milyen főbb folyamatok várhatóak, milyen hatások érvényesülnek. Anyagaink egyaránt alkalmasak a marketing-tevékenység, valamint a stratégia és a tervezés támogatására.
   • Az információs társadalom fejlődését az internet napjainkban tapasztalható széleskörű elérése mellett már teljesen más tényezők, hatások alakítják, mint 10 évvel ezelőtt. A nagyon rövid életciklussal megjelenő új technikai eszközök, a hihetetlenül gyors termék- és szolgáltatásfejlesztés dinamikus változásokat generál a lakosság informatikához való hozzáállásában.
    Ma már sokkal inkább számít az elérhető szolgáltatások köre és tartalma, mint maga az elérés, miközben az új technikai megoldások észrevétlenül alakítják, fejlesztik az információs társadalmat. Ezen folyamat megfigyelése és elemzése kiemelt fontosságú számunkra, akárcsak a területen tevékenykedő vállalatok szakmai támogatása magas minőségű kutatási, elemzési anyagainkkal.
   • A médiafogyasztási szokások folyamatos változásának, alakulásának nyomon követése fontos számunkra, hiszen csak így tudjuk megérteni, hogy az új szolgáltatások és eszközök megjelenése miként alakítja át mindennapi életünket jelentős mértékben meghatározó tevékenységeinket.
    Elemzéseinkben a lakossági kutatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk a nemzetközi trendek figyelésére is, hiszen azok hazai megjelenése és elterjedése jól előre jelezhető folyamatok mentén fejti ki hatását a jövőben.
   • A sikeres online jelenlét elengedhetetlen pillére a megfelelő weboldal és különböző online hirdetési csatornák alkalmazásának tökéletes kombinációja. Sok éves piackutatási, és a témával kapcsolatos tanácsadási tapasztalatunkra alapozva állunk partnereink rendelkezésére az alábbi feladatok kapcsán: komplex weboldal tervezés és kivitelezés | keresőmarketing és a webanalitika | kreatívok tervezése és kivitelezése
  eNET
 • Az eNET piackutatási tevékenysége az alábbi területekre terjed ki:
   • E-kereskedelem (internetes kiskereskedelem és internetes szolgáltatások kínálat és kereslet oldali kutatása Magyarországon és Közép-Kelet Európában egyaránt)
   • Elektronikus hírközlő hálózatok (idősoros, települési szintű adatokon alapuló elemzések készítése távolsági és elérési hálózatok kapcsán egyaránt)
   • Lakossági, vállalati és intézményi infokommunikációs, valamint energetikai célú eszközök, szolgáltatások használatáról előrejelzések készítése
   • Kormányzati és önkormányzati tevékenységek, és az általuk nyújtott szolgáltatások használatának felmérése (elektronikus ügyintézés, ASP stb.).
  • Kutatási szolgáltatásaik során kvantitatív (nagymintás adatfelvételek különböző módszerekkel, modellezés, adatbányászat) és kvalitatív (mélyinterjú, fókuszcsoport, résztvevő megfigyelés) módszertanokat egyaránt alkalmaznak, amelyeket ügyfeleik jellemzően a következő célból vesznek igénybe:
   • Stratégiaalkotás,
   • Üzletfejlesztés,
   • Akciótervek kidolgozása,
   • Felvásárlások előkészítése (M&A),
   • Monitoring,
   • Marketingkommunikáció és PR.
  (korábban: GKIeNET)
  • A GKIeNET Kft. küldetése, hogy az internet-gazdaságról, az információs társadalomról, valamint az infokommunikációs piacról a legmagasabb szakmai elvárásoknak megfelelő alapkutatásokat készítsen, és az így előállított információkat szekunder adatokkal kiegészítve partnerei és ügyfelei számára értéket teremtsen.
  • A GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft-t 2001-ben hozta létre a GKI Gazdaságkutató Zrt.  mint telekommunikációs és informatikai piackutatásokra, illetve információs társadalomkutatásokra szakosodott leányvállalatát. A GKIeNET tulajdonosa a GKI Gazdaságkutató Zrt., valamint négy a cégnél dolgozó magánszemély.
  IPSOS
  • Az 1990-ben alapított Szonda Ipsos 2009. szeptember 1-jétől Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt.-ként folytatja tevékenységét. 100%-os tulajdonosa a francia Ipsos S.A. 
  • Az Ipsos a világ egyik meghatározó piackutatási csoportja, a survey alapú kutatásokban pedig világelső. Teljes körű piackutatási, online-kutatási, reklámkutatási, egészségkutatási, véleménykutatási és médiakutatási szolgáltatásokat kínál. 
  • Az Ipsos online kutatások támogatására kizárólag kutatásokhoz gyűjtött nagyméretű, kontrollált összetételű online paneleket biztosít. 
  • Lakossági panel
   • Egyéni felhasználókból felépített panel.
   • Több mint 10.000 paneltag, amelyek kor, nem és régió szerint reprezentálják a magyar internetezőket.
   • Közel 30 demográfiai és szociográfiai ismérv szerinti célcsoport definiálás a teljes adatbázisra.
  • Vállalati panel
   • Magyarországon egyedülálló kutatási megoldásokat tesz lehetővé a vállalati szféráról.
   • A több mint 7000 vállalatot tömörítő adatbázis tulajdonos, régió és ágazat szerint reprezentálja a magyar vállalkozásokat. 
   • Kutatási célokból a nagyobb cégek (50-249 főt és több mint 250 főt foglalkoztató vállalatok) számarányukon felül találhatók meg a panelban, ami lehetővé teszi átfogó felmérések elvégzését ezen cégek körében is.
   • A vállalatokat képviselő válaszadók szinte kizárólag döntéshozó vezetők vagy a döntéshozásban közvetlenül részt vevő vezető beosztású alkalmazottak.
  • Ügyfélpanelek 
   • Speciális szolgáltatásként visszatérő ügyfeleink számára biztosítjuk saját, akár kizárólagosan használható, célcsoportjukat leginkább leképező online kutatási panel építésének lehetőségét. 
  • A panelek építése során online és offline források is felhasználásra kerültek, így a kizárólag online épített panelekhez képest az internetezők jobb reprezentációját adják. A nem online végzett - pl. papíros, személyes, telefonos - kutatások során olyan felhasználói rétegek is online válaszadóink lesznek, amelyeket kizárólag online eszközökkel nehéz vagy nem lehetne elérni. Az ilyen paneltagok válaszai a kutatási eredmények érvényességét növelik.
  •  A panelek menedzselését egy kifejezetten erre a célra fejlesztett szoftver biztosítja, hogy a kutatások során megmaradjon a reprezentativitás a meghatározott demográfiai változók mentén. A kérdések online megjelenítéséhez használt online kérdőívszerkesztő szoftver lehetővé teszi olyan kérdőívek használatát is, amelyek korábban megoldhatatlanok lettek volna. 
  ITHAKA 
  • Az Ithaka Nonprofit Kft. az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2001-ben létrehozott Információs Társadalom és Hálózatkutató Központ (ITHAKA) kutatócsoport tagjaiból alakult. 
  • Az egyetemi kutatócsoport célja az információs kor társadalmi változásinak magas szintű, szociológiai megközelítésű vizsgálata volt. 
  • Az Ithaka Kht. 2004-es megalakulásakor ezt a célkitűzést vitte tovább, kiegészítve azt kvalitatív és kvantitatív kutatási technikák magas szintű alkalmazásával és az eredményeken nyugvó rugalmas tanácsadási szolgáltatásokkal. 
  • A kutatási témák elsősorban az információs társadalom változásainak kulcsterületei: a digitális megosztottságok, az innovatív, új technológiák befogadói közege, a gazdasági szervezetek változásai, a mobilkommunikáció hatásai. 
  KUTATÓPONT
   • Cégünk, a Kutatópont 2010 tavaszán kezdte meg működését önálló piackutató cégként. Alapos szakmai felkészültséggel, technikai háttérrel és tapasztalt munkatársaink segítségével a piac- és vélemény-kutatás területén mind a kvantitatív, mind pedig a kvalitatív módszereket alkalmazásában jártasak vagyunk.
   • Küldetésünk (Miért kutatunk?)
    A piackutatás nem csupán eladható termékek keresletének feltérképezésére, hanem éppúgy szolgáltatások, cégen belüli szervezeti problémák feltárására is szolgálhat. A versenyszféra gyakorlatilag összes szegmensében szükség lehet olyan, a háttérben meghúzódó tendenciák feltárására, problémák megoldására, melyeket az adott vállalat, vagy termék forgalmazója belső szemmel nem érzékelhet. Úgy gondoljuk, a jó piackutató legfontosabb feladata olyan kérdések megfogalmazása, majd megválaszolása, melyek addig nem hangzottak el, ugyanakkor kulcsfontossággal bírnak az összetett piaci és társadalmi folyamatok megismeréséhez.
   KUTATÓCENTRUM
   • A KutatóCentrum online piackutató cég és online adatfelvételi szolgáltató. 
   • Célja, hogy a hazai és külföldi piackutató cégek, valamint a nagyvállalatok stratégiai partnereként a lehető legszélesebb körben elérhetővé tegye az online adatfelvételt mint kutatási módszert, emellett megbízható, hiteles kutatási adatokkal segítse megbízói üzleti döntéshozatalát. 
   • A Hírek Média égisze alatt 2003 óta foglalkozik online kutatásokkal és adatfelvétellel, 2011-től pedig kibővült szakmai csapattal, önálló cégként végezi tevékenységét.
   • Technikai háttere alapját saját fejlesztésű rendszer biztosítja, melyet kifejezetten az online piackutatásnál felmerülő igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszt.
   • Online piackutatásaikhoz kizárólag kutatási célra épült, több mint 135 000 főből álló adatbázisa áll rendelkezésre.
    MEDIAMETER
    • Google Analytics-elemzés
     A Google Analytics szoftver lehetővé teszi, hogy az internetes oldalak pontosan nyomon követhessék látogatottságuk alakulását. Nem csupán a napi látogatók számát lehet figyelemmel kísérni, hanem az érdeklődők demográfiai profilja is vizsgálható, feltárhatók azok a felületek, amelyek közvetítésével a látogatók a leggyakrabban az oldalra érkeznek, valamint a legnépszerűbb tartalmak is megjelölhetőek. A program így alkalmas arra, hogy eredményei alapján a kommunikációs kampányok hatékonyságát értékelni lehessen, illetve a szükségessé vált beavatkozások, változtatások eredményessége is azonnal figyelemmel kísérhető. A Mediameter képes arra, hogy teljes körűen elemezze a fentieket.
    • Lakossági médiafogyasztási kutatás
     Évente több alkalommal kerül sor a lakosság médiafogyasztási szokásainak felmérésére, mely átfogó képet ad a különböző médiumok penetrációjáról és használati szokásairól. A kutatás során feltérképezzük a hozzáférés lehetőségeit, a médiafogyasztással eltöltött időt, a médiafogyasztás célját és az aktuális trendeket. A kutatás személyes megkérdezéssel történik, a minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb hazai lakosságra.
    MEDIÁN
    • A Mediánt a szakma első magánvállalkozásaként 1989-ben alapították évtizedes gyakorlattal rendelkező társadalomkutatók. 
    • A Medián jelentős kutatásokat végez nemzetközi együttműködésben, illetve külföldi megrendelésre.                
    • A Medián úttörő tevékenységet fejtett ki internetes kutatások területén: Magyarországon elsőként építette ki a website-ok forgalmának hiteles mérésére alkalmas szolgáltatást, a Medián WebAuditot.
    NIELSEN
    • A Nielsen Company globális információs és média vállalat, vezető  piaci pozíciókban a marketing információ területén (ACNielsen), a médiainformáció (Nielsen Media Research), online kutatás (NetRatings és BuzzMetrics), mobil mérés, kereskedelmi kiállítások és üzleti kiadványok ágazatában (Billboard, The Hollywood Reporter, Adweek). 
    • A magánszemélyek tulajdonában levő cég a világ több mint 100 országában működtet irodát. Székhelye New Yorkban (USA) található. 
    • A Nielsen online fogyasztói megkérdezése a világon a legnagyobb ilyen jellegű kutatás. Globálisan 55 országban, több mint 28 ezer Internet-használó megkérdezése alapján kapott válaszokból Európa 28 országa, köztük Magyarország adatait összesítik.   
    NRC
    • Az NRC 1999-ben kezdte tevékenységét, amikor az internet penetráció még nagyon alacsony, 10 százalék alatti szinten volt. 
    • Bár az NRC az internet- és az online kutatásokra specializálódott cégként jött létre - és máig piacvezető ezen a területen -, az elmúlt 7-8 évben teljeskörű, az összes kvantitatív és kvalitatív technikát felvonultató kutatási portfolióval áll ügyfelei rendelkezésére. 
    • Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként az NRC-nél ma már minden automatizálható feladatot saját szoftverek végeznek el – gyorsan, hatékonyan, kiküszöbölve az emberi hiba lehetőségét. 
    • 2011. januártól a Research International Hoffmann és a TNS Hungary, a nemzetközi egyesülést követve, Magyarországon is közös piackutató vállalkozásként folytatja munkáját TNS Hoffmann néven. 
    • A TNS Hungary jogelődje 1989-ben az egyik első piackutató intézet volt és az egyesülésig a hazai szakma első tíz top vállalkozásába tartozott, jelentős szerepet betöltve a standardizált kutatások területén. 
    • Az 1997-ben alakult, kimagasló minőségű szolgáltatásáról ismert Research International Hoffmann rövid idő alatt vált az ad hoc piackutatás vezető szereplőjévé, és került be a legnagyobb 5 magyar cég közé.
    • TNS is the global leader in online market research. TNS offers a unique combination of genuine interactive research expertise, innovative solutions/tools and superior online panels. 
    • TNS has a global network of quality online managed access panels spanning North America, Europe and Asia Pacific, using the experience and skills of over half a century of research expertise.
    • WebEval™ – website evaluation
     • WebEval helps marketers create and maintain strong web-based propositions that are shaped by usability and opinion-based insight.
     • WebEval allows to understand visitors and their experience of the websites, in order to make decisions that result in an engaging, involving and appropriate presence.
     • TNS uses WebEval to understand the deeper levels of website usage, through in-depth usability and opinion-based insight. By linking segmentation, opinions and real quantitative confidence, WebEval can underpin the critical marketing decisions driving a client's web proposition.
     • WebEval comprises a unique set of tools: a module to understand the user's behaviour on a website, either through remote usability testing or in-lab eye tracking - a profiling, segmentation and satisfaction module to help clients truly understand a stakeholder's motivation and interest.
     • WebEval makes use of some of the industry's leading edge technology and combines it with our extensive interactive expertise.
     • TNS has been using WebEval since 2000 - for high profile websites, brands and organisations, in countries spanning the world.

    Nincsenek megjegyzések:

    Megjegyzés küldése

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

    Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

    Feliratkozás itt >>
    (*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

    Napi hírlevélre feliratkozás

    Írja be e-mail címét:

    Kulcsszavak

    1.000. bejegyzés (1) 2007 (186) 2008 (534) 2009 (982) 2010 (141) 2011 (612) 2012 (894) 2013 (635) 2014 (432) 2015 (565) 2016 (101) 444 (1) 5 perc Angol (1) Accenture (1) Acer (3) adatvédelem (20) Adecco (3) AdMob (1) Adobe (1) adományozás (3) AdSense (2) Adverticum (1) Adwords (4) affinitási index (1) agrárium (4) AgroStratéga (3) Airbnb (1) ajándék (2) Akciokatalogus.hu (1) alkalmazások (68) állami (7) állás (30) álláskeresés (45) Allegroup (6) Alphabet (1) Alphasonic (1) Amazon (53) Amerika (730) Android (64) AOL (5) apóhirdetés (3) Apple (128) appvertising (1) Apród.hu (1) apróhirdetés (1) árak (2) árbevétel (2) Artisjus (1) árukereső (5) Árukereső.hu (4) Arvalicom (1) Asus (2) audio (1) aukció (26) Aurkereso.hu (1) Ausztria (64) autó (13) Autókölcsönzés.hu (1) Avon (1) Ázsia (16) B2B (1) B2C (1) baba-mama (1) Bada (1) Bankmonitor (1) bankok (9) bankolás (47) banner (9) barkácsol (1) BCG (1) BDO (2) belépőjegy (2) BellResearch (44) benzin (1) BGF (3) Bill Gates (1) Bing (13) Bisnode (2) BIX (3) biztonság (42) biztosítás (8) BKF (1) BlackBerry (5) blog (79) Blog.hu (2) Blogger (4) Blogspot (1) Blogter (1) Blumenthal (1) Bónusz Brigád (5) Bookline.hu (2) böngészők (65) Brandmonitor (1) Bulgária (2) bútor (2) CB (29) cd (6) CEMP (1) CERN (1) Cetelem (3) CEU (2) chat (16) Cisco (8) Citromail (4) civil (3) Clipfish (1) CNN (1) Coface (1) Compete (2) Continental (1) cookie (7) CPC (3) CPM (2) Creative Commons (1) CTR (7) Cyberoam (1) család (7) csatlakozás (1) Csehország (92) csengőhang (3) csomagok (1) DE (721) Delicious (3) Dell (4) Deloitte (4) DESI (1) Digg (4) Digi (1) digitális (26) digitális írástudás (13) digitális szakadék (2) díj (4) Díjnet.hu (2) DIMSZ (1) direkt marketing (1) divat (2) DKT (2) domain (37) Drupal (1) dvd (1) e-kereskedelem (244) e-kormányzat (11) e-könyv (29) e-mail (127) e-olvasó (7) e-óra (1) e-Pénzügyi Index (1) E-Shopping Report (2) e-számla (2) e-tanulás (55) eBay (26) Economist Intelligence Unit (1) egészség (23) egészségügy (12) élelmiszer (20) elemzés (3) életkor (3) életmód (2) előfizetés (6) ELTE (1) eMAG (1) EMC2 (1) Emirates (1) EN (1770) eNet (37) Ericsson (15) Ernst and Young (1) Erste Bank (2) értékesítés (3) esemény (5) Eset (4) esküvő (2) Etarget (9) étterem (3) EU (102) Európa (181) European Interactive Advertising Association (EIAA) (5) Eurostat (6) EY (2) Facebook (320) Fanta Trendriport (1) felbontások (5) felhasználók (18) felhőtár (18) felsőoktatás (1) felvásárlás (5) FEmina.hu (1) fénykép (26) férfiak (18) fiatalok (83) film (8) Finnország (1) Firefox (32) Fitbit (1) fizetés (62) Flash Player (3) Flickr (4) FMCG (23) fogyasztók (5) Forsense (3) fórum (10) fotó (13) Foursquare (2) Freeblog (1) Freemail (3) Friendfreed (2) Gallup (1) Garson (1) Gartner (1) gasztronómia (1) gazdaság (3) gemius (100) gemiusAdmonitor (6) gemiusAudience (69) gemiusTraffic (2) Geometry Global (1) gépjármű (4) GfK (46) GKI (18) GKIeNet (25) Globalplaza.hu (1) Gmail (10) Google (311) Google Ad Planner (52) Google Adwords (2) Google Analytics (1) Google Chrome (30) Google Consumer Barometer (156) Google Drive (1) Google G1 (1) Google Glass (1) Google Keresési Mennyiségi Index (1) Google Keresési Trendek (226) Google Látogatói Trendek (106) Google Panda (1) Google Play (2) Google Plus (20) Google Reader (1) Google Térkép (1) GooT (33) GPS (2) grafika (2) grafikon (601) Grando.hu (4) Grayling (1) Groupon (11) gumi (1) GVI (5) gyerekek (35) gyógyszer (3) hangoskönyv (2) Használtautó.hu (1) háziállat (2) háztartási gépek (1) háztartási termék (1) háztartások (52) hír (16) Hír24 (1) hir24.hu (1) hirdetés (68) hírek (18) hírnév (1) híroldalak (61) hivatali ügy (10) honlap (165) Hootsuite (1) Horvátország (1) Hotmail (8) hőtérkép (1) HP (6) HR (1) HTC (1) html (1) hu (18) Huawei (1) Hulu (6) HVG (1) IAB (23) IBM (10) IDC (18) időjárás (3) időmérleg (6) idősebbek (29) IFUA (1) IIBR (7) IKT (39) Indamail (2) Indavideo (1) Index (4) infografika (607) Infokommunikációs Jelentés (13) információszerzés (25) ingatlan (4) Ingatlan.com (1) innováció (1) Instagram (18) Intel (3) Internet (770) Internet Explorer (25) internet forgalom (3) internet Insight Report (2) Internet World Stats (1) Internetes közösségek (61) Internetet.hu (4) Internetező nők (66) iOS (36) IoT (4) IP-telefon (6) iPad (29) iPhone (78) iPod (12) Ipsos (89) IPTV (4) írás (1) irodalom (2) iskola (9) IT (28) ITE (1) Ithaka (6) ITSZ (1) iTunes (5) IVSZ (2) iWatch (1) IWIW (12) játék (35) Játéknet.hu (2) jegyek (2) Jelentés az internet-gazdaságról (3) Jobline (2) Jófogás.hu (1) Joomla (1) K&H (1) Kantar (2) karácsony (45) Kaspersky Lab (9) katalógusok (6) Kelet-Európa (31) Kelly Services (1) képernyő (3) képernyőfelbontás (8) képeslap (2) képmegosztó (6) képzés (3) kereskedők (21) kereső (11) kereső szavak (65) keresők (88) keresőmarketing (8) kert (1) kettőskereszt (2) Kickstarter (3) Kína (5) Kiskegyed.hu (1) kismamák (1) klikkelés (2) kommunikáció (27) konferencia (11) konverzió (1) kórház (1) Korubo (1) könyv (18) középkorúak (6) közintézmények (18) közlekedés (2) közösségi média (98) közösségi oldalak (239) KSH (144) kulcsszavak (152) kupon (19) Kupon Világ (3) KutatóCentrum (50) Kutatópont (9) Kürt (1) kütyük (6) lakberendezés (2) látogatók (154) legkeresettebb kulcsszavak (65) lemezek (1) Lengyelország (85) Lenovo (6) letöltés (31) Lettország (1) Life.hu (1) Liferay (1) LinkedIn (47) Linux (4) Live (7) Ma este Színház (1) Mac (5) MacOSX (1) Madhouse (1) Maesteszinhaz (1) Magyar Online Hirdetési Index (1) Magyar Telekom (5) Mainap.hu (1) márka (50) marketing (62) marketing költések (15) MASMI (2) MASMIbusz (1) MasterCard (7) MCC (1) MEC (3) média (61) Mediameter (4) Medián (4) MédiaQ (1) Médiatudományi Intézet (1) megosztások (6) megyék (5) Microsoft (47) MillwardBrown (3) Mind-Diák Szövetkezet (1) MLE (1) MNO (1) mobil eszköz (287) mobil internet (190) mobil telefon (432) MOHI (1) Morgan Stanley (2) mozi (4) Mozilla (1) MRSZ (7) MS Outlook (1) MSN (13) MTA (1) MTV (2) multimédia (1) munka (2) munkahely (29) munkanap (2) művészet (1) MyPhotoAlbum (2) MySpace (21) Nagy Adat (11) Nagy-Britannia (43) napi fogyasztási cikk (2) Napi Gazdaság (1) napilapok (6) NAVA (1) nemek (3) Németország (679) Nemzeti MédiaAnalízis (5) Népszabadság (1) NetAcademia (1) netezők (334) Netflix (9) Netkutatások (1) Netkutatások Pro (408) NetPincér.hu (1) Netrisk (3) NFH (1) NGYSZ (7) NHH (35) Nielsen (37) NLCafe (1) NMF (1) NMFR (1) NMHH (98) Nokia (13) Norvégia (1) nők (25) nrc (111) nyelvek (3) nyílt forráskód (1) Nyugat-Európa (11) nyugdíjasok (1) OGYEI (1) OIK (33) OKI (1) okosház (1) okosóra (10) okostévé (12) okosváros (1) oktatás (14) Olcsóbbat.hu (6) oldalletöltések (13) Olimpia (5) olvasás (3) OMP (33) Opera (11) operációs rendszerek (50) Oracle (2) Origo (8) Oroszország (52) orvosok (15) otthon (6) otthon és kert (3) Otto (1) óvodások (2) Ötvenentúl.hu (2) Pandora (6) PanMedia (1) Panoramio (1) Pantone (1) partnerprogram (1) patika (1) PayPal (20) PC (6) penetráció (62) pénzügy (66) Photobucket (2) piackutatás (11) Piackutatók Éjszakája (2) Picasa (3) pihenés (1) Pinterest (26) podcast (1) Port.hu (1) portálok (19) Postr.hu (1) PR (6) prezentáció (4) Prezi (1) Profession.hu (9) Protopmail (1) PubMatic (2) PWC (4) QR-kód (5) rádió (49) Randstad (1) Red Bull (1) Reddit (3) referencia (1) regisztráció (3) Regus (1) reklám (223) reklámtorta (16) rendezvények (9) Research International Hoffmann (1) részvény (29) retweet (1) rEVOLUTION (2) RG (1) RIM (3) ROI (3) Roland Berger (1) Románia (6) Ropper Jelentés (2) RSM DTM (1) rss (4) ruházat (3) Safari (5) sajtó (42) sajtóközlemény (2) Samsung (32) Sanoma (4) SAS (1) Scale Research (2) SEM (1) Semmelweis Egyetem (1) SEO (6) SEOCeros (1) Sergey Brin (1) Series40 (1) Seznam (5) SimilarWeb (10) Skype (12) Slideshare (2) sms (15) Snapchat (4) Sony (2) spam (3) sport (8) Spotify (3) Startlap (1) startup (3) statisztika (41) Stop (1) Strategopolis (6) StumbleUpon (1) sütés-főzés (4) Svájc (7) Symantec (1) Symbian (2) Synovate (1) szabadidő (14) szájreklám (3) szakember (1) szállás (9) Szállás.hu (13) szálloda (6) számítógép (148) szavazás (1) SZEK (1) személyes tárgy (1) szemkamera (5) szerencsejáték (5) szerver (2) szilveszter (3) Szinapszis (16) színház (2) színmélységek (9) Szlovákia (45) szoftver (9) Szonda Ipsos (12) szórakozás (20) születésnap (2) T-Mobile (3) táblagép (105) Tablazat.hu (3) találati lista (3) tanulás (13) tanulmány (126) táplálkozás (1) Target (2) Tárki (3) társadalom (3) társas kapcsolatok (3) társkereső (8) tartalmak (11) távközlés (13) távmunka (3) technika (10) TED (102) telefonálás (58) Telekom (2) Telenor (5) testápolás (9) tévé (142) tizenévesek (33) tns (15) TNS Hoffmann (1) TOP (294) trend (246) Trendlabor (1) tudomány (3) Tumblr (9) turizmus (22) Twitter (168) Uber (5) UNAS (1) UPC (1) UPS (1) utazás (33) ügyfélszerzés (2) ügynökségek (2) ügyvéd (2) Ügyvédbróker.hu (1) üzlet (7) üzleti döntéshozók (2) választás (3) vállalatok (140) válság (7) vásárlás (426) Vatera (10) Velvet.hu (1) Veritas (1) vezetők (10) Viacom (1) Videa (1) videó (116) videómegosztó (46) videos (353) világ (293) Világgazdaság (1) Vimeo (1) virág (2) virtuális valóság (2) vírus (2) Visegrádi országok (10) Vodafone (6) VoIP (5) vonalkód (1) Walmart (1) web 2.0 (5) Web 2.0 Barcamp (3) webAudience (5) WebAudit (1) Weber Shandwick (1) webinar (22) Webshop-Experts (2) wellnes (1) WhatsApp (10) wiki (3) Wikipedia (15) Windows (39) Windows Phone (6) WIP (1) WordPress (8) Workania (2) Workmania (1) World Internet Project (1) WSE (1) www (1) Xing (3) Yahoo (59) Yandex (4) YouTube (64) zene (66) Zivi (1) Zynga (5)

    Netkutatások Archívum

    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=UkFkiUuF8iunSjjBSN0PBSXiauQ8TdTHFuBwtNtpM
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNt0N5t9
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2CiY6sqQdy8s6oStt3ty
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpttN5tpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONtO3tOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSsdqqPSMNt0ttN0
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSBqSsdknVdnoYySf-kYk8-6BnuF
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN33939S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONMOMyOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QdkoBnuF86iuStt3ty
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MMN5yMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ON5ON9OkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSd6jj7SiXoq7SMNt9N3
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uPPu81ujYX68PTSFkiqXiUSaXsnX6ikF7SPqnquSMNtNN3Ny
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSdCSsdknVdnoYySl-XYkx-k7uB
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tpNyt5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONpOt5OkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uPPu81ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSuqiq7SMNtNN3Ny
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6CU6C1XqX8s6oSaShs0hI3hsMhuyhsshashk9hs9hk9haNhjNhIjhk9haIhk9hkkhk9hj5hk9hjyhk9hI3
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tg3tM0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONgOtMOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2j8dknuik8iu8PTSqkXn6BnuFShO-phpDhDDhO-yhLV-hpNhO-3h53hpO-hO-3h53h5V-hO-3h53hDR-S
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tgN0NMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNttONpOM0OkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki6ia8dknuYkj68PTf993Squ716FaShO-5h5NhD3hO-phD3hD9hO-3h5Mh5L
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpN9yMypS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt0ONtOtMOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpN5M5tpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ON3OMgOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2j8dknuik8iu8PTSqkXn6BnuFShO-3h5MhL9hO-3h53hD3hO-3h5MhD8-hO-3h53hp3hO-3h53hLyhO-3h53hDR-S
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSi6SsdknVdnoYySe-FXkik2-kjknXiiXHTkFuinc-awggt905ybsdXYac-awtNNNNNNNNN
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN3M39MS1118iunqCnknkB6q8dCSMNttONpONyOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNy33M5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONMONgOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSnnoPnSMNtNttt9
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tpt5NtS1118iunqCnknkB6q8dCSMNN5ONpONtOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uC81XqXTuaXk86FUS1XqXSZ-knuaFkY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=aY8UunsdC8s6oSXSXnuo9N3NpyN
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNt9tyM0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyONpOMpOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMt9N09p3MS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMON3OtyOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSCqSBukFsdSH6wtbrwiCauJXiaXkiJnuksduFBJWXau6BJkiaJtJt
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki6ia8dknuYkj68PTSqu716FaShO-3h53h5thO-3h53hLphO-3h53hLLhO-3h5MhDLhO-3h53hLN
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN0N39pS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONyOM9OkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSndSWXau6BSnXnn7VICsqSWTST6FidCjSki7Ski7
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNptgtgyM95S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONyONyOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpN5yg9NS1118iunqCnknkB6q8dCSMNN5ONpO3NOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNt5tNMM
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSi6SPuinuFSd6nVIYXFnV6YPkHo6Fuw3MpN93ypMN95t39NpM5bkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N0t5tp3pt3S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNN5ON5OtpOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nuuiQQQtp8s6oSnYSiXsduS2-okYYs6sqSjunnuFSTkUuVtS
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tg339gS1118iunqCnknkB6q8dCSMNN5OttOt3OkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMt9NgMMy9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNttONpOtMOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpNyNt9gS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpOttOM9OkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NptNypM9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNN5OtMOMtOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NptNyg9MS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONMOtMOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSdCSsdknVdnoYySR-F7BnkYb-dXYYXTBHTkFuinc-aw5MM0NpgbkoTlsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2o6jXYu8n1XnnuF8s6oS2-nuTdR-6Csd6CaSBnknCBStt90NpNyyttt9t5M0y0HTwT
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MMtytMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONgOtNOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSBssdqSMNttNttN
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSF6SsdknVdnoYySx-kiikdV-kWXBHTkFuinc-aw5N35NtpbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtMMM3gS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONMOt0OkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtpNtt3ttMp9NSskkViun16Fq86FUSkFsdXWuBSMgy0
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uPPu81ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSujFBqSMNtNN3Ny
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5Mtt9tyS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ON0OtpOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSTnSsdknVdnoYySLiUuYkV-Fu1HTkFuinc-aw5N3355tbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtt3Ny0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONtOtpOkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSBIi7USMNtpN5N5
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSunSTSBsdoXan
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNptgtgy9MtS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMOttON0OkFsdXWu8dnoY
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSdCSsdknVdnoYySLBXk8-uFuFFkHTkFuinc-aw5MNyp3tbsdXYac-awtNNNNNNNNN
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSFCSTSBsdoXan
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSTFUYaSMNtNN3Ny
    Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNNy3pN5S1118iunqCnknkB6q8dCSTSqCnkn6q8dnoY