in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
 • 股权信息
 • 股本结构
 • 十大股东
 • 十大流通股东
 • 基金持股
 • 高管增减持
 • 股东人数
 • 限售解禁
 • 股票交易
 • 成交明细
 • 分价表
 • 大单统计
 • 大宗交易
 • 龙虎榜数据
 • 融资融券
 • 公司运作
 • 股东大会
 • 收入构成
 • 重大事项
 • 分红送配
 • 增发一览
 • 内部交易
 • IR活动记录
 • 财务数据
 • 业绩预告
 • 主要指标
 • 利润表
 • 资产负债表
 • 现金流量表
 • 所有者权益变动
 • 雪球选股器
救援组
救援组
发布于2021-06-07 17:50:14

幻维数码会是第二个芒果超媒吗?东方明珠的股东一定要注意了。

当年芒果超媒(快乐购物)上市,最终导致湖南电视台将优质资产未注入电广传媒而是注入了芒果超媒,希望东方明珠不要再次发生相应悲剧。

据IPO消息,上海幻维数码创意科技股份有限公司(下称“幻维数码”)于12月9日同国泰君安证券签署上市辅导协议,并于隔日在上海证监局备案。

辅导备案信息显示,新娱乐传媒通过持有幻维数码47.70% 的股份,为其控股股东;文广集团通过新娱乐传媒控制幻维数码 47.70% 的股份,通过东方明珠资管控制发行人 8.00% 的股份,合计控制幻维数码 55.70% 的股份,为公司间接控股股东和法人实际控制人。文广集团为上海市国资委全资公司,因此幻维数码最终控制人为上海市国资委。

幻维数码主要业务为数字内容创作服务及数字内容增值服务两类。其中数字内容创作服务包括视频后期及特效制作业务、CG动画制作业务;数字内容增值服务包括 LBE(Location Based Entertainment)线下文娱创作业务及其他业务。

转载自: 600637股吧 http://600637.h0.cn
1921 阅读 0 评论 · 0
转发 收藏

全部评论(0

东方明珠分时图
同行业相关最新帖子
名称 最新 涨跌 换手 十日
首创股份 3.13 0.00% 0.9 3.23
海泰发展 2.60 1.96% 0.4 3.98
中牧股份 9.84 1.76% 0.8 12.03
上海电影 9.95 0.91% 0.5 14.80
仁智股份 2.60 -2.26% 1.3 2.65
弘亚数控 30.51 -1.58% 2.5 35.45
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称:东方明珠

股票代码:sh600637

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:影视音像

所属地区:上海

公司全称:东方明珠新媒体股份有限公司

英文名称:Shanghai Oriental Pearl Group Co., Ltd.

公司简介:东方明珠公司拥有国内最大的多渠道视频集成与分发平台及丰富的文化娱乐消费资源,为用户提供丰富多元、特色鲜明的视频内容服务及一流的视频购物、文旅消费、影视剧及游戏等文娱产品,是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司(SMG)旗下统一的产业平台和资...

注册资本:34.1亿

法人代表:王建军

总  经 理:徐辉

董      秘:嵇绯绯

公司网址:www.opg.cn

电子信箱:dongban@opg.cn

Copyright © 东方明珠股票 600637股吧股票 东方明珠股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uVduinkX86FU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=QjuuUnCju8s6oSBYSnkUS1ujSjuBnSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSuBSBukFsdSqhR-9hDtBkJj67YCJYuEjX7ui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiS3MySaXsq8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSttg5SB1uun8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSt0MSkokEXiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiS9pMS9B6ou8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSHBukFsdwYuQXJYCik
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQnCjudCj8s6oSFCSWXau6SqXiq7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSBfSSBCT6Fi8s6oSWXu1SM03NSS-VauWCBdqXVXBnuFXqkVTYksdunVi6VTkFi7CVnFkdknVakunztgf3gQ95NTm
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=jkXaC8s6o
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSfSSd6nWXau68o6jXSWXau6S35pNST6Fi6VTkTkVXVa6sdVFCBBq6u
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Ed8aaduinkX8s6oSUS3yNg9gSYXBnMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSfSSIkikn8ouiS0N9SVVV
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=QjuuUnCju8s6oSIFSnkUS1ujSjuBnSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSCqStNNtt0g3Sf-knCFkYOjCBn7OnkiiuaOjkjuOjkiUuaOkInuFOskBnXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSauSdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-Ql-V-qEl-G-w-9Sf-XsqXVx-CinuFhMR-VG-x-c-2-VLc-f-bkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSpMpSaXYa68dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSIkSBukFsdSqhR-9hDtBkJj67YCJYuEjX7ui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiStyN5Sj6iakUu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSunSWXau6SjXqXiX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSBWSdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-Qf-G-c-tf-PO-QSf-u1V2-uiBknX6iBVVVBnCiiuFVb-XuVLYYXuVx-kEuV8-CsqBV2-dkiuVV-XuBuYbkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSuiSTSY6sk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSIFSBukFsdSiXTTuYJokBBkUu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSYnS0NySiuqkYnkB8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSnFS0ptpMt0SA-uBjXkiOd66quFOIXiUuFua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSc-aCBuOFkCanuuTuknCB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSndSBukFsdSqhR-9hDtBkJj67YCJYuEjX7ui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pBuQ8nWSuiSokFquFSoXuYkSFknXiUSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pBuQ8nWSFCSokFquFSoXuYkSFknXiUSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ES
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSe-YXWXuFO4-XF6Ca
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSYnS030y599SL1uB6ouO2-1XiUuFOv-XIuO8-CsqBOx-kFa
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118EXoCqC8YkSaunkXYStytN098dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSA-kCBuOTukYXXqoua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un8o81XqXTuaXk86FUS1XqXSG-FkiBXBn6F
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN3M09gS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONgONgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSnFStNgyy50pSMMO0OI66nOjFXnXBdO16okiOBCsqBOyOI66nOXiaXki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N9t5t5N9MgS1118TXksqCnknkB6q8dCSMNN5ON5OtyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kaCYn8s6inuinB8IsM8s6oSBukFsdSHnkUwhO-3h5MhL8-hO-3h53hLLhO-3h5MhDphO-3h53hpO-hO-3h5MhDpbB6FnwT6TCYkFbUuiFuhyDthyV-w39bkBBuBBw9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSd6jj7Skoq7BSMNtNNptM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2d6nVQQQo6WXuB8s6oSYnSWXau6BVQQQSp9Np330SLoknuCFVs6CTYuVd6ouokauVFukYVdXaauiVskouFkVFukYXn7VBuQVnkTuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSH-kXEakBfA-7YkWk8K-b-4-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSauS030y599SL1uB6ouO2-1XiUuFOv-XIuO8-CsqBOx-kFa
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=jXUBuQ8nWSuBVoQSHswT6FOaunFhR-3hLtB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN03g8dN8siSUCjkO0N08dnoYHB6FnwMv6FauFj7