in other client
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20160409110809/http://www.netkutatasok.hu/2009_06_02_archive.html

2009. június 2.

Tinik a neten - 2009. május

Empátia; hangzik el sokszor a kulcsszó. Ez az a tulajdonság, amivel a jó marketinges, média-, vagy kreatív szakember biztosan rendelkezik. Amikor a háziasszonyokat, az autóvásárlás előtt állókat, vagy a lakásfelújításon gondolkodókat szeretnénk elérni, talán könnyebb a célcsoporttal való azonosulás.

Mi a helyzet azonban akkor, amikor a tiniket kell megszólítanunk? Hiszen mi is voltunk tizenévesek, megannyi tapasztalattal rendelkezünk ezen a területen. Ha viszont a saját tinédzser korunkat vennénk alapul, és élményeinkből táplálkozva gyártanánk a „cool” üzeneteket a mai fiataloknak, maximum kortársaink együttérzésére számíthatnánk, de rosszabb esetben még arra se…

A technikai újdonságok, az új irányzatok hatalmas erővel törnek be a piacra, amelyekkel a gyártók sok esetben elsőként a tiniket célozzák meg. A mai tizenéveseket olyan impulzusok érik, amelyek alapvetően formálják nézeteiket, véleményüket és világszemléletüket.

Az egyik ilyen befolyásoló erő az internet, amelyet a 14-18 éves korosztály 80 százaléka legalább hetente látogat. A heti netezők közül pedig csaknem kétharmaduk minden nap fellép a világhálóra. Az idősebb korosztályokkal összevetve szignifikánsan többen chatelnek, csevegnek barátaikkal, ismerőseikkel (93 százalék), játszanak online másokkal (77 százalék), de kiugró arányban használják a wikipédia szolgáltatásait is (76 százalék). 

Ez a korosztály jár élen a netes videó-feltöltésekben és ők azok, akik nem rejtik véka alá mondanivalójukat; több mint 50 százalékuk szól hozzá a fórumokhoz, kérdez, megosztja ismereteit. A kutatási eredményekből jól látszik, hogy a tinik meglehetősen aktívak, magabiztosan mozognak a világhálón.

A netező 14-18 évesek érdeklődési köre is sajátosságot mutat az idősebb korcsoportokhoz képest. Szívesen beszélgetnek filmekről, a moziról és látogatnak ehhez kapcsolódó weboldalakat. Érdekli őket a számítástechnika, a mobiltelefon és mobilkommunikáció, de 50 százalék feletti a szórakoztató elektronika iránti nyitottság is körükben. A szépség és a divat valamint a könnyűzene ugyanolyan arányban foglalkoztatja őket, mint a 19-25 éveseket, rajonganak továbbá a sportért és az autó-motor hírekért. 

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a mai 14-18 évesek nyitottak a világra, érdeklődnek az újdonságok iránt, és vonzza őket a tudásvágy az ismeretlen dolgok felfedezésére. Mindezek mellett pedig szeretnek szórakozni, játszani, és fontosak számukra a társas tevékenységek is. A kapcsolatok ápolását a világhálón már-már professzionálisan űzik; gondoljunk csak a közösségi oldalak és a blogok térhódítására, vagy a csevegő programok népszerűségére.


Forrás: nrc

Intézményi pc-k - 2009. április

A hazai intézményi szféra pc-állományában nem látszanak forradalmi változások, de a hordozható eszközök mind nagyobb teret nyernek.

A BellResearch 2001 óta éves rendszerességgel elkészített Magyar Infokommunikációs Jelentésének eredményei szerint a hazai közintézmények számítógépekkel való ellátottsága 2004 óta teljesnek mondható. Jóllehet az installált bázis mérete - a múlt év közepén készült adatfelvétel alapján - több mint 10 százalékkal elmaradt a 2006-os csúcsértéktől, a használatban levő pc-állomány kismértékű csökkenése mögött nem a kevésbé kiterjedt használat, sokkal inkább a szervezetek összevonásából és "karcsúsításából" adódó konszolidáció hatása figyelhető meg. Az akkor mért több mint 650 ezer helyett ma valamivel kevesebb, mint 600 ezer pc található a költségvetési szférában.

Növekvő mobilitás

Bár a géppark méretében és jellegében az egyes költségvetési szegmensek között jelentős különbségek mutathatók ki, ma már az eszközszintű ellátottság  nem hátráltathatja az intézményi folyamatok ittámogatásának fejlődését.

Az utóbbi évek adataira visszatekintve a közszférában is tendenciaként figyelhető meg a hordozható eszközök térhódítása. Bár a munkavégzés mobilitása iránti igény az intézményi döntéshozók számára talán kevésbé jelent hajtóerőt, mint az a versenyszférában tapasztalható, a notebookok évről évre elterjedtebbek, az installált bázison mért arányuk pedig folyamatosan emelkedik. Ma tízből hat szervezet rendelkezik legalább egy hordozható géppel, ami 6 százalékos növekedésnek felel meg az elmúlt évhez képest.

A központi közigazgatás szervezetei között, amelyek technológiai ellátottságát - és finanszírozási lehetőségeit - tekintve a közszféra csúcsát jelentik, már szinte nem is találunk olyan entitást, ahol ne használnának legalább egy notebookot. Némileg  elmaradottabbnak az egészségügyi intézményekből álló szegmens mondható, ahol bár szintén kimutatható előrelépés, a penetráció még nem éri el az 50 százalékot.

A notebookellátottságot tekintve a közszféra és a hazai, legalább 10 főt foglalkoztató vállalatok mutatói megegyeznek, az 1-9 fős mikrovállalatoknál pedig ritkábban találunk  hordozható számítógépeket, mint az intézményeknél.

Felzárkózóban

Míg a teljes hazai vállalati sokaságban már minden ötödik számítógép notebook, addig a közszférában csak a gépek 11 százaléka. Mindemellett tény, hogy az intézmények e téren felzárkózóban vannak: a hordozható eszközök installált bázison mért aránya a BellResearch adatai szerint 2007-ről 2008-ra körükben némileg gyorsabban növekedett, mint a versenyszféra vállalatainál. Az adatok arra utalnak, hogy a hordozható eszközök mindinkább bizonyítják létjogosultságukat.

A notebookok pc-parkon belüli arányát tekintve a közszféra viszonylag egységes képet mutat, de az egészségügyi intézmények a legtöbb infokommunikációs mutatójukat tekintve jelentős lemaradásban vannak. Ezt csak részben magyarázza a tevékenység helyhez kötöttsége, a kutatók a finanszírozás oldaláról eredő determinációkat is sejtenek a háttérben.

Zsebre tett intelligencia

A "leghordozhatóbb mobilszámítógépek", vagyis az okostelefonok és pda-k a közszférában egyelőre ritkaságszámba mennek. Még a  fejlesztésekben rendszerint az intézményi körben "éllovas" központi szegmensben is csak alig 40 százalék feletti az elterjedtség, míg a többi intézménynél gyakorlatilag aligalig található kéziszámítógép.

A közszféra teljes, 2008-as eszközállományát (ide értve a sim-képes és nem sim-képes pda-kat és az okostelefonokat) alig 3500 darabra becsülhető. Még az alacsony, a teljes intézményi körre vetítve 5 százalékos penetráció mellett is csak igen kevés intézményben találunk többet két-három kéziszámítógépnél. Mindez éles ellentmondást mutat a vállalatok adataival, ahol 10 százalékos penetráció mellett mintegy 53 ezer eszköz található.
Forrás: BellResearch

Internetezők a fővárosban és vidéken - 2009 április

Bár a magyar lakosság több mint fele digitálisan írástudónak tekinthető – derül ki a GKIeNET – T-Home – T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról 2009. áprilisban közzétett kutatásából – de a közép-magyarországi régiótól távolodva csak a debreceni, a szegedi és a siófoki kistérség éri el a főváros és környékén tapasztalható internet intenzitás szintjét. A települési adatok alapján Szentendre a leginkább „internet intenzív” magyarországi település.

A GKIeNET 2008 végén készített országosan reprezentatív, 2500 fő megkérdezésével történt felmérése szerint a digitálisan írástudók aránya a felnőtt lakosságra vonatkozóan 2008-ban 52% volt, vagyis a magyar felnőtt lakosság több mint fele rendelkezik számítógép-felhasználói tapasztalattal. Rendszeres internet-használónak (legalább heti egy alkalommal internetezőnek) vallotta magát a 18 évesnél idősebb lakosság 40%-a, valamint számítógép-használónak további 14%-a. Az internetezők arányának növekedését a csak számítógépet használók arányának csökkenésével összevetve láthatjuk, hogy az utóbbi 2 évben az internetezők köre nem csak a számítógép-használók táborából bővült, hanem valószínűleg a digitálisan írástudatlanok csoportjából is csatlakoztak néhányan az „internetezők táborába”.

A gazdasági és társadalmi versenyképesség szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy a munkavállalók milyen arányban, illetve milyen mélységben képesek használni az infokommunikációs eszközöket. Az Európai Unió országaiban átlagosan a munkavállalók fele használ napi munkájához számítógépet; az arány 2007-ben Finnországban volt a legmagasabb (70%), a legalacsonyabb pedig Romániában és Bulgáriában (20% és 25%). Magyarország ebben a tekintetben a térség országainál kedvezőtlenebb helyzetben volt: a hazai munkavállalóknak csupán a 35 százaléka használt rendszeresen PC-t a mindennapi munkavégzés során.

Internethasználati szokások

A magyar internetezők egynegyede 2 évnél nem régebb óta internetezik, azaz új felhasználónak tekinthető, míg többségük (42%) már 3-5 éve böngészi a világhálót. A hazai ADSL megjelenésével egy időben, azaz kb. 6-7 éve az internethasználók 10%-a, ennél régebben, a modemes érában pedig az internetezők ötöde kezdett el internetezni, azaz ők tekinthetők a legtapasztaltabb felhasználóknak, s egyben a leginkább nyitottnak az új technológiák iránt. Az internetezési szokások nem nyúlnak vissza sokkal régebbre a férfiak esetében, mint a nőknél: az internetező férfiak átlagosan 5,1 éve használják az internetet, míg a nők átlagosan 4,6 éve. Életkor szerint sincs határozott különbség az internetezés múltját illetően: az 50 évnél fiatalabb internetezők átlagosan 4,9 éve, az 50 év felettiek pedig 4,4 éve interneteznek.

Végzettség alapján élesebb elkülönülés tapasztalható. A felsőfokú végzettségűek átlagosan 6 éve interneteznek, az érettségivel rendelkezők átlagosan 4,6 éve, míg az érettségi nélküli középfokú végzettségűek átlagosan 3,7 éve használják a világhálót. A legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők körében 5,1 éves átlagértéket kapunk, e kiemelkedő érték oka, hogy utóbbi csoportban az internetezők több mint fele (53%) fiatal (18-29 éves), 29%-a még nincs 20 éves – azaz vélhetően a középfokú végzettségük előtt állnak, és a technológia iránt fogékony fiatalok.

A számítógép-használat intenzitása

A magyar 18 év feletti számítógép-használók egyharmada (34%) hobby jelleggel, azaz naponta legfeljebb 1 órát használ PC-t. Hasonló arányban vannak azok (35%), akik naponta 2-4 órát számítógépeznek, míg a számítógép-használók szintén körülbelül egyharmada (31%-a) több mint 4 órát ül a képernyő előtt.

A számítógép-használók körében egy főre vetítve a napi használat átlagos időtartama 3,8 óra. A leginkább jellemző a munkahelyi PC-használat, a gazdaságilag aktív számítógép-használók átlagosan 4,8 órát töltenek számítógép előtt a munkahelyükön, míg az otthoni számítógépezés átlagosan 2 órát tesz ki a felhasználók napi programjában.

A számítógép-használat mértékét tekintve a legfiatalabb korosztály található az élen, a 18-29 évesek átlagosan 4,6 órát számítógépeznek naponta, míg a 30-59 évesek átlagosan 3,4-3,8 órát, a 60 év feletti számítógép-használók ennél átlagosan egy órával kevesebbet, 2,8 órát töltenek a számítógép előtt. A tanulók és a gazdaságilag aktívak töltik a legtöbb időt a monitor előtt, átlagosan napi 4,2 és 4,6 órát, azaz a különbség minimális, míg a nyugdíjas számítógép-használók ennél lényegesen kevesebbet, átlagosan 1,7 órát ülnek számítógép képernyő előtt. A számítógép előtt töltött idő a megyeszékhelyen vagy a fővárosban élő számítógép-használók körében 4,1-4,2 óra, míg a városban, községben élők esetében átlagosan 3,5 óra naponta.

Az internet-használat intenzitása

Az internet-használat „intenzitásának” területi jellemzésére kistérségi szinten aggregálásra került négy adatsor: a magyarországi települések optikai lefedettsége (kistérségen belüli települési lefedettségi arány); az elektronikusan adót bevallók aránya az adóbevallást benyújtók körében (2007. évi adóbevallás, 2008. májusban zárt adatokkal); a 100 háztartásra jutó Vatera-felhasználók aránya kistérségenként; és a 100 lakosra jutó iWiW-Freemail felhasználók aránya kistérségenként. A négy arányszám mindegyikére decilis határok lettek illesztve: mindegyik kistérség 10 egyenlő elemszámú csoport valamelyikébe lett besorolva és sorszámmal lett ellátva. A legalacsonyabb (1) jelenti a legkisebb arányszámot (értéket), míg a legmagasabb (10) a legnagyobb arányszámot. A négy arányszám átlagolása egy 0-10 között lévő számot eredményez, amely a kistérség „internet intenzitását” jelöli. A jelmagyarázatban látható, hogy a diszkrét sávhatárok közé hány kistérség került.

A legaktívabb kistérségek a közép-magyarországi régióból kerülnek ki, a fővárostól távolodva jellemzően csökkenő értékeket láthatunk. Ez alól csak a debreceni, a szegedi és a siófoki kistérség jelent kivételt. A települési adatokból az is látható, hogy Szentendre a leginkább e-aktív magyarországi település.

1. Ábra Internet-használat intenzitása kistérségenként


Az internetezők 43%-a hobby felhasználó, azaz naponta legfeljebb 1 órát tölt a világháló böngészésével. Harmadukról elmondható, hogy napi 2-3 órát is interneteznek, s negyedükre igaz (24%), hogy több mint 3 órát szörfölnek a weben naponta.

2. Ábra A PC- és az internet-használók aránya, illetve a használat átlagos időtartama
(A felnőtt lakosság, a PC-használók, illetve az internethasználók körében)


Az internet-használat átlagos napi időtartama 2,8 óra. A különböző elérési helyek közül a munkahelyi internetezés teszi ki a legtöbb időt, a gazdaságilag aktív internetezők naponta átlagosan 2,8 órát böngészik a világhálót, míg az otthoni internetezés átlagosan napi 1,9 órát vesz igénybe. A tanulók az iskolákban másfél órát (1,6) interneteznek naponta.

Az életkor az internetezés intenzitása esetében ugyanúgy meghatározó, ahogy a számítógép-használat esetében is. Továbbra is jelentős különbség van az internet használatának mértékében az idősebbek és a fiatalabbak között, ez a differencia hosszútávon várhatóan csökkenni fog. A 18-29 éves korosztály naponta átlagosan 3,9 órát internetezik, a 30-39 éves, a 40-49 éves és az 50-59 éves internet-használó korcsoportok között az internetezés átlagos időtartamát tekintve nincs számottevő eltérés (2,2 óra, 2,3 óra és 2,1 óra naponta), míg a 60 év feletti internetezők naponta átlagosan 1,8 órát böngészik a világhálót.

A dolgozók átlagosan 2,8 órát töltenek internetezéssel, a tanulók másfélszer ennyit (átlagosan napi 4,2 órát), míg a nyugdíjasok ennél lényegesen kevesebbet, átlagosan napi 1,4 órát interneteznek. Az internetezéssel töltött idő a megyeszékhelyen vagy a fővárosban élő internetezők körében 2,9-3,1 óra, míg a városban, községben élők esetében átlagosan 2,6 óra naponta.

Forrás: GKIeNet

Apple az okostelefonoknál vezet Amerikában - 2009. április

A felhasználói elégedettséget tekintve az Apple áll az első helyen az okostelefonok piacán. Az LG pedig a hagyományos mobil telefonoknál. A szolgáltatásokban gazdag okostelefonoknál a felhasználói elégedettség növekszik, a hagyományos mobil telefonkészülékeknél stabil.

The studies measure customer satisfaction with traditional wireless handsets and smartphones across several key factors. In order of importance, key factors in examining traditional wireless handsets are operation (30%); physical design (30%); features (20%); and battery function (20%). Among residential smartphone owners, key factors are ease of operation (30%); operating system (22%); features (21%); physical design (18%); and battery function (9%).

Apple ranks highest among smartphone manufacturers with a score of 791 on a 1,000-point scale, performing particularly well in ease of operation, operating system, features and physical design. LG (772) and Samsung (759) follow Apple in the rankings.

Among traditional handsets, LG ranks highest in overall wireless customer satisfaction with a score of 733, performing well across all factors. Sony Ericsson follows with 712.

Wireless Consumer Smartphone Customer Satisfaction

Among smartphone users, overall satisfaction has increased considerably, compared with the U.S. Wireless Mobile Phone Evaluation Study—Volume 2, released in November 2008. Smartphone users report sending and receiving an average of 17 e-mails per day on their phone, and 82 percent of smartphone owners report regularly using their phone’s personal information management (PIM) capabilities—such as address books and to-do lists—to stay better organized.  
“As consumers continuously upgrade to mobile phones that allow a full mobile-Web experience, advanced multimedia programs and 3G data downloads, overall handset satisfaction should continue to rise, as these devices tend to make our lives more convenient and prove entertaining,” said Kirk Parsons, senior director of wireless services at J.D. Power and Associates. “It is crucial, however, that manufacturers ensure these features are intuitive and that wireless carriers educate customers to maximize their wireless experience. While manufacturers continue to develop advanced features, they must also continue to provide a high-quality calling experience for their users.” 

Wireless Traditional Mobile Phone Satisfaction

Overall satisfaction among traditional mobile phone owners has remained stable since November 2008, despite heightened awareness among traditional mobile phone owners of advanced features available on smartphones. On average, traditional handset owners pay $28 less per month for their wireless service, compared with smartphone owners. Traditional wireless users also pay $111 less when they initially purchase their mobile phone, compared with smartphone owners. 

“Many owners of traditional handsets do not believe that the service cost associated with owning a smartphone is justified, as they indicate they would not take full advantage of the advanced features,” said Parsons. “Given the current economic climate, consumers are very aware of the extra cost associated with owning a smartphone that they may not use for more than basic calling and texting.”  

The study also finds several key wireless handset usage patterns:

More than 40 percent of smartphone users report entirely replacing landline calling with mobile phone calling, while only 28 percent of traditional handset owners have done the same.

One-third of traditional mobile phone owners indicate they would like to have some type of GPS software or capability on their next phone.

Forty-two percent of traditional mobile phones owners received their phone for free after rebates and discounts, compared with just 32 percent in the 2008 Volume 2 study.

Forrás: J.D. Power and Associates

Online álláskeresés és álláskínálat Németországban - 2009 április

  • Már 7 millióan online jelentkeztek állásajánlatra Németországban,
  • A vállalatok 94 százaléka az Interneten hirdeti meg a betöltendő állást
Gut 7 Millionen Bundesbürger haben sich bereits per Internet für eine freie Stelle beworben. Das hat eine repräsentative Umfrage des Hightech-Verbands BITKOM unter tausend Deutschen ab 14 Jahren ergeben. „Ohne das Internet geht bei der Jobsuche nichts mehr“, sagte BITKOM-Präsident Prof. August-Wilhelm Scheer. Laut der Umfrage hat sich knapp ein Fünftel aller Internetnutzer im erwerbsfähigen Alter bereits online beworben. 

Besonders hoch ist der Anteil bei den 30- bis 49-Jährigen, von denen sich ein Viertel per Internet für eine Stelle beworben hat. Bei älteren Arbeitnehmern ab Fünfzig sinkt die Quote auf 5 Prozent. In der Regel schi-cken die Interessenten ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail – nahezu drei Viertel aller Online-Bewerbungen erfolgen auf diesem Weg. 

Ein Viertel der Bewerber hat dagegen ein Online-Formular des potenziellen Arbeitgebers genutzt. „Die Perso-nalauswahl wird zunehmend per Internet abgewickelt“, sagte Scheer. Das fange bereits bei den Stellenanzeigen an. Nach einer BITKOM-Befragung unter 800 Un-ternehmen gaben 94 Prozent der Firmen an, freie Stellen im Internet auszuschrei-ben. Am beliebtesten sind dabei Online-Jobbörsen und die eigene Homepage. 

Bei der Bewerbung per Internet sollten Jobsuchende einige Regeln beachten. Der BITKOM gibt praktische Tipps, worauf Bewerber achten sollten.

1. Die Formen der Online-Bewerbung

Viele Unternehmen stellen inzwischen ein spezielles Online-Formular für Bewer-bungen zur Verfügung. Beim Ausfüllen sollten Job-Interessenten Textbausteine, zum Beispiel für das Anschreiben, bereits offline vorformuliert haben sowie Dateien wie Lebenslauf und Zeugnisse bereit halten. Gängiger als die „Formular-Bewerbung“ sind vollständige Bewerbungen per E-Mail, bei der alle wichtigen Do-kumente als Anhang verschickt werden. Der Text in der E-Mail dient lediglich dazu, auf die Bewerbung hinzuweisen und die Anhänge aufzulisten.

2. Gestaltung der E-Mail 

Als Absender ist eine neutrale E-Mail-Adresse zu empfehlen, am besten
vorname.nachname@provider.de. Die Betreffzeile ist der wichtige erste Eindruck beim Arbeitgeber. Sie sollte das Wort „Bewerbung“, den Jobtitel und – wenn vor-handen – die Kennziffer der Stellenanzeige enthalten. Eine genaue Kennzeichnung erleichtert der Personalabteilung die Zuordnung der Bewerbung. Der Text sollte mit einer Signatur enden, die Name, Adresse, Telefonnummer etc. enthält.

3. Anlagen-Management

Fügen Sie möglichst wenige Anlagen bei. In der Regel benötigt der potenzielle Arbeitgeber Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und evtl. Arbeitsproben. Das Foto sollte in ein anderes Dokument integriert werden, möglichst in den Lebenslauf. Die Anlagen sollten deutlich beschriftet sein und zusammen nicht größer als 3 bis 4 Megabyte sein. Darauf ist beim Einscannen der Dokumente zu achten. Verwenden Sie für die Anhänge gängige Dateiformate wie doc oder am besten pdf.

4. Eigene Bewerbungs-Homepage

Der Link zu einer eigenen Homepage darf nicht eine akkurate und vollständige Bewerbung ersetzen, kann aber als ErDőltgänzung dienen. Die Homepage sollte aus-schließlich Bewerbungszwecken dienen. Viele Online-Dienste rund um das Thema Jobsuche bieten an, ein Bewerberprofil im Internet zu hinterlegen.

5. Auf Seriosität und Genauigkeit achten

In der Kommunikation per E-Mail ist ein weniger formaler Umgangston mittlerweile üblich. Bei Online-Bewerbungen sollten sich Jobsuchende aber in Stil und Inhalt an die Form einer schriftlichen Bewerbung halten.

Forrás: Bitkom

Internet és a választások Amerikában - 2009. április

Az amerikaiak 55 százaléka, az internetezők 74 százaléka lépett fel az online hálózatra, hogy részt vegyen a politikai választási folyamatban, vagy híreket, információkat olvasson róla 2008-ban. A netezők 45 százaléka nézett meg online választási videót. 33 százalék küldött tovább választási tartalmat. 18 százalék írt véleményt, megjegyzést vagy kérdést a választási kampánnyal kapcsolatban valamelyik közösségi oldalon.

Some 74% of internet users--representing 55% of the entire adult population--went online in 2008 to get involved in the political process or to get news and information about the election. This marks the first time that a Pew Internet & American Life Project survey has found that more than half of the voting-age population used the internet to get involved in the political process during an election year.

Several online activities rose to prominence in 2008. In particular, Americans were eager to share their views on the race with others and to take part in the online debate on social media sites such as blogs and social networking sites. Among the key findings of our survey:
  • Nearly one in five (18%) internet users posted their thoughts, comments or questions about the campaign on an online forum such as a blog or social networking site.

  • Fully 45% of internet users went online to watch a video related to the campaign.

  • One in three internet users forwarded political content to others. Indeed, the sharing of political content (whether writing and commentary or audio and video clips) increased notably over the course of the 2008 election cycle. While young adults led the way in many political activities, seniors were highly engaged in forwarding political content to their friends and family members.

  • Young voters continued to engage heavily in the political debate on social networking sites. Fully 83% of those age 18-24 have a social networking profile, and two-thirds of young profile owners took part in some form of political activity on these sites in 2008.
The relative importance of the internet also continued to grow within the overall political media ecosystem. Among the entire population (internet users and non-users alike) the internet is now equal to newspapers and roughly twice as important as radio as a source of election news and information. Among internet users and young adults, these differences are even more magnified.

Additionally, online political news consumers are delving deeply into the long tail of online political content--nearly half of online political news consumers visited five or more distinct types of online news sites this election cycle. However, this deeper involvement may change the way voters view online news content. Voters are increasingly moving away from news sites with no point of view, and towards sites that match their own political viewpoints--and this is especially true of those who delve deepest into the world of online political content.

Due to demographic differences between the two parties, McCain voters were actually more likely than Obama voters to go online in the first place. However, online Obama supporters were generally more engaged in the online political process than online McCain supporters. Among internet users, Obama voters were more likely to share online political content with others, sign up for updates about the election, donate money to a candidate online, set up political news alerts and sign up online for volunteer activities related to the campaign. Online Obama voters were also out in front when it came to posting their own original political content online--26% of wired Obama voters did this, compared with 15% of online McCain supporters.

Forrás: Pew Internet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja be e-mail címét:

Kulcsszavak

1.000. bejegyzés (1) 2007 (186) 2008 (534) 2009 (982) 2010 (141) 2011 (612) 2012 (894) 2013 (635) 2014 (432) 2015 (565) 2016 (101) 444 (1) 5 perc Angol (1) Accenture (1) Acer (3) adatvédelem (20) Adecco (3) AdMob (1) Adobe (1) adományozás (3) AdSense (2) Adverticum (1) Adwords (4) affinitási index (1) agrárium (4) AgroStratéga (3) Airbnb (1) ajándék (2) Akciokatalogus.hu (1) alkalmazások (68) állami (7) állás (30) álláskeresés (45) Allegroup (6) Alphabet (1) Alphasonic (1) Amazon (53) Amerika (730) Android (64) AOL (5) apóhirdetés (3) Apple (128) appvertising (1) Apród.hu (1) apróhirdetés (1) árak (2) árbevétel (2) Artisjus (1) árukereső (5) Árukereső.hu (4) Arvalicom (1) Asus (2) audio (1) aukció (26) Aurkereso.hu (1) Ausztria (64) autó (13) Autókölcsönzés.hu (1) Avon (1) Ázsia (16) B2B (1) B2C (1) baba-mama (1) Bada (1) Bankmonitor (1) bankok (9) bankolás (47) banner (9) barkácsol (1) BCG (1) BDO (2) belépőjegy (2) BellResearch (44) benzin (1) BGF (3) Bill Gates (1) Bing (13) Bisnode (2) BIX (3) biztonság (42) biztosítás (8) BKF (1) BlackBerry (5) blog (79) Blog.hu (2) Blogger (4) Blogspot (1) Blogter (1) Blumenthal (1) Bónusz Brigád (5) Bookline.hu (2) böngészők (65) Brandmonitor (1) Bulgária (2) bútor (2) CB (29) cd (6) CEMP (1) CERN (1) Cetelem (3) CEU (2) chat (16) Cisco (8) Citromail (4) civil (3) Clipfish (1) CNN (1) Coface (1) Compete (2) Continental (1) cookie (7) CPC (3) CPM (2) Creative Commons (1) CTR (7) Cyberoam (1) család (7) csatlakozás (1) Csehország (92) csengőhang (3) csomagok (1) DE (721) Delicious (3) Dell (4) Deloitte (4) DESI (1) Digg (4) Digi (1) digitális (26) digitális írástudás (13) digitális szakadék (2) díj (4) Díjnet.hu (2) DIMSZ (1) direkt marketing (1) divat (2) DKT (2) domain (37) Drupal (1) dvd (1) e-kereskedelem (244) e-kormányzat (11) e-könyv (29) e-mail (127) e-olvasó (7) e-óra (1) e-Pénzügyi Index (1) E-Shopping Report (2) e-számla (2) e-tanulás (55) eBay (26) Economist Intelligence Unit (1) egészség (23) egészségügy (12) élelmiszer (20) elemzés (3) életkor (3) életmód (2) előfizetés (6) ELTE (1) eMAG (1) EMC2 (1) Emirates (1) EN (1770) eNet (37) Ericsson (15) Ernst and Young (1) Erste Bank (2) értékesítés (3) esemény (5) Eset (4) esküvő (2) Etarget (9) étterem (3) EU (102) Európa (181) European Interactive Advertising Association (EIAA) (5) Eurostat (6) EY (2) Facebook (320) Fanta Trendriport (1) felbontások (5) felhasználók (18) felhőtár (18) felsőoktatás (1) felvásárlás (5) FEmina.hu (1) fénykép (26) férfiak (18) fiatalok (83) film (8) Finnország (1) Firefox (32) Fitbit (1) fizetés (62) Flash Player (3) Flickr (4) FMCG (23) fogyasztók (5) Forsense (3) fórum (10) fotó (13) Foursquare (2) Freeblog (1) Freemail (3) Friendfreed (2) Gallup (1) Garson (1) Gartner (1) gasztronómia (1) gazdaság (3) gemius (100) gemiusAdmonitor (6) gemiusAudience (69) gemiusTraffic (2) Geometry Global (1) gépjármű (4) GfK (46) GKI (18) GKIeNet (25) Globalplaza.hu (1) Gmail (10) Google (311) Google Ad Planner (52) Google Adwords (2) Google Analytics (1) Google Chrome (30) Google Consumer Barometer (156) Google Drive (1) Google G1 (1) Google Glass (1) Google Keresési Mennyiségi Index (1) Google Keresési Trendek (226) Google Látogatói Trendek (106) Google Panda (1) Google Play (2) Google Plus (20) Google Reader (1) Google Térkép (1) GooT (33) GPS (2) grafika (2) grafikon (601) Grando.hu (4) Grayling (1) Groupon (11) gumi (1) GVI (5) gyerekek (35) gyógyszer (3) hangoskönyv (2) Használtautó.hu (1) háziállat (2) háztartási gépek (1) háztartási termék (1) háztartások (52) hír (16) Hír24 (1) hir24.hu (1) hirdetés (68) hírek (18) hírnév (1) híroldalak (61) hivatali ügy (10) honlap (165) Hootsuite (1) Horvátország (1) Hotmail (8) hőtérkép (1) HP (6) HR (1) HTC (1) html (1) hu (18) Huawei (1) Hulu (6) HVG (1) IAB (23) IBM (10) IDC (18) időjárás (3) időmérleg (6) idősebbek (29) IFUA (1) IIBR (7) IKT (39) Indamail (2) Indavideo (1) Index (4) infografika (607) Infokommunikációs Jelentés (13) információszerzés (25) ingatlan (4) Ingatlan.com (1) innováció (1) Instagram (18) Intel (3) Internet (770) Internet Explorer (25) internet forgalom (3) internet Insight Report (2) Internet World Stats (1) Internetes közösségek (61) Internetet.hu (4) Internetező nők (66) iOS (36) IoT (4) IP-telefon (6) iPad (29) iPhone (78) iPod (12) Ipsos (89) IPTV (4) írás (1) irodalom (2) iskola (9) IT (28) ITE (1) Ithaka (6) ITSZ (1) iTunes (5) IVSZ (2) iWatch (1) IWIW (12) játék (35) Játéknet.hu (2) jegyek (2) Jelentés az internet-gazdaságról (3) Jobline (2) Jófogás.hu (1) Joomla (1) K&H (1) Kantar (2) karácsony (45) Kaspersky Lab (9) katalógusok (6) Kelet-Európa (31) Kelly Services (1) képernyő (3) képernyőfelbontás (8) képeslap (2) képmegosztó (6) képzés (3) kereskedők (21) kereső (11) kereső szavak (65) keresők (88) keresőmarketing (8) kert (1) kettőskereszt (2) Kickstarter (3) Kína (5) Kiskegyed.hu (1) kismamák (1) klikkelés (2) kommunikáció (27) konferencia (11) konverzió (1) kórház (1) Korubo (1) könyv (18) középkorúak (6) közintézmények (18) közlekedés (2) közösségi média (98) közösségi oldalak (239) KSH (144) kulcsszavak (152) kupon (19) Kupon Világ (3) KutatóCentrum (50) Kutatópont (9) Kürt (1) kütyük (6) lakberendezés (2) látogatók (154) legkeresettebb kulcsszavak (65) lemezek (1) Lengyelország (85) Lenovo (6) letöltés (31) Lettország (1) Life.hu (1) Liferay (1) LinkedIn (47) Linux (4) Live (7) Ma este Színház (1) Mac (5) MacOSX (1) Madhouse (1) Maesteszinhaz (1) Magyar Online Hirdetési Index (1) Magyar Telekom (5) Mainap.hu (1) márka (50) marketing (62) marketing költések (15) MASMI (2) MASMIbusz (1) MasterCard (7) MCC (1) MEC (3) média (61) Mediameter (4) Medián (4) MédiaQ (1) Médiatudományi Intézet (1) megosztások (6) megyék (5) Microsoft (47) MillwardBrown (3) Mind-Diák Szövetkezet (1) MLE (1) MNO (1) mobil eszköz (287) mobil internet (190) mobil telefon (432) MOHI (1) Morgan Stanley (2) mozi (4) Mozilla (1) MRSZ (7) MS Outlook (1) MSN (13) MTA (1) MTV (2) multimédia (1) munka (2) munkahely (29) munkanap (2) művészet (1) MyPhotoAlbum (2) MySpace (21) Nagy Adat (11) Nagy-Britannia (43) napi fogyasztási cikk (2) Napi Gazdaság (1) napilapok (6) NAVA (1) nemek (3) Németország (679) Nemzeti MédiaAnalízis (5) Népszabadság (1) NetAcademia (1) netezők (334) Netflix (9) Netkutatások (1) Netkutatások Pro (408) NetPincér.hu (1) Netrisk (3) NFH (1) NGYSZ (7) NHH (35) Nielsen (37) NLCafe (1) NMF (1) NMFR (1) NMHH (98) Nokia (13) Norvégia (1) nők (25) nrc (111) nyelvek (3) nyílt forráskód (1) Nyugat-Európa (11) nyugdíjasok (1) OGYEI (1) OIK (33) OKI (1) okosház (1) okosóra (10) okostévé (12) okosváros (1) oktatás (14) Olcsóbbat.hu (6) oldalletöltések (13) Olimpia (5) olvasás (3) OMP (33) Opera (11) operációs rendszerek (50) Oracle (2) Origo (8) Oroszország (52) orvosok (15) otthon (6) otthon és kert (3) Otto (1) óvodások (2) Ötvenentúl.hu (2) Pandora (6) PanMedia (1) Panoramio (1) Pantone (1) partnerprogram (1) patika (1) PayPal (20) PC (6) penetráció (62) pénzügy (66) Photobucket (2) piackutatás (11) Piackutatók Éjszakája (2) Picasa (3) pihenés (1) Pinterest (26) podcast (1) Port.hu (1) portálok (19) Postr.hu (1) PR (6) prezentáció (4) Prezi (1) Profession.hu (9) Protopmail (1) PubMatic (2) PWC (4) QR-kód (5) rádió (49) Randstad (1) Red Bull (1) Reddit (3) referencia (1) regisztráció (3) Regus (1) reklám (223) reklámtorta (16) rendezvények (9) Research International Hoffmann (1) részvény (29) retweet (1) rEVOLUTION (2) RG (1) RIM (3) ROI (3) Roland Berger (1) Románia (6) Ropper Jelentés (2) RSM DTM (1) rss (4) ruházat (3) Safari (5) sajtó (42) sajtóközlemény (2) Samsung (32) Sanoma (4) SAS (1) Scale Research (2) SEM (1) Semmelweis Egyetem (1) SEO (6) SEOCeros (1) Sergey Brin (1) Series40 (1) Seznam (5) SimilarWeb (10) Skype (12) Slideshare (2) sms (15) Snapchat (4) Sony (2) spam (3) sport (8) Spotify (3) Startlap (1) startup (3) statisztika (41) Stop (1) Strategopolis (6) StumbleUpon (1) sütés-főzés (4) Svájc (7) Symantec (1) Symbian (2) Synovate (1) szabadidő (14) szájreklám (3) szakember (1) szállás (9) Szállás.hu (13) szálloda (6) számítógép (148) szavazás (1) SZEK (1) személyes tárgy (1) szemkamera (5) szerencsejáték (5) szerver (2) szilveszter (3) Szinapszis (16) színház (2) színmélységek (9) Szlovákia (45) szoftver (9) Szonda Ipsos (12) szórakozás (20) születésnap (2) T-Mobile (3) táblagép (105) Tablazat.hu (3) találati lista (3) tanulás (13) tanulmány (126) táplálkozás (1) Target (2) Tárki (3) társadalom (3) társas kapcsolatok (3) társkereső (8) tartalmak (11) távközlés (13) távmunka (3) technika (10) TED (102) telefonálás (58) Telekom (2) Telenor (5) testápolás (9) tévé (142) tizenévesek (33) tns (15) TNS Hoffmann (1) TOP (294) trend (246) Trendlabor (1) tudomány (3) Tumblr (9) turizmus (22) Twitter (168) Uber (5) UNAS (1) UPC (1) UPS (1) utazás (33) ügyfélszerzés (2) ügynökségek (2) ügyvéd (2) Ügyvédbróker.hu (1) üzlet (7) üzleti döntéshozók (2) választás (3) vállalatok (140) válság (7) vásárlás (426) Vatera (10) Velvet.hu (1) Veritas (1) vezetők (10) Viacom (1) Videa (1) videó (116) videómegosztó (46) videos (353) világ (293) Világgazdaság (1) Vimeo (1) virág (2) virtuális valóság (2) vírus (2) Visegrádi országok (10) Vodafone (6) VoIP (5) vonalkód (1) Walmart (1) web 2.0 (5) Web 2.0 Barcamp (3) webAudience (5) WebAudit (1) Weber Shandwick (1) webinar (22) Webshop-Experts (2) wellnes (1) WhatsApp (10) wiki (3) Wikipedia (15) Windows (39) Windows Phone (6) WIP (1) WordPress (8) Workania (2) Workmania (1) World Internet Project (1) WSE (1) www (1) Xing (3) Yahoo (59) Yandex (4) YouTube (64) zene (66) Zivi (1) Zynga (5)

Netkutatások Archívum

Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2sB8o81XqXTuaXk86FUS1XqXS2-TusXhR-3hLtYihR-3hLV-fl-6jXYihR-3hLV-OPkE7q7SV-W6PXn6ECjsX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2j8dknuik8iu8PTSjCdXqCiShO-9hDLh5DhO-9hDDhD0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=k8FukYBFW8s6oSXIFkou8TdTHXaE6iuwt0pMMM5bBXEuw3NNQMyN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=k8FukYBFW8s6oSXIFkou8TdTHXaE6iuwt0pMMM5bBXEuw3NNQMyN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSFCS9MMg05Suj6i7VjYksqVjXUVj66jBV1ujsko8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2j8dknuik8iu8PTSjCdXqCiShO-9hDLh5DhO-9hDDhD0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSs6oTXYknX6iSnuuiVt5Vt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSIFS9MMg05Suj6i7VjYksqVjXUVj66jBV1ujsko8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSs6oTXYknX6iSoXYI
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuaaXn8s6oSFS2-CTuFBn6iqSUXYauaS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NyNyNgMtMMS1118nFkiBIuFokFqn8s68CqSBT6FnokFVokFXCBEVTXuqkFBqXSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NyNytM90ttS1118nFkiBIuFokFqn8sdSBT6FnokFVokFXCBEVTXuqkFBqXSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCoBd6nS6YaV76CiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2o8Iksuj66q8s6oSY6UXiSXauinXI7SHsnQwFus6WuFbkoTlBukFsdOknnuoTnBwNbkoTlkYnuFiknuOBukFsdwNbkoTln6UUYuOBukFsdOo6auwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=3QoknCFu8s6oSFCSBOsknSe-Cna66FLikYSsnFStS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=3QoknCFu8s6oSnFSBOsknSe-Cna66FLikYSsnFStS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=3QoknCFu8s6oSCqSBOsknSe-Cna66FLikYSsnFStS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uQkYnuaT6Fi8s6oSuiSsknuU6F7S1XIu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCoBd6nSPkTkiuBu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCoBd6nSTCjYXs
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IFVIF8Iksuj66q8s6oSduYT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtgtMN3tNM3NtS1118nFkiBIuFokFqn8sdSdukanFXsqVUojdVkoTVs6VqUSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=6qoknCFuBYCn8s6oSuiST6W8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCoBd6nSYuBjXki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSnFS3y9935MSFuaB8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCoBd6nSnFkiBUuiauF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCoBd6nSndFuuB6ou
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118kYYo6WXu8s6oSUuiFuSF6okisuVap95
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCoBd6nSoknCFu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211138idq86F8PTSiu1BSBTusXkYSs6F6ikWXFCBSv1FkTTuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCsq6YaSIuokYuV6FUkBo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=6qoknCFuBYCn8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCsq6YaSTCjYXs
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tp9gypS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpOtNOMgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCsq6YaSUkiUjkiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCsq6YaSduinkX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kF8TXinuFuBn8s6oSIYkWXkp5N9So6auVn6TS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pQQQoknCFuB8s6oSuiSokFquFSFXWuFSd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCsq6YaSndFuuB6ou
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCsq6YaSnuuiVt5Vt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsCsq6YaSoknCFu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsEusdS6YaV76CiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tgMy93S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONgOt0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsEusdSTCjYXs
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsEusdSUkiUjkiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5ttt5N5tgNNS1118nFkiBIuFokFqn8auSjXUT6XinVUojdVkoTVs6VqUSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2sB8o81XqXTuaXk86FUS1XqXS2-TusXhR-3hLtYihR-3hLV-fl-6jXYihR-3hLV-OPkE7q7SV-W6PXn6ECjsX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsEusdSnFkiBUuiauF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IFVIF8Iksuj66q8s6oSICiaFkXBuFBSuQTY6FuSdukYndVkiaVouaXskYS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=iun8Xnt058s6oSkMNtpStNttS0N0ySNNNNN0N0y0pM8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSYWSWXau6BSnuuiJsFukoTXu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsEusdSnuuiVt5Vt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pQQQoknCFuB8s6oSauSokFquFSFXWuFSd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pQQQoknCFuB8s6oSYWSokFquFSFXWuFSd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsEusdSoXYI
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsEusdSoknCFu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pQQQoknCFuB8s6oSBYSokFquFSFXWuFSd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSiBqoPSMNt9N9tN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsEusdSuj6i7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=6qoknCFuBYCn8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118drnCju8nWSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5Ntttty3NMNS1118nFkiBIuFokFqn8sdStBnV76CVBT6FnBVkiaVdukYndVUojdSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=QWXaB8nWSunSWXau6BSikXiuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=QWXaB8nWSnFSWXau6BSqkFhR-9hDtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsFukoTXuSTCjYXs
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSWXau6SXisknuU6FXuBSsFukoTXuSUkiUjkiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpttN5NpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpON0ONMOkFsdXWu8dnoY