in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称 最新 涨跌 换手 十日
中葡股份 3.87 3.75% 0.7 2.80
平安银行 18.89 -3.23% 0.6 16.82
远兴能源 12.75 0.71% 5.9 6.53
晨鑫科技 1.92 -2.04% 0.9 3.35
和顺电气 12.58 -1.10% 12.3 8.74
铁汉生态 3.00 -1.32% 1.2 3.06
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00

公司名称:中科曙光

股票代码:sh603019

市场类型:主板

上市日期:2014-11-06日

所属行业:电脑设备

所属地区:天津

公司全称:曙光信息产业股份有限公司

英文名称:Dawning Information Industry Co., Ltd

公司简介:中科曙光公司是在中国科学院大力推动下,以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的国家高新技术企业。公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。公司是国内高性能计算领域的领军...

注册资本:14.6亿

法人代表:历军

总  经 理:历军

董      秘:历军

公司网址:www.sugon.com

电子信箱:investor@sugon.com

友情链接

中科曙光 SH603019
市值规模:大盘股 (397亿)
27.11

-0.520 -1.9%

88

好灵价值指数

开盘:27.55

最高:27.89

最低:27.11

成交量:150466手

成交额:4.128亿

流通市值:393.293亿

换手率:1%

中科曙光分时线 分时线 日K线 周K线 月K线
中科曙光分时线 中科曙光分时线 中科曙光分时线 中科曙光分时线
所属板块:

计算机 -1.23%

军工航天 -1.43%

云计算 -1.14%

天津 -0.81%

计算机及相关设备业 -1.66%

近期表现:

09-16: -1.88%

09-15: -1.53%

09-14: -2.40%

09-13: -2.31%

09-10: 0.48%

09-09: 0.24%

09-08: 0.45%

09-07: 0.55%

09-06: 2.15%

07-29: 4.15%

07-28: 0.80%

07-27: 2.14%

07-26: -0.13%

07-23: -3.97%

07-22: 0.47%

07-21: 0.19%

07-20: -1.19%

07-19: 3.64%

07-16: 2.94%

07-15: 1.39%

个股新闻行业新闻更多
区间/万 买入次数 卖出次数 买卖差 买入金额/万 卖出金额/万 净流入/万
2
股票名称 当前价 涨跌幅 成交额 最高 最低
2
中科曙光总计:个帖子   0个回复   0阅读 去登陆

中科曙光实时成交明细

时间 单价 成交手 金额万 方向
个股研究行业研究更多
Copyright © 中科曙光股票 603019股吧股票 中科曙光股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8kW98Q7ESy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSBq77USMNtNtNN0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uB8BTkiqjkiU8s6oST3ST6FiBnkFSouUkiJWkCUdiS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uB8BTkiqjkiU8s6oSy1sg3SWXau6S1dXnuJBYCnBJU6JjYksqJjjsJToWJj7JsCFWkgt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC8BTkiqjkiU8s6oSyWPqNSWXau6SikCUdn7nuuiBnukBunduXFBnuTaka1dXYuBnuTo6oXBCTBnkXFB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwBknkikbTw3vsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=TCFuY6YXVduinkX8Q7ESTkUuSgNS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118QWXau6B8s6oSsSDY61P6jVty
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2au8BTkiqjkiU8s6oSy793uSWXau6SYka7JnXouBn6TBJn6JICsqJdCBjkiaJkiaJdXBJIFXuiaB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jF8BTkiqjkiU8s6oSyWMruSWXau6SnXouBn6TJ1XWuBJn6JICsqJnduoJdkFaJCinXYJndu7JBrCXFn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uB8BTkiqjkiU8s6oSy7UEESWXau6SY6iUJBuQJBsuiuBJkY6iUJBCTuFjJ7CCJBdXFkXBdX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uB8BTkiqjkiU8s6oSBSjFXnXBdJ6YXWXkS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=3QoknCFu8s6oSFCSBOsknSBYkoouaSsnFStS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2j66qB86TuiuaXnX6i86FUSuQsuFTnBHTkUuwuQsuFTnBbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUwuibkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUwuBbkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUwaubkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUwuibkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUwaubkoTlkoTh3DkoTh3DkoTh3DYkiUwuibkoTlkoTh3DkoTh3DYkiUwuibkoTlkoTh3DYkiUwaubkoTlYkiUwuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSdCSTSIFuisd
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSIXSBukFsdSHrwnkquJnduJs6ia6oJ6IIJkiaJsCoJXiJou
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwBknkikbTw5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uB8BTkiqjkiU8s6oSy7XknSWXau6SP
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2au8BTkiqjkiU8s6oSTF6IXYuSTkYkj6q7uYY61
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118QWXau6B8s6oSsSDFCiunnuVMy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uB8BTkiqjkiU8s6oSy765MSWXau6SBrCXFnuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IFVIF8Iksuj66q8s6oSY6UXiSHiuQnwdnnTBh3LhM8-hM8-IFVIF8Iksuj66q8s6ohM8-aXFusn6F7hM8-Tu6TYuhM8-tN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=3QoknCFu8s6oSuiSBOsknSBYkoouaSsnFStS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSqBBiBSMNtMNpM3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSkYY7USMNtMN3tg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSunSHswqhR-3hDyFWkYnWkknkWOkjXqkkBk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nd8BTkiqjkiU8s6oSTF6IXYuSaNYTXi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nuQiXrCu8IFS6BrkSFuWXBX6iBSp909S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwBknkikbTw9vsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwBFjbTwtvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118QWXau6B8s6oSsSR-koOb-6FiVy5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118kTTYu8s6oSkTTVBn6FuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwBknkikbTwMvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Tn81XqXTuaXk86FUS1XqXSR-kBnuY6OZJ-6okOLinXUkA
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118FuanCju8s6oSMt0M3tpt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118QWXau6B8s6oSsSR-FukoTXuV9N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=TCFuY6YXVduinkX8Q7ESU6YaVn6aaYuFs6iVs6YYusnX6iVW6YVMtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwBknkikbTwgvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=TkiEdXdCk8UkiPX8s6oSEToCU6iUS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=a61iY6ka8oT3nCju8sYCjSWSBfSS111876CnCju8s6oS1knsdHWwYe-V-K-z-use-1dS-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=TCFuY6YXVduinkX8Q7ESsknuU6F7SY6YXs6iSn6aaYuFs6iS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IF81XqXTuaXk86FUS1XqXSh-hR-3hLpF6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=TCFuY6YXVduinkX8Q7ES1TVs6inuinSnduouBSUFkTduiuSI6inBSI6inVk1uB6ouSI6inBSI6ink1uB6ouV1ujI6in816IIMHWw98g8N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118QWXau6B8s6oSsSR-CoBd6nVt5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwBknkikbTwtvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=TCFuY6YXVduinkX8Q7ESU6YaVn6aaYuFs6iVs6YYusnX6iVW6YVMtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSiajoPSMNNpNgtN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nd8BTkiqjkiU8s6oSBSsknkYXikJnk7Y6FS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181uiQCusXn78s6oSiu1BSMNMtSNySNpStNy90y538dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uB8BTkiqjkiU8s6oSy7qtgSWXau6SBBJt99
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSCqSTSY6sk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118QWXau6B8s6oSsS8-XBnXiUVt0y
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwBknkikbTwyvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwBknkikbTw3vsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwBduokYuJB6Y6JsCoBd6nBJs6oTXYknX6ibTwtvsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2oB8BTkiqjkiU8s6oSy1BtFSWXau6SYCikJs6FkE6iJduYTBJjXUJaXsqJEkaa7JauBnF67JBCjoXBBXWuJjkjuJBJUkTXiUJd6Yu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC8BTkiqjkiU8s6oSyWinBSWXau6SnXouBn6TnuksduFn6ICsqduF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSBq77USMNtNtNN0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSG-duO4-kojXkvsXnuOi6nuVpg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=3QoknCFu8s6oSCqSBOsknSBYkoouaSsnFStS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0N3Ntp8dN8siS