in other client

2016. április 1.

EU - Az európai digitális tartalomszolgáltatók 68 százaléka területalapú tartalomkorlátozásokat alkalmaz, 2016. március

Az e-kereskedelmi ágazatban végzett bizottsági vizsgálat első eredményei azt mutatják, hogy a területi alapú tartalomkorlátozás széles körben elterjedt gyakorlat az Unióban. Ez részben a vállalkozások arra vonatkozó egyoldalú döntéseinek eredménye, hogy nem értékesítenek külföldön, ugyanakkor vállalkozások alkotta szerződéses akadályok is gátolják a fogyasztók határokon átívelő internetes vásárlásait az Unióban. 

Az Európai Bizottság közzétette az első eredményeket a területi alapú tartalomkorlátozás előfordulási gyakoriságáról. Az ilyen jellegű korlátozások akadályozzák, hogy az Európai Unióban a fogyasztók fogyasztási cikkeket vásároljanak vagy digitális tartalmakat érjenek el az interneten keresztül. Az információkat a Bizottság az e-kereskedelmi ágazatra vonatkozó, 2015 májusa óta folyamatban lévő antitrösztvizsgálat keretében szerezte be.

A mind a 28 uniós tagállamból több mint 1400 kiskereskedő által beküldött válaszok azt mutatják, hogy a területi alapú tartalomkorlátozás az Unióban működő fogyasztásicikk-értékesítők és digitális tartalomszolgáltatók körében egyaránt elterjedt gyakorlat. Az online fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozó válaszadók 38 %-a és a digitális tartalomszolgáltatók 68 %-a azt válaszolta, hogy területi alapú tartalomkorlátozást alkalmaz a más uniós tagállamokban tartózkodó fogyasztókkal szemben.

Az e-kereskedelmi ágazatban végzett vizsgálat célja olyan piaci információk összegyűjtése, amelyek alapján a Bizottság világosabb képet kaphat arról, hogy a vállalkozások által létrehozott esetleges akadályok hatással vannak-e az európai e-kereskedelmi piacra, és ha igen, milyen mértékben. A területi alapú tartalomkorlátozás az ágazati vizsgálat egyik témája. 

A területi alapú tartalomkorlátozással kapcsolatban ma közzétett tények és adatok nem kapcsolódnak semmilyen versenyellenes aggály megállapításához vagy antitrösztügy indításához. A megállapításokat felhasználják majd az ágazati vizsgálat keretében végzett, folyamatban lévő bizottsági elemzéshez, melynek célja az esetleges versenyjogi problémák azonosítása és a Bizottság digitális egységes piaci stratégiája keretében kezdeményezett fellépések kiegészítése a határokon átnyúló e-kereskedelmet hátráltató korlátok kezelése érdekében.

A versenypolitikáért felelős biztos, Margrethe Vestager így nyilatkozott: „Az e-kereskedelemi ágazatban végzett vizsgálatunk keretében összegyűjtött információk megerősítik azokat a jeleket, amelyek nyomán vizsgálatot indítottunk: Azon túlmenően, hogy a területi alapú tartalomkorlátozás gyakran megakadályozza, hogy az európai fogyasztók más uniós országból vásároljanak árukat vagy digitális tartalmakat az interneten keresztül, bizonyos esetekben a szóban forgó tartalomkorlátozásra a szállítók és a forgalmazók közötti megállapodásokban rögzített korlátozások miatt kerül sor. Amennyiben egy erőfölénnyel nem rendelkező vállalkozás egyoldalúan úgy dönt, hogy nem értékesít külföldön, az nem versenyjogi kérdés. Ha azonban megállapodással rögzített területi alapú tartalomkorlátozás esete áll fenn, akkor alaposabban meg kell vizsgálnunk, hogy uniós versenyjogi eszközökkel kezelhető versenyellenes magatartásról van-e szó.”

Egyre több árut és szolgáltatást értékesítenek az interneten keresztül, de a tagállamközi online vásárlások száma az Unión belül csak lassan növekszik. A Bizottság ágazati vizsgálatának ma közzétett első megállapításai egy olyan gyakorlatra – az úgynevezett területi alapú tartalomkorlátozásra – vonatkoznak, amelynek keretében a kiskereskedők vagy digitális tartalomszolgáltatók az internetes vásárlók tartózkodási helye vagy országa miatt megakadályozzák, hogy fogyasztási cikkeket vásároljanak vagy digitális tartalomszolgáltatásokhoz férjenek hozzá. Ez a határokon átnyúló e-kereskedelmet érintő tényezők egyike.

Bizonyos esetekben úgy tűnik, hogy a területi alapú tartalomkorlátozás a szállítók és a forgalmazók közötti megállapodásokhoz kapcsolódik. Az ilyen megállapodások az uniós antitrösztszabályokat megszegve korlátozhatják az egységes piacon folyó versenyt. Ezt azonban eseti alapon kell értékelni.

Ezzel szemben ha a területi alapú tartalomkorlátozás egyoldalú üzleti döntéseken alapul, akkor az erőfölénnyel nem rendelkező vállalkozások ilyen magatartása egyértelműen nem tartozik az uniós versenyjogi jogszabályok hatálya alá.

Számos oka lehet annak, hogy a kiskereskedők és a szolgáltatók nem értékesítenek külföldön, és a kereskedelmi partnerek megválasztásának szabadsága továbbra is alapelv.Ennek alapján a Bizottság számára kiemelt fontosságú, hogy a digitális egységes piaci stratégia keretében jogalkotási aktusok révén kezelje a határokon átnyúló e-kereskedelem útjában álló indokolatlan korlátokat, és májusban további jogalkotási javaslatokat fog előterjeszteni. 

A versenyjog érvényesítésére irányuló intézkedéseknek és a Bizottság jogalkotási kezdeményezéseinek közös célkitűzése egy olyan térség létrehozása, amelyben az uniós polgárok és vállalkozások – tartózkodási helyüktől függetlenül – akadálytalanul hozzáférhetnek az internetes tevékenységekhez, illetve ilyen tevékenységeket végezhetnek.

Az első eredmények összefoglalása


Az ágazati vizsgálat megállapította, hogy a fogyasztási cikkek – többek között ruhák, cipők, sportszerek és elektronikus fogyasztási cikkek – internetes kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozó válaszadók 38 %-a alkalmaz területi alapú tartalomkorlátozást. Ezen termékek esetében a területi alapú tartalomkorlátozás főképp a külföldi szállítás megtagadásában nyilvánul meg. 

A külföldi fizetési módok visszautasítása és – kisebb mértékben – az átirányítás, valamint a honlapokhoz való hozzáférés megtagadása szintén az alkalmazott módszerek között szerepel. Habár az ilyen jellegű területi alapú tartalomkorlátozás az esetek többségében a kiskereskedők egyoldalú üzleti döntésének eredménye, a kiskereskedők 12 %-a a kínálatában szereplő legalább egy termékkategória esetében a határokon átnyúló értékesítést gátoló szerződéses korlátozásokról számol be.

Az online digitális tartalmak tekintetében a szolgáltatók többsége (68 %) azt válaszolta, hogy területi alapú tartalomkorlátozást alkalmaz a más uniós tagállamokban tartózkodó felhasználókkal szemben. Ez elsősorban a felhasználó IP-címe alapján történik, amely azonosítja a számítógépet/okostelefont és meghatározza földrajzi helyzetét. 

A válaszadó tartalomszolgáltatók 59 %-a úgy nyilatkozott, hogy a szállítók szerződésben kötelezik őket a területi alapú tartalomkorlátozás alkalmazására. A területi alapú tartalomkorlátozás előfordulási gyakoriságának tekintetében számottevő eltérések vannak a digitális tartalmak kategóriáitól és az uniós tagállamoktól függően.

A válaszadók száma az egyes tagállamok között eltér, főként az e-kereskedelmi piac tagállamonkénti eltérő mérete, valamint a vizsgálatban való részvételre vonatkozó, Bizottsághoz beérkezett spontán kérelmek száma miatt. Az eredmények tehát hasznos áttekintést nyújtanak a területi alapú tartalomkorlátozás Unióban való előfordulásának gyakoriságáról, statisztikailag azonban nem reprezentatívak az EU e-kereskedelmi piacának egészére nézve. További részletek a tájékoztatóban.

Az e-kereskedelemi ágazatban végzett vizsgálat következő lépései


A tervek szerint egy nyilvános konzultáció céljából 2016 közepén közzéteendő előzetes jelentés keretében ismertetni fogják az e-kereskedelemi ágazatban végzett, folyamatban lévő vizsgálat valamennyi megállapításának részletesebb elemzését. Ez az előzetes jelentés nem csupán a területi alapú tartalomkorlátozásra fog kitérni, hanem bármely egyéb, az európai e-kereskedelmi piacokat érintő versenyjogi aggályra is. A záró jelentés 2017 első negyedévére várható.

A területi alapú tartalomkorlátozással kapcsolatban ma közzétett első megállapítások nem kapcsolódnak semmilyen versenyellenes aggály megállapításához vagy antitrösztügy indításához.

Amennyiben a Bizottság konkrét versenyjogi aggályokat fogalmaz meg a területi alapú tartalomkorlátozás vagy más kérdések tekintetében, akkor a versenykorlátozó üzleti gyakorlatra és a piaci erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó uniós szabályoknak (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke) való megfelelés biztosítása érdekében konkrét esetek vizsgálatát is megindíthatja. A versenyjog érvényesítését célzó valamennyi intézkedésnek olyan, eseti alapon végzett értékelésen kell alapulnia, amelynek részét képezi az azonosított korlátozások lehetséges indokainak elemzése is.

Háttér-információk
A jelentés teljes szövege itt érhető el.

Az e-kereskedelemi ágazatban végzett vizsgálat 2015. május 6-án indult azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára az európai e-kereskedelmi piacokon fennálló esetleges versenyjogi aggályok azonosítását. Az e-kereskedelemi ágazatban végzett vizsgálattal kapcsolatban további háttér-információk találhatók a tájékoztatóban és az ágazati vizsgálat honlapján.

Az ágazati vizsgálat kiegészíti a Bizottság ugyanezen a napon elfogadott digitális egységes piaci stratégiájában meghatározott azon egyéb fellépéseket is, amelyek a határokon átnyúló e-kereskedelmet korlátozó szabályozási akadályok felszámolását célozzák. A Bizottság ma a digitális egységes piaci stratégia részeként közzétette teljes jelentését a területi alapú tartalomkorlátozásról szóló nyilvános konzultáció eredményeiről (további információ itt). A Bizottság ezenkívül próbavásárlásos felmérést is végzett, melynek keretében az Unió egészére kiterjedően elemezte a területi alapú tartalomkorlátozás előfordulási gyakoriságát és a különböző ágazatokban alkalmazott, egyéb területi alapú korlátozási technikákat. A Bizottság májusban az e-kereskedelem uniós szintű élénkítését célzó jogalkotási javaslatcsomagot fog előterjeszteni.

Forrás: Európai Bizottság
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Azonnali RSS-értesítésre feliratkozás*

Feliratkozás itt >>
(*Mi az RSS? Lásd oldalt videón)

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja be e-mail címét:

Kulcsszavak

1.000. bejegyzés (1) 2007 (186) 2008 (534) 2009 (982) 2010 (141) 2011 (612) 2012 (894) 2013 (635) 2014 (432) 2015 (565) 2016 (91) 444 (1) 5 perc Angol (1) Accenture (1) Acer (3) adatvédelem (20) Adecco (3) AdMob (1) Adobe (1) adományozás (3) AdSense (2) Adverticum (1) Adwords (4) affinitási index (1) agrárium (4) AgroStratéga (3) Airbnb (1) ajándék (2) Akciokatalogus.hu (1) alkalmazások (67) állami (7) állás (30) álláskeresés (45) Allegroup (6) Alphabet (1) Alphasonic (1) Amazon (53) Amerika (729) Android (64) AOL (5) apóhirdetés (3) Apple (128) appvertising (1) Apród.hu (1) apróhirdetés (1) árak (2) árbevétel (2) Artisjus (1) árukereső (5) Árukereső.hu (4) Arvalicom (1) Asus (2) audio (1) aukció (26) Aurkereso.hu (1) Ausztria (64) autó (13) Autókölcsönzés.hu (1) Avon (1) Ázsia (16) B2B (1) B2C (1) baba-mama (1) Bada (1) Bankmonitor (1) bankok (9) bankolás (47) banner (9) barkácsol (1) BCG (1) BDO (2) belépőjegy (2) BellResearch (44) benzin (1) BGF (3) Bill Gates (1) Bing (13) Bisnode (2) BIX (3) biztonság (41) biztosítás (8) BKF (1) BlackBerry (5) blog (79) Blog.hu (2) Blogger (4) Blogspot (1) Blogter (1) Blumenthal (1) Bónusz Brigád (5) Bookline.hu (2) böngészők (65) Brandmonitor (1) Bulgária (2) bútor (2) CB (29) cd (6) CEMP (1) CERN (1) Cetelem (3) CEU (2) chat (16) Cisco (8) Citromail (4) civil (3) Clipfish (1) CNN (1) Coface (1) Compete (2) Continental (1) cookie (7) CPC (3) CPM (2) Creative Commons (1) CTR (7) Cyberoam (1) család (7) csatlakozás (1) Csehország (92) csengőhang (3) csomagok (1) DE (717) Delicious (3) Dell (4) Deloitte (3) DESI (1) Digg (4) Digi (1) digitális (26) digitális írástudás (13) digitális szakadék (2) díj (4) Díjnet.hu (2) DIMSZ (1) direkt marketing (1) divat (2) DKT (2) domain (37) Drupal (1) dvd (1) e-kereskedelem (243) e-kormányzat (11) e-könyv (29) e-mail (127) e-olvasó (7) e-óra (1) e-Pénzügyi Index (1) E-Shopping Report (2) e-számla (2) e-tanulás (55) eBay (26) Economist Intelligence Unit (1) egészség (23) egészségügy (12) élelmiszer (19) elemzés (3) életkor (3) életmód (2) előfizetés (6) ELTE (1) eMAG (1) EMC2 (1) Emirates (1) EN (1769) eNet (37) Ericsson (15) Ernst and Young (1) Erste Bank (2) értékesítés (3) esemény (5) Eset (4) esküvő (2) Etarget (9) étterem (3) EU (102) Európa (181) European Interactive Advertising Association (EIAA) (5) Eurostat (6) EY (2) Facebook (320) Fanta Trendriport (1) felbontások (5) felhasználók (18) felhőtár (18) felsőoktatás (1) felvásárlás (5) FEmina.hu (1) fénykép (26) férfiak (18) fiatalok (83) film (8) Finnország (1) Firefox (32) Fitbit (1) fizetés (62) Flash Player (3) Flickr (4) FMCG (23) fogyasztók (5) Forsense (3) fórum (10) fotó (13) Foursquare (2) Freeblog (1) Freemail (3) Friendfreed (2) Gallup (1) Garson (1) Gartner (1) gasztronómia (1) gazdaság (3) gemius (99) gemiusAdmonitor (6) gemiusAudience (69) gemiusTraffic (2) Geometry Global (1) gépjármű (4) GfK (46) GKI (18) GKIeNet (25) Globalplaza.hu (1) Gmail (10) Google (311) Google Ad Planner (52) Google Adwords (2) Google Analytics (1) Google Chrome (30) Google Consumer Barometer (156) Google Drive (1) Google G1 (1) Google Glass (1) Google Keresési Mennyiségi Index (1) Google Keresési Trendek (226) Google Látogatói Trendek (106) Google Panda (1) Google Play (2) Google Plus (20) Google Reader (1) Google Térkép (1) GooT (33) GPS (2) grafika (2) grafikon (596) Grando.hu (4) Grayling (1) Groupon (11) gumi (1) GVI (5) gyerekek (35) gyógyszer (3) hangoskönyv (2) Használtautó.hu (1) háziállat (2) háztartási gépek (1) háztartási termék (1) háztartások (52) hír (16) Hír24 (1) hir24.hu (1) hirdetés (68) hírek (18) hírnév (1) híroldalak (61) hivatali ügy (10) honlap (165) Hootsuite (1) Horvátország (1) Hotmail (8) hőtérkép (1) HP (6) HR (1) HTC (1) html (1) hu (18) Huawei (1) Hulu (6) HVG (1) IAB (23) IBM (10) IDC (17) időjárás (3) időmérleg (6) idősebbek (29) IFUA (1) IIBR (7) IKT (39) Indamail (2) Indavideo (1) Index (4) infografika (607) Infokommunikációs Jelentés (13) információszerzés (25) ingatlan (4) Ingatlan.com (1) innováció (1) Instagram (18) Intel (3) Internet (768) Internet Explorer (25) internet forgalom (3) internet Insight Report (2) Internet World Stats (1) Internetes közösségek (61) Internetet.hu (4) Internetező nők (66) iOS (36) IoT (4) IP-telefon (6) iPad (29) iPhone (77) iPod (12) Ipsos (89) IPTV (4) írás (1) irodalom (2) iskola (9) IT (28) ITE (1) Ithaka (6) ITSZ (1) iTunes (5) IVSZ (2) iWatch (1) IWIW (12) játék (35) Játéknet.hu (2) jegyek (2) Jelentés az internet-gazdaságról (3) Jobline (2) Jófogás.hu (1) Joomla (1) K&H (1) Kantar (2) karácsony (45) Kaspersky Lab (8) katalógusok (6) Kelet-Európa (31) Kelly Services (1) képernyő (3) képernyőfelbontás (8) képeslap (2) képmegosztó (6) képzés (3) kereskedők (21) kereső (11) kereső szavak (65) keresők (88) keresőmarketing (8) kert (1) kettőskereszt (2) Kickstarter (3) Kína (5) Kiskegyed.hu (1) kismamák (1) klikkelés (2) kommunikáció (27) konferencia (11) konverzió (1) kórház (1) Korubo (1) könyv (18) középkorúak (6) közintézmények (18) közlekedés (2) közösségi média (98) közösségi oldalak (239) KSH (144) kulcsszavak (152) kupon (19) Kupon Világ (3) KutatóCentrum (50) Kutatópont (9) Kürt (1) kütyük (6) lakberendezés (2) látogatók (154) legkeresettebb kulcsszavak (65) lemezek (1) Lengyelország (85) Lenovo (6) letöltés (31) Lettország (1) Life.hu (1) Liferay (1) LinkedIn (47) Linux (4) Live (7) Ma este Színház (1) Mac (5) MacOSX (1) Madhouse (1) Maesteszinhaz (1) Magyar Online Hirdetési Index (1) Magyar Telekom (5) Mainap.hu (1) márka (50) marketing (62) marketing költések (15) MASMI (2) MASMIbusz (1) MasterCard (7) MCC (1) MEC (3) média (61) Mediameter (4) Medián (4) MédiaQ (1) Médiatudományi Intézet (1) megosztások (6) megyék (5) Microsoft (47) MillwardBrown (3) Mind-Diák Szövetkezet (1) MLE (1) MNO (1) mobil eszköz (287) mobil internet (190) mobil telefon (430) MOHI (1) Morgan Stanley (2) mozi (4) Mozilla (1) MRSZ (7) MS Outlook (1) MSN (13) MTA (1) MTV (2) multimédia (1) munka (2) munkahely (29) munkanap (2) művészet (1) MyPhotoAlbum (2) MySpace (21) Nagy Adat (10) Nagy-Britannia (43) napi fogyasztási cikk (2) Napi Gazdaság (1) napilapok (6) NAVA (1) nemek (3) Németország (677) Nemzeti MédiaAnalízis (5) Népszabadság (1) NetAcademia (1) netezők (334) Netflix (9) Netkutatások (1) Netkutatások Pro (408) NetPincér.hu (1) Netrisk (3) NFH (1) NGYSZ (7) NHH (35) Nielsen (36) NLCafe (1) NMF (1) NMFR (1) NMHH (98) Nokia (13) nők (25) nrc (111) nyelvek (3) nyílt forráskód (1) Nyugat-Európa (11) nyugdíjasok (1) OGYEI (1) OIK (33) OKI (1) okosház (1) okosóra (10) okostévé (12) okosváros (1) oktatás (14) Olcsóbbat.hu (6) oldalletöltések (13) Olimpia (5) olvasás (3) OMP (33) Opera (11) operációs rendszerek (50) Oracle (2) Origo (8) Oroszország (52) orvosok (15) otthon (6) otthon és kert (3) Otto (1) óvodások (2) Ötvenentúl.hu (2) Pandora (6) PanMedia (1) Panoramio (1) Pantone (1) partnerprogram (1) patika (1) PayPal (20) PC (6) penetráció (62) pénzügy (66) Photobucket (2) piackutatás (10) Piackutatók Éjszakája (2) Picasa (3) pihenés (1) Pinterest (26) podcast (1) Port.hu (1) portálok (19) Postr.hu (1) PR (6) prezentáció (4) Prezi (1) Profession.hu (9) Protopmail (1) PubMatic (2) PWC (4) QR-kód (5) rádió (49) Randstad (1) Red Bull (1) Reddit (3) referencia (1) regisztráció (3) Regus (1) reklám (223) reklámtorta (16) rendezvények (9) Research International Hoffmann (1) részvény (29) retweet (1) rEVOLUTION (2) RG (1) RIM (3) ROI (3) Roland Berger (1) Románia (6) Ropper Jelentés (2) RSM DTM (1) rss (4) ruházat (3) Safari (5) sajtó (42) sajtóközlemény (2) Samsung (32) Sanoma (4) SAS (1) Scale Research (2) SEM (1) Semmelweis Egyetem (1) SEO (6) SEOCeros (1) Sergey Brin (1) Series40 (1) Seznam (5) SimilarWeb (10) Skype (12) Slideshare (2) sms (15) Snapchat (4) Sony (2) spam (3) sport (8) Spotify (3) Startlap (1) startup (3) statisztika (41) Stop (1) Strategopolis (6) StumbleUpon (1) sütés-főzés (4) Svájc (7) Symantec (1) Symbian (2) Synovate (1) szabadidő (14) szájreklám (3) szakember (1) szállás (9) Szállás.hu (13) szálloda (6) számítógép (148) szavazás (1) SZEK (1) személyes tárgy (1) szemkamera (5) szerencsejáték (5) szerver (2) szilveszter (3) Szinapszis (16) színház (2) színmélységek (9) Szlovákia (45) szoftver (8) Szonda Ipsos (12) szórakozás (20) születésnap (2) T-Mobile (3) táblagép (105) Tablazat.hu (3) találati lista (3) tanulás (13) tanulmány (126) táplálkozás (1) Target (2) Tárki (3) társadalom (3) társas kapcsolatok (3) társkereső (8) tartalmak (11) távközlés (13) távmunka (3) technika (10) TED (102) telefonálás (58) Telekom (2) Telenor (5) testápolás (9) tévé (142) tizenévesek (33) tns (15) TNS Hoffmann (1) TOP (294) trend (246) Trendlabor (1) tudomány (3) Tumblr (9) turizmus (22) Twitter (168) Uber (5) UNAS (1) UPC (1) UPS (1) utazás (33) ügyfélszerzés (2) ügynökségek (2) ügyvéd (2) Ügyvédbróker.hu (1) üzlet (7) üzleti döntéshozók (2) választás (3) vállalatok (139) válság (7) vásárlás (425) Vatera (10) Velvet.hu (1) Veritas (1) vezetők (10) Viacom (1) Videa (1) videó (116) videómegosztó (46) videos (353) világ (288) Világgazdaság (1) Vimeo (1) virág (2) vírus (2) Visegrádi országok (10) Vodafone (6) VoIP (5) vonalkód (1) Walmart (1) web 2.0 (5) Web 2.0 Barcamp (3) webAudience (5) WebAudit (1) Weber Shandwick (1) webinar (22) Webshop-Experts (2) wellnes (1) WhatsApp (10) wiki (3) Wikipedia (15) Windows (39) Windows Phone (6) WIP (1) WordPress (8) Workania (2) Workmania (1) World Internet Project (1) WSE (1) www (1) Xing (3) Yahoo (59) Yandex (4) YouTube (64) zene (66) Zivi (1) Zynga (5)

Netkutatások Archívum

Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6SIuoa6o
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXStp59hO-yhDphD9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSA-6iUV2-i8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSaXkYusnSnq7dUSMNNpN0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUS4-XVq8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tgM5t3S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONgOM9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-yhDR-hDghO-yhLghL0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-yhLO-h5phO-5hpghL9hO-yhD5h5R-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSZ-d6ViUdXo8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSuiSWXau6BSWXinkUuJo6o
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSS-5N8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUS4-iVUX8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-0hpV-hDO-hO-0h55hD5hO-yhD5h5M
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSR-dV78uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MMMN9yS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OtMONpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSR-dnVUXiU8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118E6nn658s6oSaknkSIXYuS9OtSM5pNtgt5ytOgR-FA-8-c-S-h-Okspsg5ajI0asu5s55N55upp95uuM9N3NjIjtuyjj8b-f-4-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-0h5O-hL5hO-5hL5h55hO-ghDyhDthO-5hL5h55hO-yhLV-hL0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSEdSIkrHXB2-d61LiB1uFDY6sqw3pbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwIXiUuFJkikY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBdXTSiqXIFSMNNpN0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-3h53hpghO-3h53hLV-hO-3h5MhDNhO-3h53hLphO-3h53hpO-hO-3h53hDR-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpNyytMMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONMOtMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-gh5phDphO-yh55hLyfhO-0hp0h5ghO-gh5R-hLO-hO-5hD3h5ghO-0hp0hppS9N5g955tyM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6SIuokYu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpNy9My0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONyO3tOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpMMN3MMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtyON5ON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwb-FkishR-yhLDEXPkbkoTlWuksnX6iwuaXnbkoTlBusnX6iw5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118daFuka78QQQSWXSISkoknuCFVWXau6B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwIXiUuFXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5t5M5NtS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ON3O3tOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwhO-3h5MhLR-hO-3h53hLthO-3h53hLpOhO-yhL9hLghO-0h5NhLLhO-gh5V-hL3hO-ghLphDLhO-9hD5hLV-hO-0hDthDLhO-0h55hL0bkoTlksnX6iwuaXnbkoTlBusnX6iwty
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSb-FkishR-yhLDEXPk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6SBrCXFn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118Poaj8iu8PTStppySaBNNNy9N8dno
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118daFuka78QQQSFCSISkoknuCFVWXau6B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk8o81XqXTuaXk86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwhO-3h5MhLR-hO-3h53hLthO-3h53hLphO-yhL8-hDO-hO-yhL9hLghO-phLV-hp9hO-gh5V-hL3hO-3h5MhD5hO-3h53hL3hO-3h5MhL9hO-3h5MhLR-hO-3h53hDR-bkoTlo6jXYuksnX6iwn6UUYuOWXu1Oo6jXYu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSBokYY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN9tpy5S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt9ONpOMpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSWXau6SU7o
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6BSnkYY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IknBnCju8s6oSduSsknuU6F7SjY61P6jSttN8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6BSjuksd
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSWXuniko
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tgNMt9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONpON3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSTXFouBiXkXBXkXB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2s6oo6iB81XqXouaXk86FUS1XqXS8-XYuf2-nuXiBOb-XYYkF8PTU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSuiSUXFYBSkoknuCFVF6quiHo6Fuwtg3Mp0tggpgpNMp053MbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlkoTh3DYkiUCkUuR-dkiUuwtbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Ed8o81XqXTuaXk86FUSEdVBUShO-0hDR-hLDhO-ghp9hDDhO-yhLO-hD0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNt9Ngy0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMOtNONtOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSB6Y6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6BS76CiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpNyy5t9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONMOMgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtg90NgS1118iunqCnknkB6q8dCSMNttOttOMtOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IknBnCju8s6oSnFSsknuU6F7SjY61P6jSttN8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6SjXqXiX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMt9NgNtt9S1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ON9OMNOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IknBnCju8s6oSFCSsknuU6F7SjY61P6jSttN8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSuiSsdknVdnoYySLYokDFXaUu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6BSokYk7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSiXTTYuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN0tMtMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ONyOt5OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IknBnCju8s6oSCqSsknuU6F7SjY61P6jSttN8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwCsXnuYPXskJikJa6oC
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6BSIXBn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSFCSsdknVdnoYySO-ookA-kFXBk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNt9MgttS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpON9ONpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IknBnCju8s6oSYnSsknuU6F7SjY61P6jSttN8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSWXau6S3V-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwIXniuBB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXStMp9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSauSWXau6BSWXinkUuJo6o
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSoXYIB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6STFXB6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSs6CT6iBSITnVTYk7Vj6QS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSPkTkiuBu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YXWuPkBoXi8s6oSXnSsdknVdnoYySLiUuYXskLakoBHTkFuinc-awg0MpM0ybkoTlsdXYac-awtNNNNNNNNNbkoTlYkiUCkUuR-dkiUuwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nuuiQQQtp8s6oSuiSiXsduSv-XIuSjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSK-hR-3hDR-FXOG-FuX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6BSokQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-9hDR-h5LhO-yh5DhLMhO-0hDphDO-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118BuQdCjda8s6oSnFSWXau6BSoXsduYYuSki7Ski7Ski7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5t5Nt39S1118iunqCnknkB6q8dCSMNN5OtMOt3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-3h53hLphO-3h5MhL0hO-3h53hD3hO-3h5MhD5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMt9N5t3MtS1118iunqCnknkB6q8dCSMNttOttOtyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-9hDLh5R-hO-ph5yhD5hO-yh5R-hp0hO-gh5MhLV-hO-ghD9hLN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwIXniuBJnFuiuFqk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwhO-3h5MhLO-hO-3h53hL3hO-3h5MhLLhO-3h5MhDpbkoTlksnX6iwuaXnbkoTlBusnX6iwy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5tp3NMpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OttONpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-3h5MhLO-hO-3h53hL3hO-3h5MhLLhO-3h5MhDpvsXnuOi6nuV5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6BSB6sqB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-3h5th5DhO-3h5thDO-hO-3h5thpDhO-gh5LhLR-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwhO-3h5MhLO-hO-3h53hL3hO-3h5MhLLhO-3h5MhDpbkoTlksnX6iwuaXnbkoTlBusnX6iwg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMt9NgyMM0S1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONtOt9OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-3h5MhLO-hO-3h53hL3hO-3h5MhLLhO-3h5MhDpvsXnuOi6nuVt0Vp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-3h5MhLO-hO-3h53hL3hO-3h5MhLLhO-3h5MhDpvsXnuOi6nuVtyVtN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwIY6TT7JnXnB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBWSjYkiakauVFkBuFVTM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNpt5MNttMNS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OtNON3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-ph5yhLLhO-5hDO-hDMhO-yhLO-hD0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21i8s6oS8AO88
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSBYSWXau6BSjaBo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-5hLV-hL0hO-yh5MhpphO-yhp3hLt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9tNtt933MS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtySNMSqCnkn6T6inVkEV6q6BnuYuI6i6qVkFki7kV3p8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-3h53hpDhO-3h53hDR-hO-3h53hLNhO-3h53hLR-hO-3h5MhDp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-yhLNh5NhO-0hDthp8-hO-0h5yhD0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-yh5yhLDhO-yhD0h5DhO-0hpphDLhO-9hDLhDL
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-yhDghpV-hO-0hD9hLyhO-ghLyhpNhO-9hDDh5D
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSBukFsdSHrwIY7JakaJIYWJWXau6B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9N3MtMNN3S1118iunqCnknkB6q8dCS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Pk81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-0hpR-hLV-hO-yhDph5R-hO-yhD5h5MhO-phpV-hpMhO-yhDNhpthO-yhDphD9hO-ghLghpthO-yhLV-hL0hO-phL9hL5