in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称 最新 涨跌 换手 十日
江苏有线 2.95 0.34% 0.2 3.93
中国电影 11.77 -0.17% 0.5 15.10
平安银行 18.10 1.97% 0.3 16.55
焦作万方 8.53 10.06% 4.6 6.05
GQY视讯 5.26 3.14% 4.5 6.36
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00

公司名称:绿地控股

股票代码:sh600606

市场类型:主板

上市日期:1992-03-27日

所属行业:全国地产

所属地区:上海

公司全称:绿地控股集团股份有限公司

英文名称:Greenland Holdings Corporation Limited

公司简介:绿地控股公司是一家全球经营的多元化企业集团,创立于1992年,总部设立于中国上海,在中国A股实现整体上市(600606.SH),并控股多家中国香港上市公司。公司目前已在全球范围内形成了“以房地产开发为主业,大基建、大金融、大消费等综合产业并举发展”...

注册资本:121.7亿

法人代表:张玉良

总  经 理:张玉良

董      秘:王晓东

公司网址:www.ldjt.com.cn

电子信箱:ir@ldjt.com.cn

友情链接

绿地控股 SH600606
市值规模:大盘股 (560亿)
4.38

0.020 0.5%

88

好灵价值指数

开盘:4.39

最高:4.4

最低:4.32

成交量:177444手

成交额:0.773亿

流通市值:559.613亿

换手率:0.1%

绿地控股分时线 分时线 日K线 周K线 月K线
绿地控股分时线 绿地控股分时线 绿地控股分时线 绿地控股分时线
所属板块:

房地产 0.68%

融资融券 0.76%

金融改革 1.23%

国企改革 0.60%

金融参股 1.07%

上海本地 0.77%

参股金融 1.15%

近期表现:

07-28: 0.00%

07-27: -3.11%

07-26: -4.66%

07-23: -1.26%

07-22: -0.83%

07-21: -1.83%

07-20: -0.41%

07-19: -0.37%

07-16: 0.37%

07-15: 0.56%

07-14: -0.74%

07-13: 1.49%

07-12: 0.00%

07-09: 0.19%

07-08: -1.11%

07-07: -0.92%

07-06: 1.87%

07-05: -1.47%

07-02: -0.91%

07-01: 0.73%

个股新闻行业新闻更多
区间/万 买入次数 卖出次数 买卖差 买入金额/万 卖出金额/万 净流入/万
2
股票名称 当前价 涨跌幅 成交额 最高 最低
2
绿地控股总计:个帖子   0个回复   0阅读 去登陆

绿地控股实时成交明细

时间 单价 成交手 金额万 方向
个股研究行业研究更多
Copyright © 绿地控股股票 600606股吧股票 绿地控股股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=5QQQnCjuF8s6oSauSokFquFSkCUCBnXiuSd6nnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSd6jj7SiXoq7SMNMNN3MM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSjBj7USMNt3tN3t
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqnX6ikF786FUS1XqXS8oY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSunS9yNMy53SDXUOG-XnO2-6TdXuOV-uuO2-nCIIBOx-uFO8-FXuiaBOG-XUdnOLBB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXS4-uiEujuOV-Xjkjk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSCqSTSnuuiB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2U66uF68PTSkWVksnFuBBSkStN5ygS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118U6iE6IkT8s6oSYWS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSauSHswECiUubkoTlTwMbkoTl6wt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSduStMtttNS3V-O2-YkWuO4-XFYBO4-unO8-Csqua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IFuu8Tks6Tks68XsCSWSBfSS1118Fua1kT8ouSn6SnduV7isVCiauFUF6CiaV76CiUVXisuBnS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N0t5Mttt90S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNttON9OM0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IFuu8Tks6Tks68XsCSWSfSSFkTuIXYoB8iunSXiBuBnSMp058dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IFuu8Tks6Tks68XsCSWSfSSo6nduFYuBB8s6oSO-O-D09O-5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=276CPXEE8TkFn7S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSIBd7USMNtMNMN5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N0t5tpM5t9S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNNpON3OtpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSfSS1118T6FiYCYC8s6oSWSTQV-Qh-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSBfSSQBEVkW8s6oSWXau6SM9ptNyStSt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSBfSST6Fi6kqn8sYXsqS0y3VXEikBXY6WkiXuVo6Y6a6PVauWCBdqX8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSBfSSn1XnnuF8s6oSdCkPXk7kiUQCiSBnknCBStMt5y0tNtM3p3tN330N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSfSSo6nduFYuBB8s6oSDNg8-R-V-3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2TY81XqXTuaXk86FUS1XqXSDYksqT66Y
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kBsXX8PTSuYuoSNNNSNNtSp55Stp559g0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8kW98Q7ESWSBfSSQBEVkW8s6oSWXau6SMNy0ptStSt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSfSST6Fi6Y6oqk8s6oS00NV7kT6iBqk7kVYuBjXV6FUX7kVikVTY7kEdu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8kW98Q7ESWSBfSSBkBXBk8FCSI6SXiI68TdTHXaw33MNggy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IkTT6Fi8ouSuiStN553p5NS4-FunsduiOXBOXiOkOUkiUjkiUOUunBOkYYOduFOd6YuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN0N08dN8si